Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


До семінарських занять. При підготовці першого питання студент знайомиться з відмінностями методології кейнсіанської моделі макроекономіки: а саме з тим


 

При підготовці першого питання студент знайомиться з відмінностями методології кейнсіанської моделі макроекономіки: а саме з тим, що кейнсіанська модель – це модель, що обгрунтовує необхідність державного регулювання сукупного попиту. Тому вона виходить з таких принципів:

· в короткостроковому періоді рівновага може бути досягнута при неповній зайнятості та неповному обсязі виробництва.

· недостатність ефективного попиту є причиною економічного занепаду.

· ринок не може справитись з підтримкою макроекономічної рівноваги. Тому необхідне втручання держави для регулювання сукупного попиту (ефективного попиту, за термінологією Дж. Кейнса).

· при будуванні своєї моделі державного макроекономічного регулювання Кейнса виходить із ідеї, що в економіці взаємодіють три психологічних закони: схильність людей до споживання, схильність до заощаджень та схильність до інвестування при певних умовах. Тому для кейнсіанства характерно використання таких понять:

а) гранична схильність до споживання(MPC);

б) гранична схильність до заощаджень(MPS);

в) гранична схильність до інвестування(MPI);

(Див. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика / М.:ДИС – 1997. Розд.5.). Необхідно визначити ці поняття з якісного і кількісного боку.

Вивчення другого питання дає змогу з`ясувати, які чинники, на думку Кейнса, впливають на споживання, заощадження, та інвестування, а також визначити їх функції через поняття, з якими студенти ознайомились в попередньому питанні. (Див. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика / М.:ДИС – 1997. Розд.5.).

В третьому питанні необхідно визначити відмінності ринку товарів в кейнсіанській моделі як моделі короткострокового періоду та особливості побудови її графічної моделі, тобто “Кейнсіанського хреста”.(Див.: Манків Н. Грегорі. Макроекономіка. Підручник України./ Київ: Основи – 2000. Розд.10.; Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика / М.:ДИС – 1997. Гл.5. §5-2.).

В четвертому питанні студент має можливість переконатись, що зміна будь-якого компонента планових витрат веде до значно більших змін національного доходу завдяки ефекту мультиплікатора. Покажіть це графічно та виведіть алгебраїчну формулу мультиплікатора. Необхідно показати значення мультиплікатора як засобу економічного аналізу – з одного боку, і як економічного ефекту в економіці - з іншого, який є фактором коливань в економіці. При вивченні цього питання студент з`ясовує собі чинники державного впливу на економіку з метою подолання економічної нестабільності.

П`яте питання передбачає освоєння сутності рецесійного та інфляційного розривів в економіці, кожний з яких означає відхилення від стану рівноваги під впливом зміни будь-якого компонента сукупних витрат завдяки мультиплікаційному ефекту.Вивчення механізму подолання розривів в економіці наближає студента до розуміння практичних висновків кейнсіанства щодо мети та засобів податково - бюджетної (фіскальної) політики держави.

При вивченні шостого питання необхідно звернути увагу на те, що:

· кейнсіанська модель регулювання - це модель регулювання сукупного попиту на товарному ринку;

· основним видом політики є політика на товарному ринку, тобто фіскальна політика впливу на сукупний попит;

· засобами впливу держави на сукупний попит є зміни державних витрат та ставки оподаткування;

· кейнсіанська теорія регулювання виходить з тези недостатності ефективного попиту, тому передбачає стимулювання ефективного попиту шляхом зростання державних витрат, або зниження ставки податку.

Сьоме питання про взаємозв`язок моделей “AD-AS” та “кейнсіанського хреста” надає змогу студенту переконатись, що між неокласичною та кейнсіанською моделями економіки немає суттєвих противаг. “Кейнсіанський хрест” конкретизує модель “AD-AS” для короткострокового періоду і це може використовуватися для аналізу довгострокових наслідків економічної політики, коли рівень цін, ставка відсотку, та ставка заробітної плати є гнучкими. (Див. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика / М.:ДИС – 1997. Гл.5. §54.).

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал