Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Закономірності систем.


1. Закономірності взаємодії частини та цілого

- Закономірність цілісностівиявляється в сис­темі у виникненні у неї "нових інтеграційних якостей, не властивих її компонентам".

Об'єднані в систе­му елементи можуть втрачати ряд властивостей, притаманних їм поза системою, тобто система як би пригнічує деякі властивості своїх елементів.

- Аддитивністю

Ця закономірність, подвійна по відношенню до закономірності цілісності. її називають фізичною аддитивністю, незалежністю, відособленістю. Властивості фізичної аддитивності виявляються у системи, що розпалася на незалежні елементи.

Інтегративністю

Цей термін часто уживається як синонім цілісності. Інтегра­ційними називають системоутворюючі, системозберігаючі чинники, в числі яких важливу роль грають неоднорідність і суперечність еле­ментів, з одного боку, і прагнення їх вступати в коаліції, з іншого.

- Комунікативністю

Ця закономірність складає основу визначення системи, що система не ізольована від інших систем, вона зв'язана безліччю комунікацій з середови­щем, що є, у свою чергу, складним і неоднорідним утворенням, що містить підсистему (систему вищого порядку), що задає вимоги й обмеження досліджуваній системі, підсистеми (нижчого рівня, підві­домчі системи) і системи одного рівня з тією, що розглядається.

- Ієрархічністю

Закономірність ієрархічності або "ієрархічної впорядкованості" була в числі перших закономірностей складних систем.

2. Закономірності здійсненності систем

Еквіфінальністю

Ця закономірність характеризує як би граничні можливості сис­тем. "здатність на відміну від станів рівноваги в закритих системах, досягати не залежного від часу стану, який не залежить від її початкових умов і визначається виключно параме­трами системи".

- Закон "необхідної різноманітності"

Стосовно систем управління закон "необхідної різноманітності" може бути сформульований таким чином: різноманітність системи, що управляє, повинна бути більше (або, принаймні, дорівнювати) різноманітності керованого процесу або об'єкта.

- Закономірність потенційної ефективності

Наприклад, потрібно уміти визначити, коли вичерпуються поте­нційні можливості організаційної структури підприємства, що діє, і виникає необхідність в її перебудові, коли застаріває і вимагає онов­лення виробничий комплекс, устаткування.

Закономірності функціонування і розвитку систем


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал