Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок оформлення робіт з підвищеною небезпекою


Роботи на устаткуванні підвищеної небезпеки слід

проводити за допусками чи розпорядженнями.

Залежно від обсягу ремонтних робіт та організації їх

проведення бланк наряду може бути оформлений у вигляді:

* - наряду на виконання якої-небудь конкретної роботи на

одному робочому місці чи на послідовне виконання однотипних

робіт на кількох робочих місцях однієї схеми приєднання

тепломеханічного устаткування;

* - загального наряду на виконання роботи в цілому на

агрегаті, на кількох робочих місцях чи ділянках і т.д.;

* -проміжного наряду на виконання робіт на окремих вузлах

агрегату та його допоміжному устаткуванні, на окремих робочих

місцях, ділянках. Проміжний наряд видається тільки за

наявності загального наряду.

Видається наряд на час дії заявки на ремонт устаткування і

дозволяється його подовження тільки один раз.

З урахуванням місцевих умов до переліку робіт,

виконуваних за нарядом, можуть вноситися додаткові роботи,

затверджені головним інженером підприємства.

Наряд видає керівник цеху (ділянки), у веденні якого

перебуває устаткування і який включений у список

працівників, що мають право видачі наряду.

За розпорядженням виконуються роботи, що не потребують

проведення технічних заходів щодо підготовки робочих місць, у

тому числі й роботи, які можна виконувати одноосібно.

Перелік робіт, виконуваних одноосібно за розпорядженням,

має бути визначеним, виходячи з місцевих умов, і цей перелік

має бути затверджений керівником підприємства.

Розпорядження носить разовий характер, термін його дії

визначається тривалістю робочого дня (зміни) виконавців.

Облік і реєстрацію робіт за нарядом і розпорядженням слід

проводити в спеціальному журналі. Сторінки цього журналу

нумерують; крім того, журнал має бути прошнурований і

скріплений печаткою. Термін зберігання журналу після

останнього запису становить 6 місяців.

Наряд на роботу виписують у двох, а при передачі по

телефону, радіо - у трьох примірниках. В останньому випадку

працівник, що видає наряд, виписує один примірник, а

працівник, що приймає текст наряду у вигляді телефоно- чи

радіограми, заповнює два примірники і після зворотної

перевірки зазначає на місці підпису працівника, що видав наряд,

його прізвище й ініціали, підтверджуючи правильність запису

своїм підписом.

В обох примірниках наряду записи виконують чорнилом,

кульковою ручкою тощо; вони мають бути чіткими і

розбірливими, без виправлень і перекреслювання написаного

тексту.

При проведенні вогневих робіт на вибухонебезпечному

устаткуванні заходи пожежної безпеки, зазначені в наряді, маєпогоджувати і візувати (підписувати) у цій же графі наряду

відповідальний працівник пожежної безпеки.

Працівник, що видає наряд, зазначає в рядку «Особливі

умови» додаткові заходи безпеки, а саме:

• про неприпустимість застосування відкритого вогню;

• про проведення деяких операцій тільки під безпосереднім

наглядом керівника робіт;

• про влаштування спеціальних огорож;

• про умови безпечного проведення спільних робіт,

виконуваних за нарядами і розпорядженнями;

• про необхідність використання бригадою засобів

загального й індивідуального захисту;

• про порядок застосування вантажопідйомних та інших

механізмів;

• про послідовність проведення окремих операцій тощо.

Підготовка робочого місця і допуск бригади до роботи

полягає в перевірці повноти виконання необхідних заходів щодо

підготовки робочих місць, зазначених у наряді. Допуск

необхідно проводити після перевірки робочого місця.

Допускаючий має провести інструктаж: зазначити межі

робочого місця і підходи до нього; показати, яке найближче до

робочого місця устаткування залишається під тиском, під дією

високої температури, вибухонебезпечне тощо.

Перевірку підготовки робочих місць і допуск до роботи за

нарядом необхідно оформляти підписами допускаючого,

керівника робіт і виконавця робіт у відповідних рядках наряду.

Перевірку посвідчень членів бригади, інструктаж і допуск

до роботи має бути проведено керівником робіт. Якщо

виявиться, що у когось із працівників термін чергової перевірки

зі знань правил безпеки минув, цих працівників слід вивести зіскладу бригади.

Виконавець робіт здійснює допуск до роботи та інструктаж

кожного члена бригади безпосередньо на його робочому місці.

З моменту допуску бригади до роботи і під час проведення

робіт з метою контролю за дотриманням правил безпеки

виконавець робіт здійснює нагляд. Виконавець робіт має увесь

час перебувати на місці проведення робіт. Навіть короткочасне

залишання членами бригади місця проведення робіт

допускається тільки з дозволу виконавця робіт, який до

повернення осіб, що пішли, чи до встановлення місця, де вони

перебувають, і попередження їх, не має права йти разом з

бригадою з місця роботи. Керівник робіт, оперативні

працівники зобов'язані періодично, але не рідше двох разів за

робочу зміну перевіряти, як члени бригади виконують вимоги

правил безпеки.

Зміни у складі бригади слід оформляти в обох примірниках

наряду. Оформлення перерв у роботі, її закінчення - строго

формалізоване.

При перервах у роботі протягом робочого дня (на обід, за

умовами проведення робіт) бригаду необхідно вивести з робочого

місця, а наряд залишити у виконавця робіт. '

Жоден із членів бригади не має права після закінчення

перерви ставати до роботи самостійно. Після закінчення перерви

виконавець робіт зобов'язаний повторно перевірити підготовку

робочого місця і провести допуск бригади без оформлення в

наряді.

Пробне введення в дію устаткування до повного закінчення

ремонту дозволяється здійснювати тільки після виведення

бригади з місця роботи, повернення керівником робіт наряду

відповідальному працівникові зі складу оперативних

працівників цеху з оформленням у таблиці щоденного

закінчення роботи і зняття тимчасових огорож, замикальних

пристроїв і знаків безпеки.

Після закінчення робочого дня місце роботи треба прибрати,

а знаки безпеки, огорожі та замикальні пристрої необхідно

залишити на місці.

Щоденний допуск до роботи мають оформляти в таблиці

наряду власними підписами допускаючий і виконавець робіт.

Після повного закінчення роботи і прибирання робочого

місця виконавець робіт зобов'язаний вивести бригаду з робочого

місця, поставити свій підпис в наряді і здати його керівникові

робіт.

Керівник робіт, приймаючи робоче місце від виконавця

робіт після остаточного завершення роботи, має перевірити

обсяг і якість її виконання, відсутність сторонніх предметів,

належну чистоту робочих місць і після цього поставити свій

підпис у рядку «Робота цілком закінчена» наряду, зазначивши

дату й час.

Устаткування дозволяється вводити в дію тільки після

підпису керівника робіт у рядку наряду про повне закінчення

роботи і закриття наряду відповідальним працівником зі складу

оперативних працівників, а також після зняття тимчасових

огорож, знаків безпеки, замикальних пристроїв і відновлення на

місці постійних огорож.

Наряди, роботи за якими повністю закінчені, слід зберігати

протягом 30 діб, а наряди на проведення газонебезпечних робіт —

протягом одного року з дня їх закриття.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.025 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал