Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сабақ.
Тақырып: Әйелдің жыныс мүшелерінің клиникалық анатомиясы және физиологиясы. Әйел жамбасының анатомиясы. Ұрық босану көзі ретінде.

 

2. Сабақтың мақсаты: Әйелдің жыныс мүшелерінің клиникалық анатомиясы мен физиологиясы. Әйел жамбасының анатомиясын білу.Нәресте босану объектісі. (нәресте басының өлшемдері, жетілген нәресте белгілері).

3. Оқытудың міндеттері:

1)Әйелдің жыныс мүшелерінің клиникалық анатомиясы мен физиологиясын еске түсіру.

2)Үлкен және кіші жамбастың өлшемдерін еске түсіру. Кіші жамбастың жазықтықтарын талқылау.

3) Нәресте бас өлшемдерін еске түсіру.

4) Жетілген нәресте белгілерін анықтай білу.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Босану жолдары деген ұғымға не жатады.

2. Сыртқы жыныс мүшелеріне қандай ағзалар жатады.

3. Ішкі жыныс мүшелеріне қандай ағзалар жатады

4. Жамбастың сүйектерін атаңыздар.

5. Нәресте бас сүйектерін атаңыз.

6. Нәресте бас сүйектерінің топографиялық ерекшеліктерін атаңыз.

7. Нәресте бас өлшемдерін атаңыз

8. Нәресте бас сегменттерін атаңыз

9. Босану жолдары деген ұғымға не жатады

10. Жатырдың қабаттарын атаңыздар.

11. Ішкі жыныс мүшелерінің байламдарын атаңыздар.

12. Жамбас түбінің сыртқы, екінші және үшінші қабат бұлшық

еттерін атаңыздар.

13. Жатырды қанмен қамтамасыз ететін артерияларды атаңыздар.

5. Оқудың және сабақ оқытудың әдісі:

1) Бастапқы білім деңгейін бақылау.

2)Кіші топтарда жұмыс істеу. Әйел жамбасының құрылысын фантомда талқылау, әйел жыныс мүшелерінің анатомиясы мен физиологиясын көрнекті құрал жабдықтарда талқылау.

3) Қорытынды білім деңгейін бағалау (сұрақтар, тестер, ситуациялық есептер).

6. Әдебиеттер

Негізгі:

1. Акушерство: учебник + СД /под ред. Г.М.Савельевой, В.Г.Бреусенко. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2008.

2. Бодяжина В.И., Жмакин К.Н. Акушерство- М.,2002.

қосымша:3. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. Вып.2. Под ред. В.И.Кулакова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2008.

4. Л.А. Лысак. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. Ростов на Дону, Феникс, 2004.-С 79-89.

Қосымша:

1.Г.М. Савельева.- Акушерство.-Москва.- М, 2000.

2. Г.М. Савельева, Л.Г. Сиченава.- Акушерство и гинекология. ГЭОТАР. - М, 1997.

3. Айламазян Э.К. Акушерство: Учебник для медицинских вузов. 4-е изд., доп./ Э.К. Айламазян. - Спб.: СпецЛит, 2003. - 528 с.

4. Е.А. Чернуха «Родовой блок». Руководство для врачей. 3-е издание переработанное, исправленное и дополненное – М., «Триада-Х», 2005. – 6-64.

 

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. Бейсембаева Р.С., Раисова Ә.Т., Нұрқасымова Р.Ғ. «Акушерия». Алматы, «Білім», 2004ж.

2. Көзденова Р.Ә., Сейітмәмбетова Н.Қ. «Гинекология» Алматы, 2001ж

Қосымша:

1. Нұрқасымұлы Жомарт. Гинекология - Алматы, 2007ж.

2. Ошибаев Н., Нұрқасымұлы Ж. Акушериялық және гинекологиялық операциялар- Алматы, 2006ж.

7. Бақылау(сұрақтар, тестілер, ситуациялық есептер)

 

 

СОӨЖ

Тақырып: Әйелдің жыныс мүшелерінің клиникалық анатомиясы және физиологиясы. Әйел жамбасының анатомиясы. Ұрық босану көзі ретінде.

2. Сабақтың мақсаты:

1. Нәресте бас сүйектері мен жамбас жазықтықтар өлшемдерін анықтай білу;2. Нәресте жағдайын антенатальды бағалаудың негізгі әдістерін үйрету;

3. Жетілген нәресте белгілерін анықтай білу;

4. Босану бөлімдері медициналық құжаттарының есеп-қисабын жүргізе білу;

3.Оқытудың міндеттері:

1. Нәресте бас сүйектері мен жамбас жазықтықтар өлшемдерін анықтай білу тәртібін қалыптастыру;

2. Нәресте жағдайын бағалай білуін қалыптастыру;

3. Жетілген нәресте белгілерін анықтай білу;

4. Босану бөлімдері медициналық құжаттарының есеп-қисабын сенімді жүргізе білу

4. Өткізу түрі:

Әйел жамбасының құрылысын фантомда талқылау, әйел жыныс мүшелерінің анатомиясы мен физиологиясын көрнекті құрал жабдықтарда талқылау.

5. Тақырып бойынша тапсырма:

1. Әйел жамбасының құрылысын,өлшемдерін фантомда талқылау

2. Жүкті әйел жамбасының өлшемдерін анықтау

3. Жетілген нәресте белгілерін суреттеу

6. Қолданылатын материалдар: Схемалар,суреттер

7. Әдебиеттер

Негізгі:

1. Акушерство: учебник + СД /под ред. Г.М.Савельевой, В.Г.Бреусенко. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2008.

2. Бодяжина В.И., Жмакин К.Н. Акушерство- М.,2002.

қосымша:

3. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. Вып.2. Под ред. В.И.Кулакова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2008.

4.Л.А. Лысак. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. Ростов на Дону, Феникс, 2004.-С 79-89.

Қосымша:

1.Г.М. Савельева.- Акушерство.-Москва.- М, 2000.

2. Г.М. Савельева, Л.Г. Сиченава.- Акушерство и гинекология. ГЭОТАР. - М, 1997.

3. Айламазян Э.К. Акушерство: Учебник для медицинских вузов. 4-е изд., доп./ Э.К. Айламазян. - Спб.: СпецЛит, 2003. - 528 с.

4. Е.А. Чернуха «Родовой блок». Руководство для врачей. 3-е издание переработанное, исправленное и дополненное – М., «Триада-Х», 2005. – 6-64.

5. Шабалов Н.П. Неонатология: Учебн. пособие: В 2 т. / Н.П.Шабалов. — Т. I. — 3-еизд., испр. и доп. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — с. 154-222.

6.Мэтью Матай, Харшад Сангви, Ричард Дж.Гидоти. Оказание помощи при осложненном течении беременности и родов: руководство для акушерок и врачей. Репродуктивное здоровье и научные исследования. ВОЗ, Женева, 2000. – А37-А46, А56-А80 с.

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. Бейсембаева Р.С., Раисова Ә.Т., Нұрқасымова Р.Ғ. «Акушерия». Алматы, «Білім», 2004ж.

2. Көзденова Р.Ә., Сейітмәмбетова Н.Қ. «Гинекология» Алматы, 2001ж

Қосымша:

1. Нұрқасымұлы Жомарт. Гинекология - Алматы, 2007ж.

2. Ошибаев Н., Нұрқасымұлы Ж. Акушериялық және гинекологиялық операциялар- Алматы, 2006ж.

8. Бақылау(сұрақтар, тестілер, ситуациялық есептер)

 

 

БАСТАПҚЫ БІЛІМ ТЕСТТЕРІ

 

1.Жатыр, бездер, жатыр түтіктері, қынап, үлкен және кіші жыныс еріндері ішкі жыныс ағзаларына кіреді:

Ия

Жоқ

 

2.Әйел жамбасы төрт сүйектен құралған:екі қасаға, сегізкөз және құйымшақ

Ия

Жоқ

 

3.Қынаптың алдыңғы қабырғасы зәршығару каналы мен қуыққа бекінеді

Ия

Жоқ

 

4.Жатыр қабырғасы төрт қабаттан құралған:

Ия

Жоқ

 

5.Аналық без барлық жағынан ішастармен жабылған және байламдармен бекітілген:

Ия

Жоқ

 

6.Кіші жамбаста төрт жазықтық бар: кіреберіс, кең жазықтық, тар жазықтық, шығаберіс жазықтығы:

Ия

Жоқ

 

7.Ұрықтың басының үлкен қиғаш өлшемі 9,5 см тең:

Ия

Жоқ

 

8. Кіші жамбас астауының тар жазықтығы алдынан қасаға доғасының төменгі қырымен, бүйірлерінен-шонданай сүйектерімен, артынан-сегізкөз-құйымшақ байламымен шектеледі.

Ия

Жоқ

 

9. Нәресте басының кіші қиғаш өлшемі үлкен еңбектің алдыңғы бұрышынан шүйде асты шұңқырына дейінгі аймақ аралығына тең.

Ия

Жоқ

 

10. Шынайы конъюгата - қасаға доғасының жоғарғы ішкі қырының ортасынан мүйістің ең шығыңқы нүктесіне дейінгі аймақ.

Ия

Жоқ

 

 

№ 2 Сабақ.

1. Тақырып: Әйелдің жыныс мүшелерінің клиникалық анатомиясы және физиологиясы. Әйел жамбасының анатомиясы. Ұрық босану көзі ретінде.

 

БАСТАПҚЫ БІЛІМ ТЕСТ СҰРАҚТАРЫНЫҢ ЖАУАПТАРЫ

 

1.ЖОҚ

2.ИЯ

3.ИЯ

4.ЖОҚ

5.ЖОҚ

6.ИЯ

7.ЖОҚ

8.ИЯ

9.ИЯ

10.ИЯ

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал