Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Облік витрат комунальних і житлових підприємств
 

 

Витрати комунальних і житлових підприємств, як і у інших галузях, обліковують окремо за різними видами діяльності підприємства: на рахунках 23 (виробничі), 92 (адміністративні), 91 (на підприємствах, де мають місце загальновиробничі витрати), 95, 96 (операційні, фінансові), 97 (інші витрати), 98 (витрати на сплату податку на прибуток), 99 (надзвичайні витрати) [7, с.234; 9, с.28].

Частка не операційних витрат незначна – вони становлять менше як 1% від загальної суми витрат у підгалузях, діяльність яких пов’язана із наданням житлово-комунальних послуг – експлуатація житла, тепло-, водопостачання і водовідведення, деякою мірою санітарна очистка міст та обслуговування ліфтів.

У структурі витрат у підгалузях водопостачання та теплоенергетики переважають матеріальні витрати, але це пов’язано тільки з великою часткою витрат на електроенергію, паливо й інші енергоносії: вони становлять до 70% усіх матеріальних витрат у підгалузі водопостачання і до 90% - в підгалузі теплозабезпечення. Серед інших матеріальних витрат у підгалузі водопостачання досить висока частка витрат на покупну воду – до 20%; тоді як витрати власне на матеріали становлять до 3% всіх матеріальних витрат.

На підприємствах з обслуговування житла частка витрат на матеріали не дуже суттєва – менше чверті всіх витрат, з них витрати на електроенергію (для обслуговування ліфтів, опалення й освітлення місць загального користування) – 25-30%, а витрати на матеріли для ремонту житлового фонду – до 15%.

При сучасній методології бухгалтерського і податкового обліку на підприємствах житлово-комунального господарства існують певні проблеми щодо включення до собівартості окремих витрат при формуванні тарифу: амортизація, яка нараховується методами податкового обліку, не відображає реально наявний ступінь зносу основних засобів і не забезпечує накопичення коштів для їх відновлення; включення до складу тарифу деяких інших витрат не завжди економічно обґрунтоване (наприклад, нарахований резерв сумнівних боргів в тарифі призведе до того, що платники повинні будуть сплачувати заборгованість неплатників); водночас невключення до тарифу цих витрат призведе до заниження тарифу понад існуючий рівень відшкодування і невиправданого збільшення збитків житлово-комунальних підприємств.

У житлово-комунальному господарстві на багатьох підприємствах не визначають окремо витрати на збут, у житлових організаціях здебільшого не виділяють також загальновиробничі витрати.

При розподілі витрат між різними статтями витрат податки, які неможливо прямо віднести на виробничі або загальновиробничі витрати (рахунки 23, 91), зараховуються до адміністративних витрат (рахунок 92). З метою зменшення частки останніх, підприємства житлово-комунального господарства, як і інші підприєм­ства, можуть зараховувати окремі податки і збори в дебет рахунків 23, 91, зокрема, частину комунального податку (відповідно до чисельності виробничого персоналу), податок з власників транспортних засобів (в частині транспортних засобів виробничого призначення), плату за землю, якщо виробничий підрозділ має права на земельну ділянку, засвідчені актом.Протягом місяця прямі витрати списуються в дебет ра­хунку 23:

Д-т 23 К-т 661, 65, 20, 13, 22...

Загальновиробничі витрати відображаються за дебетом рахунку 91:

Д-т 91 К-т 661, 65, 20, 13, 685...

Адміністративні та інші витрати відображаються за де­бетом відповідних рахунків:

Д-т 92, 93, 94 К-т 661, 65, 13, 22, 685, 372, 641...

У кінці звітного періоду загальновиробничі витрати списуються:

розподілені Д-т 23 К-т 91

нерозподілені Д-т 903 К-т 91.

Адміністративні та інші витрати списуються в дебет ра­хунку фінансових результатів (791):

Д-т 791 К-т 92, 93, 94.

Підприємства житлово-комунального господарства надають головним чином послуги, тому з кредиту рахунку 23 витрати списуються в дебет рахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт, послуг":

Д-т 903 К-т 23.

Причому списання витрат за більшістю послуг здійснюється в повному обсязі, і залишки незавершеного виробництва в балансі незначні або відсутні.

Облік витрат підприємства житлово-комунального господарства ведуть в таких регістрах синтетичного обліку: при повній формі обліку - журнал-ордер 10, при скороченій формі - журнал 5, 5А, при спрощеній - відомість 5-м, розділ II.Якщо підприємство веде облік витрат на виробництво з використанням рахунків класу 8, то за кожною операцією робиться два бухгалтерських проведення, наприклад: передано матеріали у виробництво

Д-т 80 К-т 20

Д-т 23 К-т 80 і т.д.

Малі підприємства житлово-комунального господарства можуть вести облік витрат на рахунках класу 8, без використання рахунків класу 9.

У таблиці 5.5. наведено бухгалтерські проведення з обліку витрат комунального підприємства згідно з умовним прикладом:

 

Витрати грн.
Прямі витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Прямі матеріальні витрати
Амортизація виробничого обладнання
Інші прямі витрати
Загальновиробничі витрати,
в тому числі матеріали
Адміністративні витрати

 

Таблиця 5.5


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал