Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


До самостійної підготовки програмних питань.


 

В першому питанні необхідно з’ясувати відмінності міжгалузевих балансів і системи національних рахунків як двох форм макроекономічного рахівництва. Якщо міжгалузеві баланси відображають кількісні взаємозв’язки тільки у сфері матеріального виробництва, то система національних рахунків охоплює взаємозв’язки економіки в цілому. Тому система національних рахунків (СНР) це система макроекономічного обліку, яка представляє собою комплекс таблиць, що мають форму бухгалтерських рахунків. В них відображаються процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання Національного продукту та Національного доходу.

Етапи створення СНР: 1952, 1968, 1993 за стандартами ООН (Див.: Економічна статистика в Україні // Перспективні дослідження. – 2000. № 13).

У другому питанні необхідно визначити основні риси будування СНР за стандартами ООН 1993 року. Вони такі:

· будування СНР по секторам економіки;

· будування СНР по галузям економіки;

· будування СНР по економічним операціям.

За документами ООН, сектор – це сукупність однорідних господарських суб’єктів з точки зору їх функцій. Визначають такі сектори економіки:

· сектор нефінансових організацій

· сектор фінансових організацій

· сектор загального державного управління;

· домашні господарства;

· некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства

(Див: Перспективні дослідження – 2000. № 13, с.11)

По кожному сектору складаються рахунки за економічними операціями. Так, Держкомстат України нещодавно оприлюднив такі рахунки по економічним операціям:

· рахунок товарів і послуг;

· рахунок виробництва;

· рахунок первинного розподілу доходу;

· рахунок вторинного розподілу доходу;

· рахунок перерозподілу доходу в …;

· рахунок використання доходу;

· рахунок руху капіталу;

· рахунок “іншого світу”.

Тобто, СНР – це інтегрований склепіння всіх операцій, що відбуваються в економіці.

Питання особливостей української макростатистики різних галузей господарства та методик розрахунку показників див.: Перспективні дослідження. – 2000 № 13.

Третє питання можна вивчити звернувшись до збірника: Національні рахунки України за 1998 рік / Статистичний збірник. – К.: 2000, Розділ 1. А також: Економічна статистика в Україні // Перспективні дослідження. – 2000 № 13. Передумови. Вступ.

 

Питання для самоконтролю знань.

1. Чим СНР відрізняється від міжгалузевих балансів?

2. Які принципи будування СНР в Україні?

3. Хто є користувачами макроекономічної статистики в Україні?

4. Визначтеся з поняттями: сектор економіки, економічна операція, галузь економіки.

5. Які функції виконують сектора економіки?6. Як визначається бюджет кожного сектора?

7. Яким методом обчислюється ВВП?

8. Що таке валова додана вартість?

9. Який зв’язок ВДВ та ВВП?

10. Як визначається індекс фізичного обсягу товарів і послуг?

11. Як в СНР відображаються споживання та інвестиції?

12. Яка структура податків на виробництво за стандартами ООН 1993 року?

13. Що є сальдо первинних доходів в економіці?

14. Визначте поняття “Валовий Національний Доход”. Чим ВНД відрізняється від НД?

15. Визначить структуру фінансових ресурсів країни (за рахунком руху капіталу?

16. Чому головним макроекономічним показником в СНР є ВВН

17. Чому в СНР Національний доход підраховується як валовий національний доход?

18. Чому в підручнику Макконнелл Р. та інші “Економікс” ВНП розраховується тільки двома методами: методом потоку доходів та методом потоку видатків і не використовується виробничий метод розрахунку ВВП?

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал