Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття № 5
Тема: Документи з господарсько-договірної діяльності. Обліково-фінансові документи

План

1. Поняття про документи з господарсько-договірної діяльності.

2. Договір. Типи договорів.

3. Контракт.

4. Трудова угода.

5. Основі різновиди обліково-фінансових документів:

· таблиця, список, перелік;

· накладна;

· акт;

· доручення;

· розписка.

6. Практичні завдання.

 

Рекомендована література:

1.Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – 3-є вид., переробл. і доп. – К.: А.С.К., 2001.

2. Діденко А. Сучасне діловодство: навчальний посібник / А.Діденко. – 3-є вид. – К.: Либідь, 2001.

3. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення /М.Г.Зубков. – Х.: Торсінг, 2001.

4. У ділове спілкування – державну мову / Ж.П.Соколовська, В.В.Власенко, Л.Ф. Щербачук . – К.: Грамота, 2001.

5. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: Довіра: УНВЦ «Рідна мова», 1997.

6. Шевчук С.В.Ділове мовлення. Модульний курс: підручник / С.В.Шевчук. - 3-є вид. – К.: Видавництво Арій, 2006.

 

Практичне заняття № 6

Тема: Усне ділове спілкування

План

1. Особливості усного мовлення.

2. Усне приватне спілкування (телефонна розмова, ділове засідання, прийом відвідувачів, бесіда).

3. Усне публічне мовлення ( доповідь, промова, лекція, дискусія).

4. Мовленнєвий етикет як складова частина культури усного мовлення

5. Практичні завдання.

 

Рекомендована література:

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – 3-є вид., переробл. і доп. – К.: А.С.К., 2001.

2. Зубков М.Г. Сучасне українське ділове мовлення / М.Г.Зубков. – Х.: Торсінг, 2001.

3. Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П.Коваль.– К., 1982.

4. Томан І. Мистецтво говорити / І.Томан. – К., 1996.

5. Хохрякова Л.Ф. Українська словесність (українська мова професійного спрямування): навчальний посібник для студентів спеціальностей «Міжнародна економіка», «Менеджмент організацій» / Л.Ф.Хохрякова, Т.Ф.Семашко. – Маріуполь: «Прінт-Сервіс», 2009.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ САМОСТІЙНИХ РОБІТ

САМОСТІЙНА РОБОТА № 1 (змістовий модуль І)

Тема:Орфографічні норми і ділове мовлення

 

Завдання 1. Опрацюйте теоретичний матеріал за планом:

1. Поняття про орфографічну мовну норму.

2. Принципи української орфографії.

3. Основні правила української орфографії:

• правопис м'якого знака;

• вживання апострофа;

• подвоєння та подовження приголосних;

• правопис префіксів та суфіксів;

• спрощення в групах приголосних;

• зміни приголосних при словотворенні та словозміні;

• правопис слів іншомовного походження;

• правопис російських прізвищ українською мовою;

• написання великої букви;

• правопис складних слів; правила переносу слів.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал