Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Аналітичні документи. Україна
1. Інформаційно-аналітична записка або довідка – це документ, що містить

2. Аналітичний огляд – призначений для швидкого ознайомлення та комплексного вивчення складних предметів. Має властивість оглядовості, стислості та аналітичності. В огляді проводиться аналіз різних точок зору і формулюються обґрунтовані оцінки.

3. Інформаційне зведення – це зведена воєдино за певний часовий період відносно певного об*єкта інформація про події, що відбулися, особливості обстановки і тд.

4. Аналітичний звіт – це аналітичний продукт, у якому описана сукупність показників, за якими оцінюється інформаційне поле об*єкта моніторингу. Звіт складається з діагрм, графіків, таблиць, що супроводжуються короткими або розгорнутими аналітичними довідками. Обов*язовою є наявність висновків і рекомендацій.

5. Дайджест – інформаційний продукт, що містить короткі анотації та вихідні дані статей.

Інформаційно-аналітична діяльність оформлюється у формі документа, що має наступні елементи:

1. Загальний заголовок, що складається з назви документу, формулювання теми та вказівки на часовий період.

2. Заголовки розділів

3. Текстовий блок

4. Графічні елементи

5. Таблиці.

 

Аналітична записка – таблиці використовуються, графічні елементи – дуже рідко. В інфозведенні – так само.

Дайджест не використовує ні таблиць ні графічних елементів.

 

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА.

Результат роботи інформаційно-аналітичної служби по певних питаннях соціального, економічного, політичного характеру, проблем безпеки, перспективам розвитку у визначеному проміжку часу і простору.

Метою написання А.З. – візуалізація, формулювання проблеми або концепції, формулювання висновків.

Загальний розмір не перевищує 7-12 ст.

Основні розділи розпочинаються з нової сторінки.

Пишеться від 3 особи

Не використовуються філософські міркування

Не має емоційного навантаження

Мінімальне вживання прислівників, прикметників.

Не задаються риторичні питання.

Не використовуються довгі складні речення

Не використовуються вирази: «про те, що, у зв*язку з цим, оскільки…»

Не допускати помилки в іменах, назвах, датах і тп.

Вступні і заключні частини виділяються курсивом.

 

Структура АЗ

1.загальний заголовок: ПІБ замовника, від кого(ПІБ і посада), дата завершення написання АЗ, тема (форма документа, тема і часовий період, який охоплює дослідження)

2. Анотація (не обов’язково) – коротко викладається суть документа, причини та обставини його появи, цілі та завдання дослідження, методи та результати. Кожний пункт з абзацу. Загальний розмір – 2/3 ст.

3. Вступ – складається з постановки проблеми, формулюється ціль дослідження, методологічні принципи, що використовуються, дається обґрунтування методики, перераховуються джерела інформації і методи аналізу.3. Основна частина. Розглядаються всі аспекти проблеми і по кожному пропонується спосіб вирішення. Підрозділи в тексті виділяються по кількості пропозицій. Кожен підрозділ має свій заголовок. У кожному підрозділі викладається спочатку негативна сторона, потім суть змін, передбачувані матеріально – технічні витрати. Розподіл обов’язків серед співробітників. Підрозділи розташовуються за ступенем спадання важливості або в хронологічному порядку.

4. Завершальна частина. Формулюються висновки по кожному підрозділу основної частини. Вимоги: логічний взаємозв’язок з основним текстом підрозділу. Відсутність прямих повторень з тексту підрозділу. Недопустимість необґрунтованості висновків. Висновки характеризують визначений часовий період. Обов’язкова наявність оцінки перебігу подій на найближчий період – оцінка перспектив. Текст висновків короткий. Виходячи з висновків вказується перелік заходів, пропозицій або їх варіантів для запобіганням причинам, наслідкам тієї або іншої події, п також прогнозуються події, що можуть відбутися, якщо не звернути уваги на висновки і рекомендації даної АЗ. Об’єм – 1-2 ст. Підсумковий висновок – не більше 1 ст.

 

Аналітичний Звіт – до 30 ст, може мати додатки, може містити графічні елементи і графіки, Аналітична Записка – дає перспективу, а Аналітичний звіт – дає оцінку результатів проведених заходів.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал