Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Який білок входить до складу тільки темного диску саркомера?
Яка швидкість проведення збудження (м/с) у нервових волокнах групи А?

А) 0,5 – 2.

Б) 3 – 7.

В) 8 – 13.

Г) 5 – 120.

 

Що таке порогова сила подразника?

А) Сила подразника, яка викликає збудження.

Б) Сила подразника, яка викликає гальмування.

В) Сила подразника, яка здатна викликати збудження при її подвоєнні.

Г) Сила подразника, яка викликає абсолютну деполяризацію мембрани.

 

Чим зумовлене стомлення нервового центру?

А) Порушення передачі збудження у нейронах.

Б) Порушення передачі збудження у синапсах.

В) Накопичення медіатора у везикулах.

Г) Накопиченням великої кількості ГАМК у синапсах.

 

Як називається скорочення м’яза при незмінному його тонусі?

А) Ауксометричне.

Б) Ауксотонічне.

В) Ізометричне.

Г) Ізотонічне.

 

Який білок входить до складу тільки темного диску саркомера?

А) Тропоміозин.

Б) Актин.

В) Міозин.

Г) Тропінін.

 

19. Скільки за добу в нирках людини утворюється (л) ультрафільтрату:

А) 100;

Б)200;

В)300;

Г) 400.

20. Кількість еритроцитів в нормі в крові людини становить (млн. в 1мм):

А)4,0;

Б) 4,5-5;

В) 6,0-7,0;

Г) 8,0-9,0.

21. Кінцевими продуктами травлення білків, які всмоктуються в кров і лімфує:

А)амінокислоти;

Б) глюкоза;

В) жирні кислоти;

Г) гліцерин.

22. В регуляції рівня артеріального тиску в капілярах капсули Шумлянського-Боумена
активну участь відіграє гормон:

А) адреналін;

Б) інсулін;

В) ренін;

Г)тироксин;

 

23. Функцію проведення нервових імпульсів від рецепторів до ЦНС виконують нейрони:

А) еферентні;

Б) рухові;

В) чутливі;

Г) вставні;

24. В умовах, коли умовний подразник не підкріплюється дією того чи іншого
безумовного подразника на протязі тривалого часу, виникає гальмування:

А)охоронне;

Б) індукційне;

В) згашу вальне;

Г) запізнювальне.

 

25. Електропозитивний заряд знаходиться:

А) на внутрішній поверхні клітинної мембрани;

Б) на зовнішній поверхні клітинної мембрани;

В) в цитоплазмі клітини;

Г) на внутрішній поверхні постсинаптичної мембрани клітини –мішені.

26. Із всіх білків плазми крові більше половини складають:
А
) глобуліни;

Б) альбуміни;

В) фібриноген;

Г) ліпопротеїди;

І

27. Фізіологічний розчин хлориду натрію для теплокровних і людини (%):
А)0,3;

Б) 0,5;

В) 0,9;

Г) 1,5.

28. В здоровому серці ритмічна генерація імпульсів виникає в:

А) атріо-вентрикулярному вузлі;

Б) пучку Гіса;

В) волокнах Пуркіньє;

Г) синусо-атріальному вузлі.

29. Клітини біляклубочкового (юкстагломеруляриого) комплексу виділяють біологічно активну речовину:А)гепарин;

Б) ренін;

В)серотонін;

Г) адреналін.

30. Біологічне значення фібриногену полягає перш за всеу:

А) виконанні пластичної функції;

Б) перенесенні кисню і вуглекислого газу;

В) забезпеченні зсідання крові;

Г) виконання енергетичної функції.

31. У лейкоцетарній формулі крові людини більшість складають:

А) еозинофіли;

Б) нейтрофіли;

В) лімфоцити;

Г) моноцити.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал