Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Класифікація інвестиційних проектів.
Тема 1. Загальні положення інвестиційного аналізу.

Інвестиційний аналіз: поняття, основні категорії.

 

В українській науці виділення інвестиційного аналізу в окрему галузь науки відбулося після 1991 р.

Центральною категорією інвестиційного аналізу є інвестиційний проект.

Проект - це одноразовий комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямований на задоволення визначеної потреби шляхом досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному та ресурсному забезпеченні з чітко визначеними цілями впродовж заданого періоду часу.

Інвестиційний проект - це специфічний вид проектів, метою якого є одержання доходу від виробництва певної продукції (цим терміном ми охоплюємо також роботи та послуги).

Інвестиційний проект буде розглядатися як будь-який захід (пропозиція), спрямований на досягнення певних цілей, який вимагає для своєї реалізації витрачання чи використання капітальних ресурсів (природних ресурсів, машин, обладнання, тощо), тобто капіталоутворюючих інвестицій.

Класифікація інвестиційних проектів.

Різноманітність проектів, що зустрічаються, можна класифікувати за різними ознаками:

1. За основною спрямованістю проекту:

· комерційні інвестиційні проекти, головною ціллю яких є одержання прибутку;

· соціальні інвестиційні проекти - спрямовані на вирішення великих соціальних завдань;

· екологічні інвестиційні проекти - спрямовані на поліпшення параметрів навколишнього середовища;

· інші.

2. За тривалістю проекту (період здійснення проекту) :

· короткострокові (до 3 років);

· середньострокові (від 3 до 5 років);

· довгострокові (понад 5 років).

3. За масштабом проекту (розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на зовнішнє середовище, у якому реалізується проект):

· глобальні інвестиційні проекти - зачіпають інтереси декількох країн - учасниць;

· народногосподарські інвестиційні проекти - впливають на країну в цілому або на великі її складові частини;

· великомасштабні інвестиційні проекти - торкаються окремої галузі або регіону;

· локальні (малі) інвестиційні проекти – зачіпаю лише інтереси суб'єкта господарювання, що його реалізує.

4. За відношенням один до одного розрізняють такі види проектів:

· незалежні;

· взаємовиключні;

· альтернативні за капіталом;

· взаємовпливаючі;

· взаємодоповнюючі.

Незалежнимипроекти називаються в тому випадку, якщо результати реалізації одного не впливають на результати реалізації інших і якщо будь-яка інформація про параметри одного не змінює наявну інформацію про результати інших. Як правило, незалежними бувають проекти, які реалізуються різними учасниками та передбачають виробництво різної продукції (проекти, які реалізуються однією фірмою чи в одному місці не залежать від проектів, які реалізуються іншою фірмою чи в іншому місці).Взаємовиключними (альтернативними) проекти вважаються в тому випадку, якщо реалізація одного з них робить неможливим чи недоцільним реалізацію інших через те, що всі вони спрямовані на досягнення однієї спільної мети. Із сукупності альтернативних проектів може бути реалізованим лише один.

Взаємовпливаючимипроекти є в тому випадку, якщо при їх спільній реалізації виникають додаткові (системні, синергетичні, емерджентні) позитивні чи негативні ефекти, які не проявляються при реалізації кожного з проектів окремо і відповідно не відображені у показниках їх ефективності. Взаємодоповнюючими називають проекти у тому випадку, якщо з будь-яких причин вони можуть бути прийняті чи скасовані тільки одночасно.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал