Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості обліку в комунальних підприємствах
Комунальні підприємства надають комунальні послуги населенню та підприємствам, установам і організаціям. До них належать:

а) підприємства з тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення, санітарної очистки міст, обслуговування ліфтів. Ці підприємства надають послуги безпосередньо населенню та іншим підприємствам і отримують оплату щомісячно згідно з тарифами та укладеними договорами; при розрахунках з населенням послуги з обслуговування ліфтів та з санітарної очистки міст сплачуються в складі квартирної плати, а інші з названих послуг оплачуються окремо;

б) підприємства з обслуговування житла, які надають послуги населенню з обслуговуванню житла, ремонту квартир та житлових будинків, збирання і перераховування деяких комунальних платежів відповідним комунальним підприємствам, а також надають послуги з надання не житлових приміщень в оренду;

в) інші комунальні підприємства – зеленого господарства, зовнішнього благоустрою, міський електротранспорт, бюро технічної інвентаризації, готелі тощо – які фінансуються з бюджету або отримують оплату від фізичних або юридичних осіб за конкретні послуги.

Характерними особливостями підприємств даної галузі є:

- обслуговування або експлуатація великих об’єктів основних засобів – житлових будинків, тепло-, газо-, водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станцій тощо. Ремонт і заміна цих об’єктів потребують великих капітальних затрат, які значною частиною здійснюються за рахунок бюджетного цільового фінансування;

- державне регулювання цін, яке здійснюється встановленням граничного рівня рентабельності і затвердженням тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств;

- більшість комунальних підприємств є монополістами, тому вони сплачують в бюджет 30% суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці;

- невизначеність питань власності, великі борги населення і бюджету, збитковість частини ЖКП, багато напрямів бюджетного цільового фінансування (дотації на покриття збитків, субсидії малозабезпеченим громадянам та відшкодування пільг окремим категоріям громадян, субвенції, фінансування капітальних вкладень тощо);

- з одного боку – люди практично не можуть відмовитись від користування житлом і комунальними послугами, а з другого – можуть ухилятись від оплати цих послуг, на відміну від придбання товарів народного споживання тощо.

 

Особливості галузі визначають особливості ведення обліку в ній:

1. Надання населенню субсидій і пільг потребує ведення розрахунків з бюджетом з урахуванням його особливостей і затримок з виплатами.

2. Отримані дотації на покриття збитків не обкладаються ПДВ, що потребує коригування сум податкового кредиту пропорційно до сум отриманих дотацій.3. Пільги з ПДВ передбачають до використання субрахунків 643 і 644 в момент нарахування, якщо ця подія сталася раніше оплати.

4. На житлові будинки та об’єкти зовнішнього благоустрою амортизація в податковому обліку не нараховується, а в бухгалтерському нараховується з одночасним визнанням доходу на суму нарахованої амортизації.

5. Досить специфічною ділянкою обліку є облік цільового фінансування капітальних вкладень, субвенцій тощо.

6. Є суттєві особливості надання в оренду державного і комунального майна, прийняття на баланс і передачі з балансу житлового фонду.

7. При визначенні в річній звітності тимчасових різниць з податку на прибуток може мати місце така ситуація: за податковим обліком визначено збиток, але є відстрочені податкові активи, які треба відобразити по рахунку 17 (за наявності залишків на рахунках 681, 38, 39, 47). У такому разі треба зробити бухгалтерське проведення Д-т 17, К-т 98.

Крім того, комунальні підприємства отримують фінансування з бюджету. В бух обліку дохід від такого фінансування визнається за датою нарахування боргу бюджету, а в податковому – за датою отримання коштів. У разі затримання в надходженні коштів з бюджету виникають відстрочені податкові зобов’язання.

8. Згідно з п.1.9. Закону про прибуток і Постановою КМУ “Про норматив і порядок відрахування до спеціального фонду державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними корпоратизованими та не корпоратизованими, казенними підприємствами та їх об’єднаннями” від 22.04.03 р. №557 комунальні підприємства сплачують до бюджету щоквартально дивіденди у відсотках від чистого прибутку у строки, встановлені для сплати податку на прибуток. Цей платіж здійснюється у зв’язку з розподілом частини прибутку державних підприємств і по ньому здійснюються авансові платежі до бюджету згідно із підпунктом 7.8.2 Закону про прибуток.

9. Комунальні підприємства складають фінансовий план на рік, в частині 1 якого відображаються очікувані доходи за їх видами, витрати за статтями, фінансові результати і розподіл чистого прибутку, а в частині 2 – джерела формування та надходження коштів і напрями їх використання.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал