Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методика 7. Методика діагностики «Чи схильні Ви до конфлікту?»


Методика діагностики «Чи схильні Ви до конфлікту?»

Інструкція до тесту:

У будь-якої людини можна виділити риси характеру, які призводять до конфліктів у міжособистісному спілкуванні. В одних вони яскраво виражені, в інших слабше. Про те, що Ви самі за певних умов можете сприяти виникненню конфлікту, необхідно знати. Це допоможе Вам правильно визначити поведінку і скоригувати її. Із запропонованих відповідей на питання виберіть варіант, що Вам притаманний.

Тестовий матеріал

 1. Як Ви реагуєте на критику?

а) Як правило, критика мене глибоко вражає;

б) критику звичайно сприймаю близько до серця;

в) намагаюся врахувати, якщо критика справедлива;

г) на критику звичайно не звертаю уваги.

 1. Чи вірите Ви людям?

а) Дотримуюся тієї думки, що краще нікому не вірити;

б) людям майже не вірю — я в них розчарувався;

в) я вірю людям, коли немає особливих причин для недовіри;

г) звичайно я довіряю всім людям, не перебираючи.

 1. Ви вмієте відстоювати свої погляди?

а) Я завжди завзято відстоюю свої погляди;

б) відстоюю свої погляди лише тоді, коли цілком переконаний, що правий;

в) скоріше поступлюся, ніж буду енергійно відстоювати свої погляди;

г) волію відмовитися від своїх поглядів, ніж через них конфліктувати.

 1. Ви волієте керувати чи підкорятися?

а) У будь-якій справі люблю керувати сам;

б) люблю як керувати, так і бути керованим;

в) охоче працюю під керівництвом;

г) як правило, волію працювати під чиїмось керівництвом і відповідальність передаю йому.

 1. Якщо Вас хтось скривдив…

а) Намагаюся відплатити тим же;

б) боюся мститися через подальші наслідки;

в) вважаю помсту зайвим, непотрібним зусиллям;

г) якщо мене хтось скривдив — образу швидко забуваю.

 1. Вас спробували обійти в черзі…

а) Здатний таку людину викинути геть;

б) сварюсь, але якщо тільки сваряться інші;

в) мовчу, хоча обурений;

г) волію відступити, у сварку не вступаю.

 1. Чи просто Вас «вибити з колії»?

а) Я легко збуджуюся через незначний привід;

б) я нервуюся, коли на те є серйозні причини;

в) нервуюся рідко і тільки через серйозні причини;

г) мене мало що нервує.

 1. Ви «лід» чи «полум’я»?

а) Я гарячий і запальний;

б) не дуже запальний;

в) скоріше спокійний, ніж запальний;

г) я цілком спокійна людина.

 1. Чи легко Вам говорити правду?

а) Я завжди говорю те, що думаю, прямо в очі;

б) буває, що я можу сказати усе, що думаю;

в) говорю обдумано, лише після того, як усе обміркую;

г) я не раз зважу свої слова, перш ніж що-небудь сказати.

Ключ|джерело| до тесту

Залежно від варіанта відповіді поставте за а) — 1 бал, за б) — 2, за в) — 3, за г) — 4 бали. Підсумуйте результати.

Інтерпретація результатів тесту

Від 9 до 19 балів. Ви людина важка у спілкуванні, іноді йдете на конфлікт не заради справи, а «через принцип». Можливо, Ви, не зізнаючись самому собі, відчуваєте задоволення, даючи волю своїм емоціям і спостерігаючи, як розпалюються пристрасті навколо Вас. Іноді про Вас люди говорять: «Борець за правду», «Сміливий, не боїшся критикувати недоліки». Проте варто прислухатись до інших думок: «Побережи свої нерви і нерви навколишніх». Зізнайтеся собі чесно, чи є справді велика користь від Вашої боротьби за справедливість?

Від 20 до 25 балів. Ця сума говорить про Вас, як про людину товариську, поступливу, здатну протистояти загостренням стосунків у групі, колективі.

Від 26 до 34 балів. Ви навряд чи є джерелом конфлікту. Однак спілкування з Вами приємне не багатьом, оскільки нецікава та людина, яка завжди з усіма в усьому погоджується. До того ж пасивність, прагнення відійти вбік мимоволі робить Вас непрямим винуватцем конфліктних ситуацій.

Література:

1. Андреев В.Н. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов. – Казань, 1992.

2. Белкин, А.С. Конфликтология: наука о гармонии / А.С.Белкин. –Екатеринбург: Глагол. 1995. – 90с.

3. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2003.

4. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. М.: Российское пед. агенство, 1995.

5. Карамушка Л.М. Попередження та подолання конфліктів в установах середньої освіти. -–К., 1994.

6. Корнелиус X., Фейер Ш. Выиграть может каждый или Как разре­шать конфликты. — М., 1993.

7. Ложкин Г. В., ПовякелъН. И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие.- К.: МАУП, 2000.

8. Мастенбурк У. Управление конфликтными ситуациями и развитие отношений. – М.: Инфра, 1996

9. Паренс, Т.Г. Агрессия детей / Т. Г. Паренс. – М., 1987.

10. Практическая психология для преподавателей – М.: Информационно-издательский дом " Филинь", 1997. – 328 с.

11. Скотт Д. Г. Конфликты й пути их преодоления. — К., 1993.

12. Соснин В. А., Лунев П. А. Учимся общению: взаимопонимание, взаимодействие, переговоры, тренинг.— М.: ИП РАН, 1993.

13. Рахматуллина Л.В.Управление педагогическими конфликтами. - Набережные Челны, 2010.

14. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. – М., 1991. – 200 с.

15. Чистякова Т.А. Педагогический конфликт и способы его преодоления. – Л., 1987.

16. Шакуров Р. X., Алишев Б. С. Причины конфликтов в педагогическом коллективе и способы их разрешения// Вопросы психологии. – 1986. – N 6. – С. 67-76,

17. Шихова Н. И. Техника педагогического общения / Под. ред. М. Р. Гинзбурга. - М., 1998.

18. Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие – СПб.: Изд-во Михайлова В.А. – 2000. – 349 с.

Інформаційні ресурси:

1. https://ebk.net.ua/Book/pedagogics/volkova_pedagogika/part5/5701.htm

2. https://www.psyh.kiev.ua/

3. https://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/764/

4. https://dvo.sut.ru/libr/soirl/i119metk/index.htm

5. https://www.3vium.ru/semya/shkoldis.html

6. https://www.gennadij.pavlenko.name/ex-book? text=419

Тема 6: Педагогічна етика та педагогічний такт вчителя

Нема в світі більш гуманних професій, ніж фах лікаря і педагога. До останньої хвилини бореться лікар за життя людини, ніколи він не дасть відчути хворому, що його стан здоров'я поганий чи навіть безнадійний. Це азбучна істина лікарської етики. Ми, вчителі, повинні розвивати, поглиблювати в своїх колективах нашу педагогічну етику, стверджувати гуманне начало у вихованні як найважливішу рису педагогічної культури кожного вчителя.

В. О. Сухомлинський

Той знаменитий педагогічний такт, про який так багато пишуть, повинен полягати в щирості вашої дум­ки. Я не дозволю собі нічого приховувати, я кажу те, що я на­справді думаю. Це найбільш щиро, просто, легко і найбільш ефективно, але ж якраз не завжди можна говорити.

А.С. Макаренко

Питання для обговорення: 1. Поняття про педагогічний такт вчителя, його складові а умови вияву. 2. Категорія педагогічної етики у професійно-педагогічній діяльності вчителя.

3. Морально-психологічні якості особистості вчителя як передумова педагогічного такту.

4. Педагогічна реакція вчителя на поведінку, вчинок учня.

5. Особливості взаємодії педагога з батьками, дотримання педагогічного такту.

6. Особливості взаємодії педагога з проблемними учнями.

Запис до педагогічного словника: етика, педагогічна етика, такт, педагогічний такт, тактовність, терпимість, толерантність, педагогічна гнучкість, гуманістична спрямованість, довіра, уважність, витримка, образа, повага, гідність, відповідальність.
Письмова робота: 1. Дайте визначення поняттю педагогічна етика: А. складне багатомірне психічне утворення, що поєднує в собі змістові та динамічні характеристики, які зумовлюють здатність учителя легко відмовитися від невідповідних ситуації способів поведінки, прийомів мислення й емоційного реагування і виробляти чи приймати нові, оригінальні підходи до розв’язання проблемної ситуації за незмінних принципів і моральних засад життєдіяльності;

Б. дотримання педагогічного принципу міри у спілкуванні з учнями в найрізноманітніших сферах діяльності, уміння вибрати правильний підхід до учнів, ураховуючи їхні особистісні риси і стосунки з ними;

Б. прийоми, засоби досягнення якоїсь мети, лінія поведінки когось;

Г. складова частина етики, яка віддзеркалює особливості функціонування моралі в умовах цілісного педагогічного процесу, наука про різнобічні аспекти моральної діяльності вчителя;

Д. філософська наука, що вивчає мораль, з’ясовує її місце в системі суспільних відносин, досліджує моральні категорії, за допомогою яких виражаються моральні принципи, норми, оцінки, правила поведінки тощо.

2. Дайте визначення поняттю педагогічний такт:

А. дотримування педагогічного принципу міри у спілкуванні з учнями в найрізноманітніших сферах діяльності, уміння вибрати правильний підхід до учнів, ураховуючи їхні особистісні риси і стосунки з ними;

Б. риса особистості, що є вихованою здібністю, яка переросла у звичку дотримуватися міри у спілкуванні, не допускаючи дій і слів, які можуть бути неприємними для інших людей;

В. наука про формування моралі в умовах педагогічного процесу;

Г. зведення норм поведінки, дотримування правил чемності, що склалися в суспільстві;

Д. складова частина етики, яка віддзеркалює особливості функціонування моралі в умовах цілісного педагогічного процесу, наука про різнобічні аспекти моральної діяльності вчителя;

3. Що можна віднести до предмету педагогічної етики як науки:

А. функціонування та ефективність педагогічного процесу у вищому навчальному закладі; педагогічні закономірності формування й розвитку особистості студента; процес вищої освіти і самоосвіти; особистість науково-педагогічного працівника;

Б. навчання, виховання і освіта;

В. закономірності вияву моралі у свідомості, поведінці, відносинах і діяльності педагога; моральну діяльність педагога іморальні відносини у навчально-виховному процесу;

Г. досліджує фундаментальні питання навчання і виховання, а саме: методологію науки; розвиток і виховання людської особистості; загальні закономірності процесу навчання і виховання; методи педагогічних досліджень.

Д. загальна теорія навчання усіх предметів.

4. Назвіть основні функції педагогічної етики:

А. повага до гідності школяра, уникнення образ, гуманність, спостережливість, уважність;

Б. загальні (виховна, регулятивна, гносеологічна, ціннісноорієнтовна) та специфічні (педагогічне коректування, випереджувальний вплив, відтворення моральних знань, вироблення імунітету проти моральних спотворень);

В. виявити досягнуті результати і, таким чином, слугує для вчителя формою зворотного зв'язку, без якого неможливе якісне управління процесом взаємодії;

Г. виховна, контролююча, розвивальна, навчальна, корегуюча;

Д. комунікативна, пізнавальна, психологічна, організаторська.

5. Назвіть основні елементи у структурі педагогічної етики:

А. почуття професійного обов’язку, почуття честі та совісті, почуття справедливості, почуття поваги, почуття вимогливості, любов до дітей;

Б. відносини вчителя з іншими вчителями, відносини вчителя з батьками учнів, відносини між учителем і учнем(учнівським колективом), відносини між учителем і керівництвом школи, відносини між учителем і суспільством.

В. моральна свідомість, моральні відносини, моральні діяльність;

Г. погляди, знання, пізнання, оцінки, ідеали, переконання, почуття, ціннісні орієнтації;

Д. потреба діяльності, мета діяльності, мотиви діяльності, засоби діяльності, досвід, самовиховання, просвітництво;

6. Назвіть категорії педагогічної етики:

А. добро і зло, моральна відповідальність, гідність, педагогічний гуманізм, педагогічний оптимізм, патріотизм, справедливість, професійний обов’язок, професійна честь, професійно-значущі якості;

Б. охоплює погляди на уподобання й почуття, світоглядні орієнтації й принципи, цілі й мотиви вчинків і стосунків, проводячи межу між хорошим і поганим, порядністю й непорядністю, чесністю й безчестям, справедливістю й беззаконням, нормою й ненормальністю, милосердям й жорстокістю;

В. свідомість, підсвідомість, навички, звички, мотиви, прагнення, емоції, переконання, потреби;

Г. навчання, виховання, розвиток, формування, знання, вміння, навички;

Д. самопізнання, само оцінювання, саморегулювання, прогнозування, педагогічна вимога, громадська думка, довіра, привчання, тренування;

7. Назвіть складові елементи педагогічного такту:

А. педагогічна тактовність, педагогічна гнучкість, професійні якості педагога, спеціальні вміння педагога, тактична ходи та засоби, рольові позиції;

Б. спостережливість, уважність, довіра, справедливість, витримка, самовладання, гуманність;

В. комунікативні вміння, перцептивні вміння. Рефлексивні вміння, сугестивні вміння, емпатійні вміння, вміння в галузі педагогічної техніки;

Г. вибір рішення, повага до гідності учня, міра виховного впливу, уникнення образ, настрій, гумор і дотепність;

Д. уважність, спостережливість, витримка, довіра справедливість;

8. Визначте що можна віднести до тактичних ходів і засобів у педагогічній тактиці вчителя:

А. бесіда, лекції. дискусії, переконання, навіювання, приклад;

Б. педагогічна вимога, громадська думка, довіра, привчання, тренування; моралізування, іронія, сарказм, пригнічення, пересторога;

В. повага до гідності школяра, уникнення образ, міри впливу, оцінка знань, вибір рішення, обхідні шляхи, настрій;

Г. методи формування свідомості особистості школяра, методи стимулювання діяльності і поведінки школяра, методи самовиховання, методи організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду;

Д. інформативна бесіда, регулятивно-комунікативна бесіда, афективно-комунікативна бесіда.

9. Назвіть головні принципи педагогічного такту вчителя:

А. принцип спрямування навчання на вирішення завдань освіти і загального розвитку студентів; принципи науковості, наступності, систематичності і послідовності навчання; принцип наочності навчання; принцип поєднання різноманітних форм навчання в залежності від завдань, змісту і методів навчання; принцип створення необхідних умов для навчання; принцип міцності, усвідомленості і дієвості результатів освіти, виховання і розвитку;

Б. принцип гуманістичної спрямованості впливу вчителя; принцип підходу до учнів з оптимістичною гіпотезою; принцип опертя на позитивне у вихованці; принцип єдності вимог й поваги до учня; принцип збереження власної гідності зміцнення свого педагогічного авторитету; принцип раціоналізації негативних емоцій; принцип піклування про фізичне й моральне здоров’я дитини;

В. цілеспрямованість виховання; поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів; повага до особистості дитини, поєднана з розумною вимогливістю до неї; опора на позитивне в людині; урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; єдність педагогічних вимог школи, сім'ї та громадськості; єдність свідомості й поведінки;

Г. народність; природовідповідність; культуровідповідність; гуманізація; демократизація; етнізація;

Д. зв’язок із суспільними потребами; врахування впливу найрізноманітніших чинників; взаємодія відбувається найуспішніше в природному для вихованця національному річищі з урахуванням його менталітету; результати залежать від виховного впливу на внутрішній світ дитини, її духовність; визначальними є діяльність та спілкування; ефективність залежить від ставлення особистості до навколишньої дійсності взагалі та до спрямованих на неї педагогічних впливів зокрема.

10. Дайте визначення поняттю педагогічна гнучкість:

А. гармонійне поєднання емоційної експресивності (чуйності) та емоційної стійкості вчителя, о виявляється в гнучкості поведінки вчителя, нестандартності, творчості, вмінні контролювати емоції (психологічною умовою її розвитку є усвідомлення педагогом ролі та значення афективної сфери особистості в оптимізації спілкування, психічного і фізичного здоров’я вчителя й учня);

Б. неготовність до зміни програми дій відповідно до ситуаційних вимог;

В. чинник, що за низького рівня педагогічної майстерності вчителя утруднює адекватне сприйняття та перетворення ним складних ситуацій спілкування і сприяє закріпленню жорстких стереотипів у виборі педагогічного впливу;

Г. складне багатомірне психічне утворення, що поєднує в собі змістові та динамічні характеристики, які зумовлюють здатність учителя легко відмовитися від невідповідних ситуації способів поведінки, прийомів мислення й емоційного реагування і виробляти чи приймати нові, оригінальні підходи до розв’язання проблемної ситуації;

Д. відсутність шаблонності, стереотипності, здатність до зміни ходу мислення, якщо цього вимагають дані.

Практичне завдання:   Обов’язковий рівень: 1. Заповніть таблицю:
Поняття Спільне Відмінність
Педагогічна етика – наука про формування моралі в умовах педагогічного процесу (В.М.Наумчик, Є.А.Савченко)    
Педагогічна етика – складова частина етики, яка віддзеркалює особливості функціонування моралі в умовах цілісного педагогічного процесу. Наука про різнобічні аспекти моральної діяльності вчителя (Л.Л.Шевченко)  
Педагогічна етика - самостійний розділ етичної науки та вивчає особливості педагогічної моралі, специфіку реалізації загальних принципів моральності у сфері педагогічної діяльності, розкриває її функції, специфіку, зміст принципів та етичних категорій. (В.Писаренко, І.Писаренко)  
Професійна етика представляє собою систему моральних принципів, норм та правил поведінки фахівця з урахуванням особливостей його професійної діяльності та певної ситуації. (Р.М.Ботавіна)  
         

2. Заповніть таблицю:

Професійні якості вчителя як вияв педагогічного такту

Професійні якості Інтерпретація\пояснення  
Приклад:  
Спостережливість Визначення: Це здатність детально бачити предмет, об’єкт; передбачає цілеспрямоване й осмислене сприйн6яття, проникнення в суть явища, визначення особливостей і зв’язків між об’єктами (М.І.Дьяченко, Л..О.Кандибович) Спостережливість – одна з найважливіших професійних якостей вчителя, яка дає змогу:
 • визначити індивідуальні особливості кожного учня (рівень освіченості, рівень вихованості, стан6 готовності до співпраці з учителем та іншими школярами);
 • виявити, хто з учнів готовий до уроку, а хто ні;
 • зауважити, хто з учнів уважно слухає пояснення нового матеріалу, а хто тільки вдає, що слухає;
 • організувати педагогічну взаємодію з учнями на різних етапах уроку;
 • стежити за тим, щоб кожен учень виконував досліди, дотримуючись правил техніки безпеки та інструкцій;
 • залучити до активної роботи всіх учнів класу шляхом використання різноманітних методів і засобів стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності;
Спостереження має бути: активним, продуманим, цілеспрямованим і добре спланованим.
 
Для самостійного заповнення:  
Уважність    
Довіра    
Справедливість    
Витримка    
Самовладання    
Гуманність    
Високий рівень: 3. Встановіть структуру педагогічної етики, розкрийте наповнення кожного компоненту:
       

Структура педагогічної етики

Елементи структури Зміст
Моральна свідомість  
Моральні відносини  
Моральна діяльність  

4. Заповніть таблицю:

Функції педагогічної етики

Функція Інтерпретація
Загальні функції
Виховна  
Регулятивна  
Гносеологічна (пізнавальна)  
Ціннісно орієнтована  
Спеціальні функції
Функція педагогічного коректування  
Функція випереджального впливу  
Функція відтворення моральних знань  
Функція вироблення імунітету проти моральних спотворень  

5. Встановіть взаємозв’язок таких понять як «педагогічний такт» та «педагогічна тактика», обґрунтуйте своє розуміння. Розкрийте основні елементи кожного поняття. Дайте пояснення про можливий прояв кожного елементу в діяльності вчителя та наслідки при його відсутності.

?

 

Педагогічний такт Педагогічна тактика
Елементи Яким чином проявля-ється в діяльності Можливі наслідки при його відсут-ності Елементи Яким чином проявля-ється в діяльності Можливі наслідки при його відсутності
           
           
           
           
Тренінгові вправи: Тема «Шануймо людей — і люди шануватимуть нас»
               

Вправа 1. Привітання

Мета: актуалізація знань з теми заняття, створення робочої атмосфери

Обладнання: іграшковий мікрофон

Одному з учасників ведучий дає в руки мікрофон та просить проголосити коротку промову (2-3 речення) на тему «Педагогічна етика це…». Для підготовки промови час не відводиться, учасники повинні експромтом виказати те, що вони думають про педагогічну етику. Після промови учасник групи передає мікрофон наступному. Так повинні оголосити промову усі, хто знаходиться на занятті.

Ведучий повинен слідкувати за часом який займають учасники для промови (короткий вислів та підготовки – час не витрачається)

Питання для ведучого:

1. Чи легко було виконати завдання, якщо ні чому?

2. Яким чином можна об’єднати усе сказане, що ми усі розуміємо під поняттям «педагогічна етика», що воно означає для нас?

Вправа 2. Педагогічний етикет

Мета: усвідомлення правил педагогічного етикету, складання власного переліку правил поведінки вчителя

Обладнання: аркуші паперу за кількістю учасників заняття

Уміння правильно поводитися в суспільстві має велике значення: воно допомагає у спілкуванні, взаєморозумінні. Якщо людина тактовна, чуйна, гуманна, скромна, порядна, поважає інших, їй легко спілкуватися з людьми. Ми говоримо: «Ця людина володіє гарними манерами, вона вихована». Таке ж саме можна казати й про вчителя. Тактовність, уважність, ввічливість та витримка це ті якості, які допомагають вчителю запобігти конфліктів, вирішити усі суперечності на благо дитини, допомагають бути зрозумілим для своїх учнів, їх батьків та своїх колег. Такі якості роблять педагогічне спілкування задоволенням, а не важкою працею.

Але, на жаль, також зустрічаються і вчителя з поганими манерами. Такі люди створюють незручності тим, хто їх оточує.

Зараз нам потрібно розділитися на дві групи. Перша група отримає завдання скласти перелік «гарних манер» вчителя, а друга - «поганих манер». На роботу у групах дається 5 хвилин.

Питання для ведучого:

1. Які гарні та погані манери були названі?

2. Які з них можна віднести тільки до професії вчителя?

3. Чи є серед названих «гарних манер» ті, які у буденному житті ми можемо не використовувати, але у ролі вчителя повинні обов’язково?

Вправа 3. Моральні дилеми

Мета: формування системи професійних та особистісних цінностей, визначення власної позиції щодо професійного обов’язку.

Обладнання: екземпляри тексту моральної дилеми по кількості учасників.

Дилема Час події 1941 рік. Хельга, 26 років працює вчителем вже 5 років. Її дуже люблять учні, вона користується повагою своїх колег та до неї звертаються за порадами батьки учнів не тільки її класу. За віросповіданням Хельга християнка. Одна з учениць Хельги Рашель. 10 років. Маленька, тендітна дівчинка, дуже талановита, старанно вчиться, товариська, добра, кмітлива, обожнює свою вчительку; за віросповіданням – іудейка, як й більшість учнів класу Хельги.

Тривалі роки у Німеччині різниця віросповідання вчительки та її учнів не привертала уваги, але з приходом до влади Гітлера ситуація змінилася. Вже деякий час учні Хельги носили на своєму одязі зірку Давида.

Одного вечора Хельга почула стук у двері. Відімкнувши двері вона побачила Рашель, яка була вдягнена у темну кофтину та дуже налякана. Вона поверталася з прогулянки та біля свого будинку побачила гестаповців, які вже арештували її родину, молодшого братика та сусідів. Зрозумів що вони її теж заберуть вона побігла до найближчої людини після матері – вчительки.

Питання для обговорення

Що ж робити|чинити| Хельзі? Якщо вона не впустить| Рашель, гестапівці напевно|обов'язково| її схоплять. Хельга знала, що більшість затриманих євреїв загинули, і вона не хотіла, аби|щоб| така ж доля спіткала її кращу ученицю. Заховавши її, Хельга порушила б закон, піддала б ризику себе і свою сім'ю (вона мала маленьку доньку – 3 роки). У їх будинку|домі| була маленька кімната на третьому поверсі, де Рашель була б в безпеці.

Питання: Чи повинна Хельга заховати Рашель?

Напрями обговорення:

Якщо усі вважають, що Хельга повинна впустити Рашель до свого будинку, то:

А. Припустимо, що до цього Хельга лише раз зустрічалася з|із| Рашель і погано її знала. Як вона повинна була поступити в цьому випадку?

Б. Припустимо, що чоловік Хельги чув що відбувається|походить| біля|в| дверей, і заборонили їй впускати| Рашель в будинок|дім|, він нагадав їй про власну доньку та про те що з нею буде, якщо Хельга врятує чужу дитину. Як вона повинна поступити в цьому випадку?

Якщо усі вважають, що Хельга не повинна впускати дівчину до свого будинку, то:

А. Припустимо|припускатимете|, що декілька вчителів школи вже ховають євреїв від гестапо. Як вона повинна була поступити в цьому випадку?

Б. Припустимо|припускатимете|, що Хельга побачила гестапівців, що наближаються, і зрозуміла, що якщо вона не впустить | Рашель, вони негайно її уб'ють. Як вона повинна була поступити в цьому випадку?

Після того, як точки зори у групі розділяться на протилежні, ведучий проводить дискусію. Для більш вдалого обговорення можна запропонувати наступні питання:

 1. Що таке професія вчитель, та що вона вимагає від людини?
 2. Чи має право людина ризикувати собою заради ближнього?
 3. Чи має право чоловік протиставляти професійний обов’язок та обов’язок перед власною родиною?
 4. Як, з точки зору|з погляду| Рашелі, повинна була поступити Хельга?
 5. Як, з точки зору|з погляду| родини|отця| Хельги, вона повинна була поступити?

Вправа 4. «Завершення речення»

Мета: забезпечити зворотний зв'язок щодо основних моментів вивченого матеріалу

Обладнання: аркуші паперу за кількістю учасників.

Ведучий демонструє учасникам записані на дошці 4…5 незавершених речень, наприклад: " Я дізнався що...", " Мене здивувало, що...", " Мені сподобалося, що...", " Можливо, було б кра­ще, якби..." тощо; Далі на протязі 5 хвилин ведучий пропонує кожному з учасників завершити речення, виходячи з того щ вони дізналися та що відбувалося на протязі усіх занять з курсу «Основи педагогічної майстерності». Після завершення часу усі учасники зачитують та пояснюють свої записи.

Питання для ведучого:

Без обговорення.

Самостійна робота: З наведеного нижче переліку завдань різного рівня складності оберіть одне. Термін виконання та форму звітності узгодьте з викладачем.

Перший рівень складності:

Завдання 1. Напишіть міні-реферат на тему (один за вибором):

· Моральні цілі та моральні засоби в структурі моральної відповідальності педагога.

· Свідоме й несвідоме в діяльності педагога.

· Проблема виховання справедливості вчителя в сучасних умовах.

· Морально-правові основи виховання честі учителя.

· Свобода вибору і совість особистості вчителя.

· Поняття розкаяння і його роль у педагогічній діяльності особистості.

Література:

1. Азаров Ю. Искусство воспитывать. М, 19782. Бакштановский В.И.Моральнвй выбор личности: альтернативы и решения. – М.: Политиздат, 1983. – 224с.3. ВасяновичГ.П.Морально-правова відповідальність педагога (теоретик-методологічнийаспект): Монографія. – Вип.. 2.-Львів: Львів.держ.фінансово-економіч.ін-т, 2002. – 232с.4. Гришин Э. Книга для учителя. Владимир, 19765. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали іреалії: Наук.-метод.посібник. – К. –МАУП, 2000. – 312с.6. Котигер Я., Чамлер В. Педагогическая этика. Кишинев, 1984.

7. Левитан К.М. Основы педагогической деонтологии / К.М. Левитан.

8. М.: 1994. – 192с.

9. Мишаткина Т.В. Педагогическая этика / Т.В. Мишаткина. Ростов/Дону: Феникс, Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 304 с.

10. Наумчик В.Н., Савченко Е.А. Этика педагога: Учебно-методическое пособие. – Мн.: Універсітєцкае, 1999. – 216с.11. Писаренко В., Писаренко И. Педагогическая этика. Минск, 198612. Чернокозов И. Профессиональная этика учителя. Киев, 198813. Чернокозова В., Чернокозов И.. Этика учителя. Киев, 1973 Інформаційні ресурси:

1. https://www.vestishki.ru/node/214

2. https://www.gaps.tstu.ru/win-1251/lab/ped/4.html

3. https://pidruchniki.com.ua/19650323/pedagogika/pedagogichniy_takt

4. https://osvita.ua/school/upbring/1074

5. https://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/766/28/

6. https://www.abccba.ru/index.php

Завдання 2. Визначте, які принципи педагогічної етики та педагогічного такту були порушені у наведених ситуаціях. Проведіть аналіз по схемі:

1. Причина конфлікту, які норми чи правила порушені.

2. Дії вчителя.

3. Які принципи педагогічної етики чи педагогічного такту порушені.

4. Результат педагогічної дії.

5. Яку тактику взаємодії можна запропонувати.

Ситуація 1.

Це сталося в 4 класі. Я була зразковою ученицею і ніколи не пропускала заняття. Навіть коли хворіла|боліла|, рвалася в школу. Класна керівниця була строгою|суворою|, але|та| справедливою, і я її любила|кохала|. Випадок трапився у травні, наприкінці семестру.|четвертин|. На вулиці стояла тепла погода, і багато учнів лінувалися носити з|із| собою змінне взуття. За це їх дуже лаяли і навіть викликали|спричиняли| батьків. Кожен ранок наша вчителька стояла біля вхідних дверей і перевіряла у дітей наявність змінного взуття. Мене завжди ставили в приклад|зразок| за старанність. Але|та| одного дня|одного разу|, почистивши увечері туфлі, я забула покласти їх в сумку. Прийшовши в школу, я побігла до вчительки попередити її. Я вірила, що Тамара Олександрівна зрозуміє і дозволить мені збігати за туфлями на великій перерві. Реакція вчительки була несподіваною|неочікуваною| для мене. " Так! І ти без, взуттю! " – закричала вона. " Йди назад додому, а за пропущене заняття по математиці отримаєш|одержуватимеш| прогул". І вона закрила|зачиняла| перед моїм носом двері. Відтоді я більше ніколи не забувала змінне взуття, але і любов до вчительки чомусь пройшла|.

Ситуація 2.|задача|

Місце дії УВК (учбово-виробничий комбінат) де проходит|ь практика. Три однокласниці з уроків практики йшли додому, вирішивши, що на цих уроках дуже|занадто| нудно. Але|та| одного дня|одного разу| класний керівник відвідала УВК і дізналася про прогульниць. Ганна Василівна вирішила, що ініціатором прогулів є одна з дівчин (вона була сама активна, мала організаторські схильності та й серед своїх однолітків була авторитетом у більшості випадків) і вирішила її провчити. В наступну п'ятницю Ганна Василівна, затамувавши подих почала|зачинала| свою виховну промову: " Серед нас знаходиться|перебуває| людина, яка кожного разу кажучи, що йде на практику йшла додому. Тоді як ви всі працювали в школі, учениця Попова займалася своїми справами|речами|. Вона обманювала|одурювала| нас всіх". Можна представити|уявляти| стан|статок| цієї учениці. Не дуже-то приємно вислуховувати|вислухувати| такі слова в свою адресу, коли прогулювали всі троє|три|. Двоє ж подружок були німі, як риби. Здавалося|видавалося| вчителька досягла своєї мети|цілі|. На ученицю було поставлено клеймо|тавро| ганьби. Обличчя Ганни Василівни світилося торжеством|урочистістю| правосуддя.

Ситуація |задача| 3

Прийшовши в 1 клас, я вже уміла добре читати. Всі інші – лише|тільки| вчилися. У класі практикувався метод читання " по ланцюжку" - доки|поки| один учень читав, останні повинні були стежити. Учневі, незнаючому, де він повинен читати, 1 бал|. Мені важко було стежити за текстом, оскільки|тому що| я встигала|устигала| швидко прочитати його всього. І, одного дня|одного разу|, я отримала|одержувала| " 1" | за те, що не знала, яке речення|речення| мені слід читати.

Другий рівень складності:

Завдання 3. Уважно прочитайте наведені фрагменти з теми «Професійний кодекс педагога».

«Поняттям “етика” охоплюється теорія моралі, що відображає явища, стосунки людей у процесі соціальної діяльності. Отже, етика – це наука про мораль, її походження, роль у суспільному та особистому житті людини.

Термін “професійна етика” з’явився у результаті класифікації трудової діяльності, виникнення різноманітних професійних груп.

Отже, об’єктом професійної етики є людина. Тому цілком закономірне існування різноманітних видів професійної етики, що випливають із розмаїття професій: лікарська, правнича, військова, інженерна, наукова тощо. Існує професійна етика: адміністративна, управлінська, етика спілкування тощо, оскільки її норми поширюються на всі види трудової діяльності і стосуються кожної професії.

Основні функції та завдання професійної етики полягають у моральному регулюванні професійних відносин, підвищенні професійної майстерності спеціаліста, розвиткові його професіоналізму, виробленні напряму вдосконалення професійної моралі, доповненні її новими нормами, традиціями та звичаями, формуванні стійких моральних якостей спеціаліста, встановленні межі між правомірною та неправомірною професійною поведінкою та ін.

Професійна етика як наука не створює моральних норм, не диктує і не нав’язує їх членам суспільства, інакше вона скотилася б на позиції моралізаторства. Вона вивчає ці норми і своїм творчим розвитком лише спонукає до їх утворення.

Термін “професійна етика” звичайно вживається для визначення не стільки галузі етичної теорії, скільки своєрідного морального кодексу людей певної професії. Професійна етика зумовлена особливостями деяких професій, корпоративними інтересами, професійною культурою. Люди, які виконують однакові або близькі професійні функції, відпрацьовують специфічні традиції, об’єднуються на підставі професійної солідарності, підтримують репутацію своєї соціальної групи.

В кожній професії є свої моральні проблеми. Але серед інших професій вирізняється певна група таких, де вони виникають частіше, які потребують особливої уваги. Професійна етика має значення насамперед для професій, об’єктом яких є людина. Там, де представники певної професії в силу її специфіки знаходяться в постійному або навіть безперервному спілкуванні з іншими людьми існують специфічні “моральні кодекси” людей цих професій, спеціальностей.

Першим універсальним кодексом, що уособлював собою набір загальнолюдських цінностей, можна назвати зведення релігійних правил (зокрема, Десять заповідей Старого Заповіту).

На підприємствах, в організаціях розробляються кодекси спілкування та поведінки працівників. У науці найчастіше вживається поняття «етичні кодекси». Вчені виділяють такі типи етичних кодексів:

• кодекси, які регулюють документ з докладно розробленими правилами, включаючи санкції, передбачені у випадках порушення кодексу (наприклад, контракти);

• кодекси, які регулюють зобов’язання перед клієнтами, вкладниками, акціонерами, співробітниками тощо. Це соціальні кодекси;

• кодекси, які включають положення про цінності організації, її філософію та цілі (викладають основи корпоративної культури). Це кодекси корпоративні;

• кодекси, які визначають міжособистісні стосунки в організації і погоджують інтереси працівників та організації (наприклад, угоди, які укладаються між адміністрацією та профспілкою). Це кодекси професійні.

Категорію «професійно-етичний кодекс» (лат. – codex – книга) трактуємо як звід правових і моральних норм, спрямованих до дії. Вимоги кодексу базуються на загальних моральних принципах у професійній діяльності, що дає нам підстави вважати його основою морально-етичної культури фахівця. Важливим також є те, що професійно-етичний кодекс вказує на шляхи подальшого морального та професійного саморозвитку. Безперечно, ці питання потребують опрацювання та оновлення як на теоретичному, так і на практичному рівні, оскільки майже у всіх кодексах (починаючи ще з біблейських) є такі вимоги, які людина з недостатнім рівнем морально-етичної культури неспроможна виконати. Саме тому важливе значення має формування моральних якостей, без яких не можливо створити умови для соціально-педагогічної діяльності. У сучасних дослідженнях із проблем підготовки фахівців соціальної сфери основними виділяють наступні: гуманізм, альтруїзм, людинолюбство, доброзичливість, чесність, правдивість, повагу, милосердя, скромність, чемність, тактовність, врівноваженість, дисциплінованість, щирість та ін.

Сім кроків написання етичного кодексу

1. З’ясуйте призначення (ідеальний ланцюг) своєї організації, служби.

2. Кожний особисто для себе напишіть найважливіші для вас принципи роботи, в яких утілені такі цінності, як справедливість, чесність, відповідальність, надійність, доброзичливість і т. п.

3. Обговоріть і погодьте дані принципи.

4. Прочитайте етичні кодекси інших організацій, служб – можливо, у них знайдете забуті вами або більш удало сформульовані принципи, якими зможете доповнити те, що створено вами.

5. Подумайте, в яких ситуаціях найчастіше виникають моральні проблеми, та запишіть ці ситуації.

6. Напишіть, як треба або не треба поводитись у перерахованих вами ситуаціях з урахуванням уже сформульованих принципів.

7. Переглянете те, що створено:

· перевірте, чи немає майже тотожних тез;

· перевірте, чи дійсно в кожній тезі ясні основні слова та думки;

· скоротіть те, що можна скоротити;

· сформулюйте інакше те, що неясно.»

(Источник: Pedagogij etikos kodeksas: projektas

(Этический кодекс педагогов: проект) //Mokyk1а. – 2000,

№ 11-12, с. 13-16.)

Наведемо деякі приклади етичних кодексів:

«Один з перших кодексів педагогічної етики розробив квінті ліан. Його дотримування повинно було призвести, на думку мислителя, до поваги й шани учителя збоку своїх вихованців. Провідними думками цього кодексу були такі:

1. Нехай учитель викличе в собі батьківські почуття до своїх учнів і постійно уявляє себе на місці тих людей, які довіряють йому своїх дітей.

2. Нехай він сам не має вад і не переносить їх на інших.

3. нехай суворість його не буде гнітючою, а ласкавість не буде розслабливою, щоб звідси не виникла ненависть або презирство.

4. Нехай будуть тривалими бесіди про моральне й добре, адже чим частішими будуть умовляння, тим меншою буде потреба в покараннях.

5. нехай учитель не буде роздратованим і водночас не потурає тим, хто потребує виправлення.

6. Нехай він буде доступним у викладанні, терплячим у роботі, більш старанним, ніж вимогливим.

7. нехай із бажанням відповідає тим, хто запитує, і нехай запитує мовчазних.

8. На похвалу він нехай не буде надто скупим, але й не буде надто щедрим, оскільки перше відбирає бажання до праці, а друге народжує безпечність.

9. При виправленні того, що потребує усунення, він не повинен бути надто суворим, тим більше сварливим. Адже у багатьох з’являється відраза д вчителя завдяки тому, що докори деяких учителів перетворюються ніби у ненависть.

10. Нехай він кожен день скаже учням що-небудь таке, що у них завжди залишиться в пам’яті»

(Квинтилиан М.Ф. О воспитании оратора// Хрестоматія по истории педагогки: В 4т. / Под общ.ред. С.А.Каменева. – Т.1: Античній мир. Срдение века. Начало нового времени / Сост. И.Ф.Свадковский. – М.: Гос.учебно-пед.изд-во, 1935. – С.54-63.)

«Етичний кодекс українського педагога (Проект)

Преамбула

Етичні засади у стосунках між людьми є основою збереження і прогресу демократичного суспільства, основою всебічного розвитку людини

Особливого значення мораль набуває у професійній діяльності педагога, що обумовлено характером його взаємовідносин з дітьми та молоддю, а також специфікою проблем, які постають перед ним. Оскільки педагогіка має пряме відношення до майбутнього життя людини в суспільстві, її фізичного, психічного і духовного здоров’я, вона перебуває під особливою увагою і контролем з боку державних та громадських організацій. Педагог-професіонал особистовідповідальний за виконання своїх обов’язків. Ця відповідальність має бути спільною, узвичаєною, загальноприйнятою для всієї педагогічної спільноти у вигляді норм, правил і принципів професійної педагогічної етики.

Покликання педагога – не тільки, і не стільки, передача знань, умінь та навичок, а й всебічний розвиток здібностей та можливостей учня, виховання порядного, відповідального, свідомого громадянина країни. Професійна діяльність педагога ґрунтується на верховенстві загальнолюдських цінностей, норм і принципів моралі. При її виконанні педагог виступає носієм обов’язків стосовно:

· учня;

· батьків учня;

· фахового педагогічного співтовариства в цілому й окремих педагогів;

· самого себе;

· суспільства.

Досягнення мети виховання та навчання потребує від педагога усвідомлення високих етичних стандартів діяльності і поведінки, принципів істини, добра, краси і досконалості, гармонійного поєднання інтересів учня та інших людей.

Розробка і дотримання педагогами професійних етичних норм та правил розглядається професійним педагогічним співтовариством як необхідна і фундаментальна засада повноцінного функціонування системи освіти та головна умова реалізації ним важливої соціально-культурної і духовної ролі в сучасному суспільстві.

Головна мета педагога – навчити учня мислити, відчувати та любити.

Даний кодекс покликаний систематизувати та закріпити єдину систему норм і правил моралі в усіх видах діяльності педагога.

Етичний кодекс українського педагога діє на всій території України, є чинним для всіх педагогів, що є членами професійних педагогічних об’єднань.

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Співвідношення “Етичного кодексу українського педагога” і чинного законодавства про педагогіку та виховання дитини

(1)Норми “Етичного кодексу українського педагога” (далі – Кодексу) не відміняють і не замінюють положень чинного законодавства, а доповнюють та конкретизують його.

(2) Педагог поважає закон і визнає свою відповідальність перед учнем та законом.

Стаття 2. Дія Кодексу за предметом, колом осіб та в часі

(1) Дія Кодексу поширюється на всі види професійної діяльності педагога та на іншу його діяльність, яка не повинна суперечити його професійними обов’язкам як педагога або підірвати престиж професії.

(2) Дія цього Кодексу поширюється також на всіх, хто працює в системі освіти.

Стаття 3. Основні терміни Кодексу

Вживані у Кодексі терміни слід вважати такими, що мають наступний зміст:

Етичний кодекс педагога – це система норм і правил поведінки та діяльності педагога, що базуються на гуманістичних засадах, загальнолюдських цінностях та принципах

Педагог – особа (вчитель, викладач, вихователь, наставник), яка веде викладацьку та/або виховну діяльності, або розробляє проблеми педагогіки у сфері освіти та виховання.

Учень – об’єкт-суб’єкт педагогічної діяльності, дитина чи інша особа, яка добровільно і свідомо або за проханням батьків звернулися за навчанням чи вихованням.

Місія педагога – всебічний гармонійний розвиток учня, формування відповідальності за власне життя та життя оточуючих, виховання свідомого громадянина.

Автономія – право, яке має особа на визнання сталості системи цінностей, життєвих позицій та планів особи, спроможність до прийняття усвідомленого і вільного від зовнішнього впливу рішення; уособлення певних моральних цінностей.

Компетентність – здатність учня та педагога, інших зацікавлених сторін розуміти інформацію і приймати самостійні рішення відповідно до поставленої мети і притаманної кожному суб’єкту системи цінностей.

Конфіденційність – нерозголошення інформації про особистість, що отримана в ході професійної діяльності, довірливість, сутоприватність.

Угода про надання освіти – письмова чи усна угода (контракт), згідно якої одна сторона – педагог, що практикує індивідуально, або педагогічний заклад – бере на себе доручення іншої сторони – учня або його законного представника – про надання освіти на умовах, передбачених угодою, а інша сторона – учень (або його законний представник) зобов’язується дотримуватися і виконувати норми та правила, відповідні розпорядження та рекомендації педагога чи вихователя.

Навчальний заклад – організація, заклад, установа чи об’єднання (різних форм управління та власності), який згідно діючого законодавства України працює у системі освіти та виховання.

Розділ 2. Основні принципи педагогічної етики


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.