Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перепишіть речення, знімаючи риски та вставляючи пропущені розділові знаки й букви.


1. Список це ре…стація осіб документів. 2. Найпоширенішим є алфавітний список що являє собою перелік кого/небудь або чого/небудь за алфавітом. 3. Якщо пишуть список осіб то імя та по /батькові пишуться після пр….зв…ща. 4. Документи розрізняють ще/ й за структурними ознаками вони можуть бути стандартними й не/стандартними що залежить від б…гатьох суб…єктивних і об…активних факторів (З підручника).

5. Прийменникові сполучення ділового мовлення запишіть українською мовою. З трьома (на вибір) складіть речення з відокремленими членами речення.

По закону, по делу, по доверенности, по схеме, по образованию, по возможности, по выходным, по электронной почте.

 

6.Розкрийте значення слів.

Адрес – адреса, особистий – особовий, споживний – споживчий – споживацький.

 

7.Відредагуйте словосполучення.

Відігравати значення; підвищувати кількість; крупні недоліки; виписка із протоколу; приймати участь; не прийшов на заняття завдяки хворобі; Ваші докази протирічать фактам; я висловлюю свою власну думку.

Варіант № 9

Назвіть основні реквізити документів .

Напишіть оголошення про науково-практичну конференцію, яка відбудеться у вашому університеті.

Запишіть текст поданого документа без помилок.

Міністерство освіти і науки

22 березня 2012 р. № 55

М. Маріуполь

Довідка.

Коваленку Юрію Леонтієвичу в тому, що він працює. Його посадковий оклад 1 220 грн. ( тисяча двісті двадцять) на місяць.

Директор

ЗОШ І-ІІІ ступеня № 41 ( підпис) Ініціали, прізвище

Секретар ( підпис) Ініціали, прізвище

 

4.Розкрийте значення слів.

Реквізит, документ, копія, адресат, текст.

 

5.Перепишіть речення, виправляючи, де потрібно, помилки в написанні слів та вживанні розділових знаків.

1. Мова знаряддя мислення. Поводитися з мовою як-небудь значить і мислити як-небудь не точно приблизно не правильно (Л.Толстой). 2. Мова це доля нашого народу і вона залежить від того як ревно ми всі плекатимемо її (О.Гончар) . 3. Народ що не усвідомлює значення рідної мови для свого вишчого духовного життя і сам її покидає й відрікаєцця здійснює над собою самовбивство (П.Шафарик).

 

6.Поставте подані іменники у формі родового відмінка однини.

Документ, реквізит, звіт. Текст, підпис, критерій, університет, деканат, рейтинг, ювілей, апарат, звук, термін, Донбас, Буг, Кавказ, Крим, Алжир, Вашингтон, Рим.

 

7.Перекладіть словосполучення.

Дочернее предприятие, заместитель директора, управленческий персонал, принимать решение, принимать участие, проживать по адресу, признать действительным, обоюдное согласие, понести потери, согласно приказу

Варіант № 10

Дайте визначення документа. Назвіть класифікаційні ознаки документів.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал