Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА4. ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ


План

4.1.Атестація робочих місць

4.2.Характеристика метеорологічних умов

4.3.Вплив несприятливих метеорологічних умов на безпеку життєдіяльності

4.4.Нормування метереологічних умов

4.5.Захист організму від променистої енергії

4.6.Заходи щодо забезпечення нормальних метереологічних умов на

виробництві

4.7.Контрольні питання

4.1.Атестація робочих місць

Атестація робочих місць за умовами праці— це

комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і

трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, які

впливають на здоров'я і працездатність працівників у процесі

трудової діяльності.

Безпека праці- такий стан умов праці, за якого виключено

вплив на працівників небезпечних і шкідливих виробничих

факторів (ГОСТ 12.0.002-80).

Результати атестації є основою для вирішення питань

надання пенсій за віком на пільгових умовах, інших пільг та

компенсацій, а також для розробки та реалізації організаційних,

технічних, економічних і соціальних заходів колективного

договору щодо поліпшення умов трудової діяльності.

Атестація проводиться на підприємствах, в організаціях,

установах незалежно від форм власності й господарювання, де

технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та

матеріали є потенційними джерелами шкідливих та небезпечних

виробничих факторів, які можуть несприятливо впливати на стан

здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в

майбутньому.

Основна мета атестаціїполягає в урегулюванні відносин

між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у

галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове

пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в

несприятливих умовах.

Правовою основою для проведення атестації є чинні

законодавчі нормативні акти з питань охорони та гігієни праці, а

також списки виробництв, робіт, професій, посад, що дають

право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і

компенсації залежно від умов праці.

Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний

процес, обладнання, використана сировина і матеріали можуть

бути потенційними джерелами шкідливих та небезпечних

виробничих факторів. Для виробництв, робіт, професій та посад,

для яких списком № 1 і 2 передбачені показники умов праці,

атестацію проводять тільки за цими показниками.

Атестація робочих місць передбачає:

• виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних

виробничих факторів та причин їх появи;

• дослідження санітарної гігієни виробничого середовища,

важкості й напруженості трудового процесу на робочомумісці;

• комплексну оцінку факторів виробничого середовища і

характеру праці на відповідність їх вимогам стандартів

санітарних норм і правил;

• обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної

категорії зі шкідливими умовами праці;

• підтвердження (встановлення) права працівника на пільгове

пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений

робочий день, інші пільги і компенсації залежно від умов

праці;

• перевірку правильності застосування списків виробництв,

робіт, професій, посад і показників, що дають право на

пільгове пенсійне забезпечення;

• вирішення спорів, які можуть виникнути між юридичними

особами і громадянами (працівниками) стосовно умов праці,

пільг і компенсацій;

• розробку комплексів заходів щодо оптимізації рівня гігієни і

безпеки характеру праці та оздоровлення трудящих;

• вивчення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і

технології, удосконалення порядку та умов установлення та

призначення пільг і компенсацій.

Періодичність атестаційустановлюється самим

підприємством у колективному договорі, але не рідше одного

разу на 5 років.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал