Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МОДУЛЬ 1. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
А.В. Віндюк

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КУРОРТНОЇ СПРАВИ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

 

 

Навчальний посібник

 

 

Запоріжжя 2009


УДК 640.41(075.8)

ББК 65.9(4Укр)441.357я73

В48

Ухвалено до друку вченою радою Інституту здоров’я, спорту і туризму Класичного приватного університету протокол № 3
від 18.11.2009 р.

Рецензенти:

А.П. Конох, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та туризму Запорізького національного університету;

В.Д. Біляченко, заслужений працівник сфери послуг України, генеральний директор туристичного агентства “Інтурист”.

 

В 48 Віндюк А.В.Організація курортної справи в індустрії гостинності: навчальний посібник / А.В. Віндюк. – Запоріжжя: КПУ, 2009. – 107 с.

 

У навчальному посібнику розглянуто організацію курортної справи в індустрії гостинності. Рекомендовано для студентів напрямів „Готельно-ресторанна справа”, „Туризм” і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, які досліджують проблеми готельно-курортної справи та туризму.

 

  УДК 640.41(075.8) ББК 65.9(4Укр)441.357я73

ЗМІСТ

 

Вступ ............................................................................................................
Модуль 1. Особливості діяльності курортних підприємств ...................
1.1. Особливості діяльності санаторно-курортних підприємств. Основні визначення ....................................................................................  
Тестові завдання №1 для перевірки знань студентів ................................
1.2. Управління санаторно-курортним підприємством ............................
Тестові завдання №2 для перевірки знань студентів ................................
1.3. Умови надання санаторно-курортних послуг ....................................
Тестові завдання №3 для перевірки знань студентів.................................
Модуль 2. Принципи та характеристика курортної справи в індустрії гостинності ....................................................................................................  
2.1. Принципи організації санаторно-курортного лікування ...................
Тестові завдання №4 для перевірки знань студентів ................................
2.2. Характеристика курортно-рекреаційних ресурсів санаторно-курортних закладів .......................................................................................  
Тестові завдання №5 для перевірки знань студентів ................................
Глосарій..........................................................................................................
Питання для контролю та самоперевірки знань ........................................
Тестові завдання підсумкового модульного контролю ............................
Додатки .........................................................................................................
Література .....................................................................................................

 
ВСТУП

 

Стратегічною метою державної політики у сфері діяльності курортів є формування та розвиток ефективного, прибуткового та конкурентоспроможного на світовому ринку курортного комплексу, створення оптимальної системи надання доступного та результативного санаторно-курортного лікування і відпочинку для широких верств населення відповідно до гарантованого рівня медико-санітарної допомоги, забезпечення потреб громадян України та іноземців курортно-рекреаційними послугами на рівні світових стандартів, а також екологічно збалансованого й ефективного природокористування.

Курорти України мають значний лікувально-оздоровчий потенціал, що з успіхом використовується в санаторно-курортному лікуванні. Особливої уваги потребує комплекс питань з організації курортних послуг. Набуває важливого значення вироблення регламентацій діяльності у межах зон санітарної діяльності курортів.Реалізація державної політики у сфері діяльності курортів повинна стати одним з пріоритетних напрямів національної соціальної політики та економіки.

В навчальному посібнику розкрито характеристики санаторно-курортної діяльності України, зміст основних понять. Наведено перелік курортів області, визначено особливості управління санаторно-курортними комплексами, функціональні складові курортного підприємства, умови надання санітарно-курортних послуг.

Студентам запропоновані тести і запитання для контролю та самоперевірки знань.

Навчальний посібник розрахований на викладачів, студентів напрямів „Готельно-ресторанна справа”, „Туризм”.


МОДУЛЬ 1. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал