Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Захист від небезпеки при переході з вищої напруги на


нижчу. При пошкодженні ізоляції між обмотками вищої і

нижчої напруг трансформатора виникає небезпека переходу

напруги і, як наслідок, небезпека ураження людини, виникнення

займання і пожеж. Способи захисту залежать від режиму

нейтралі. Мережі напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю,

сполучені через трансформатор з мережами напругою вище за

1000 В, мають бути захищені пробивним запобіжником,

установленим у нейтралі чи фазі з боку нижчої напруги

трансформатора. Тоді у випадку пошкодження ізоляції між

обмотками вищої і нижчої напруг цей запобіжник пробивається

і нейтраль або фаза нижчої напруги заземлюється. Напруга

нейтралі щодо землі Uз=ІзR0. Заходом захисту є зниження цієї

напруги до безпечного заземлення нейтралі з опором Rо<4 Ом.

Пробивні запобіжники застосовуються, коли вища напруга є

більшою за 1000 В. Якщо вища напруга буде нижчою за 1000 В,

пробивний запобіжник не спрацює. Тому вторинні обмотки

знижувальних трансформаторів для живлення ручного

електроінструмента і ручних ламп малою напругою заземлюють.

Контроль і профілактика пошкоджень ізоляції.

Профілактика пошкоджень ізоляції спрямована на забезпечення

її надійної роботи. Насамперед необхідно виключити механічні

пошкодження, зволоження, хімічний вплив, запилення,

перегріви. Але навіть у нормальних умовах ізоляція поступово

втрачає свої початкові властивості, «старіє». З часом

розвиваються місцеві дефекти. Опір ізоляції починає різко

зменшуватися, а струм витоку - непропорційно зростати. У

місці дефекту з'являються часткові розряди струму, ізоляція

вигорає. Відбувається так званий пробій ізоляції, внаслідок чого

виникає коротке замикання, що, у свою чергу, може спричинити

пожежу чи ураження людей струмом.

Щоб підтримувати діелектричні властивості ізоляції,

необхідно систематично виконувати профілактичні

випробування, огляди, видаляти непридатну ізоляцію і заміняти її.

Періодично в приміщеннях без підвищеної небезпеки не

рідше одного разу на два роки, а в небезпечних приміщеннях -

кожні півроку перевіряють відповідність опору ізоляції нормі.

При виявленні дефектів ізоляції, а також після монтажу

мережі, її ремонту на окремих ділянках, відключення мережі

між кожним проводом і землею та між проводами різних фаз

проводять вимірювання. При цьому в силових колах

відключають електричні приймачі, апарати, прилади; в

освітлювальних - відгвинчують лампи, а штепсельні розетки,

вимикачі та групові щитки залишають приєднаними. Перед

початком вимірювань необхідно переконатися в тому, що на

досліджуваній ділянці мережі (між двома запобіжниками або заостаннім запобіжником) або на устаткуванні ніхто не працює і

воно відключене. Кабелі, шини, електричні машини, повітряні

лінії, конденсатори «розряджають на землю», тобто торкаються

заземленим проводом відключених струмопровідних частин

кожної фази, знімаючи залишковий ємнісний заряд. Значення

виміряного опору ізоляції має бути не нижчим за норму,

зазначену в ПУЕ (не менше 0,5 МОм на фазу ділянки мережі

напругою до 1000 В).

Для вимірювання використовують прилад -

мегаомметр на напруги 500, 1000, 2500 В з межами вимірів

0-100, 0-1000, 0-10000 МОм. Щоб мати уявлення ще й про опір

ізоляції всієї мережі, вимірювання потрібно проводити під

робочою напругою з підключеними споживачами. Такий

контроль можливий тільки в мережах з ізольованою нейтраллю

(у мережі з заземленою нейтраллю постійний струм приладу

контролю ізоляції замикається через заземлення нейтралі, і

мегаомметр показуватиме нуль).

Застосовується також постійний (безперервний) контроль

ізоляції - вимірювання опору ізоляції під робочою напругою

протягом усього часу роботи електроустановки без

автоматичного відключення. Відлік опору ізоляції здійснюється

за шкалою приладу. При зниженні опору ізоляції до гранично

допустимого чи нижче, прилад подає звуковий або світловий

сигнал або обидва сигнали разом. З вітчизняних приладів

контролю ізоляції найбільшого поширення одержали ПКІ, РУВ,

УАКІ, М-143, МКН-380, Ф-419. Найпростішим засобом

контролю ізоляції є вольтметр. В установках напругою до

1000 В вольтметри підключають безпосередньо до фаз, а вустановках з напругою понад 1000 В — через вимірювальний

трансформатор.

На підприємствах широко застосовується випробування

ізоляції підвищеною напругою. Цей метод є найбільш

ефективним для виявлення місцевих дефектів ізоляції і

визначення її міцності, тобто здатності довгостроково

витримувати робочу напругу. Електричні машини й апарати

випробовують струмом промислової частоти, як правило,

протягом 1 хв. Подальша дія струму може вплинути на якість

ізоляції. Значення випробної напруги нормується залежно від

номінальної напруги електроустановки і виду ізоляції.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.036 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал