Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


До семінарських занять
В першому питанні необхідно звернути увагу на такі принципи неокласичної моделі, як розгляд макроекономіки в умовах повного використання ресурсів та повного обсягу виробництва, в умовах вільної конкуренції, гнучкості рівня цін, ставки заробітної плати та ставки відсотку, невтручання держави в економічний процес.

Засобами економічного аналізу є маржиналізм, закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва, виробнича функція Коба-Дугласа, яка передбачає повну взаємозамінність факторів виробництва. (Див. в переліку літератури джерела за № 3. § 3.1, 3-5.)

В другому питанні розглядається ринок ресурсів (праці), на якому визначається ставка заробітної плати, обсяг зайнятості а також ВНП. Необхідно це довести на основі графічної моделі. Вона дає змогу вивчити стан ринку праці в Україні, де ставка заробітної плати нижче ставки споживчого мінімуму, що привело до скорочення народжуваності в короткостроковому періоді, а в довгостроковому періоді може привести до дефіциту робочої сили. (Див. Геблер І. § 4.2,3.1.)

Втретьому питанні показано особливості трактування неокласиками ролі грошового ринку. Вони виходять в аналізі з тези про “Нейтральність грошей”, тобто, на їх думку, грошова маса має значення тільки для абсолютного рівня цін на окремі товари і ресурси, але не впливає на співвідношення цін, тому не впливає на реальні макроекономічні показники Побудуйте графічні моделі грошового ринку та ринку довгострокових цінних паперів. З`ясуйте, що в неокласичній моделі ставка відсотку формується на останньому ринку. (Див. в переліку літератури джерела за № 4. Розд.7. §7.1,7.2,7.3; № 5. Гл.8.)

Четверте питання. Вивчення ринку товарів показує студенту, що неокласики розглядають ринки товарів у взаємозв`язку з моделлю ринку праці, виходять із Закону ринків Сея, згідно з яким пропозиція може скорочуватись під впливом скорочення попиту. Тобто товарний (та інші) ринок має внутрішній механізм саморегулювання - гнучкість цін. (Див. книгу Геблера І. §4.2.3.4.)

П`яте питання дає змогу з`ясувати формування сукупного попиту в макроекономіці, фактори, що впливають на положення кривої AD в графічній моделі. Специфікуйте алгебраїчний вид функції AD, виходячи з цінових і нецінових факторів AD. (Див. перелік літератури № 5. Гл.3.§3-5,3-6,3-7; № 4. Розд.3.§ 3-3.)

В шостому питанні необхідно порівняти підходи неокласиків і кейнсіанців до трактування сукупної пропозиції та положення кривої AS на графіку. З`ясуйте: зв`язок AS в моделі неокласиків з виробничою функцією, вплив цін на фактори виробництва, на обсяг AS. Вивчіть неокласичні принципи розподілу національного доходу. (Див. книгу Манківа Н. Розд.3. §3-1,3-2; Розд.13., Сакса Дж. Гл.3, §3-2,3-3,3-4; Дорнбуша Р. Розд.7.)

Сьоме питання. Поєднайте криві AD і AS в системі координат ринку. З`ясуйте як здвиги кривих AD і AS впливають на стан національного ринку. (Див.: Манків Н. Розд.3. §3-4; Сакс Дж. Гл.3. §3-6.)

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал