Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сабақ. Тақырып: Әйелдің жыныс мүшелерінің клиникалық анатомиясы және физиологиясы
Тақырып: Әйелдің жыныс мүшелерінің клиникалық анатомиясы және физиологиясы. Әйел жамбасының анатомиясы. Ұрық босану көзі ретінде.

 

Қорытынды білім деңгейі тесттері

 

1. Жатыр мойнының қынаптық болігі қалыптыда қандай эпителимен жабылған:

А)бірқабатты жалпақ

Б) цилиндрирлік

В) көпқабатты жалпақ

Г) кірпікті

Д) атипиялық.

 

2.Жатыр мойнының цервикалды каналы қалыптыда қандай эпителимен жабылған:

А) цилиндрилік

Б) бірқабатты жалпақ

В)көпқабатты жалпақ

Г) кірпікті

Д) атипиялық

 

3. Ұрықтың басының үлкен қиғаш өлшемі қаншаға тең:

А)9,0 см

Б) 10, 0 см

В)11,0 см

Г)12,0 см

Д)13,0 см

 

4. Бастың кіші қиғаш өлшемі келесіге тең:

А) 30 см

Б) 32 см

В) 40 см

Г) 45 см

Д) 50 см

 

5.Бастың орта қиғаш өлшемі өлшенеді:

А) мұрын үсті шұңқырынан шүйде қырына дейін

Б) үлкен еңбектен

В) маңдайдың шашты бөлімінен шүйде асты шұңқырына дейін

Г) үлкен еңбектің алдыңғы бұрышынан шүйде асты шұңқырына дейін

Д) үлкен еңбек пен кіші еңбек аралығы.

 

6. Кіші жамбас қуысының қай бөлігін алдынан қасаға доғасының төменгі қыры, бүйірінен – шонданай төмпешігінің ішкі беті және артынан – құйымшақ ұшы?

А) кіші жамбастың кіреберіс жазықтығы

Б) кіші жамбастың кең жазықтығы

В) кіші жамбастың тар жазықтығы

Г) кіші жамбастың шығаберіс жазықтығы

Д) кіші жамбастың көлденең жазықтығы

 

7.Кіші жамбастың барлық тік ортаңғы өлшемдерін қосатын сызық аталады:.

А) шынайы конъюгата

Б) анатомиялық конъюгата

В) жамбастың өткізгіш осі

Г) жамбастың бүгілу бұрышы

Д) шығаберіс жазықтықтың тік өлшемі

 

8. Маңдай сүйегін төбе сүйегімен қосатын жік және жебе маңдай жігіне перпендикуляр орналасқан жік қалай аталады:А) сагиттальды

Б) маңдай жігі

В) тәж тәрізді жік

Г) ламблиялық

Д) шүйделік

 

9. Кіші жамбастың кіреберіс жазықтығының горизонталды жазықтықпен қиылысуы қалай аталады:

А) шынайы конъюгата

Б) жамбастың откізгіш осі

В) анатомиялық конъюгата

Г) жамбастың бүгілу бұрышы

Д)шығабері жазықтықтың тік өлшемі

 

10.Ішкі және сыртқы жыныс ағзаларының шекарасы не болып табылады:

А) кіші жыныс еріндері

Б) қыздық перде

В)жатыр мойнының сыртқы мойны

Г) жатыр мойнының ішкі мойны

Д) қынап

 

 

№ 2 Сабақ.

1. Тақырып: Әйелдің жыныс мүшелерінің клиникалық анатомиясы және физиологиясы. Әйел жамбасының анатомиясы. Ұрық босану көзі ретінде.

 

 

Қорытынды білім деңгейің тестілеудің жауабы

 

 

1. В

2. А

3. Д

4. Б

5. В

6. Г

7. В

8. В

9. Г

10. Б

 

Сабақ № 3.

Тақырыбы: Әйелдер консультациясының құрылысы және оның жұмысын ұйымдастыру. Негізгі тапсырмалар. Регионализациялау принциптері. Акушерия және гинекологиядағы этика және деонтология. Жүкті әйелдерді диспансерлік бақылауды ұйымдастыру. Гравидограмма. Перинатальды патология бойынша «жоғары қауіп» тобындағы әйелдер.2. Тақырып мақсаты: Студенттердің теориялық біліміне сүйене отырып әйелдер консультациясының құрылымын, есебі, жүкті әйеледерді емханада қабылдауды, гинекологиялық науқастарды, кез келген жүктілік мерзімінде жүктілікті анықтау, негізгі әдістерді қолдануды үйрету.

3. Оқыту тапсырмалары:

1) Әйелдер кеңесінің құрылысымен және жұмысын ұйымдастырумен таныстыру.

2) Жүкті және гинекологиялық науқастардан анамнез жинауды, медициналық құжаттарды толтыруды үйрету (формы №111, №113, 084, 025, 030).

3) ҚР перинатальды көмекті регионализациялауды үйрету.

4) Акушерия және гинекологиядағы этика және деонтология сұрақтарын үйрету .

5) Физиологиялық ағымдағы жүктілікті диспансерлік бақылау принциптерін және зерттеу көлемін үйрету.

6) Жүкті әйелді босануға физиопрофилактикалық дайындау мақсаты мен есебін үйрету.

7) Жүкті әйелдерге гравидограмма жазуды үйрету .

8) Гравидограмманы дұрыс интерпретациялау

9) Пренатальды және аналық фактор қаупін бағалауды үйрету.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1) Әйелдер консультациясы дегеніміз не.

2) Әйелдер кеңесінің құрылысы және жұмысын ұйымдастыру.

3) Учаскелік қызмет көрсету мақсатының тиімділігі.

4) Жүкті әйелдерді диспансерлік бақылауды ұйымдастыру.

5) Әйелдер консультациясының медициналық құжаттары.

6) Әйелдер консультациясы жұмысының негізгі сапалы көрсеткіштері.

7) Жүкті әйелді босануға физиопрофилактикалық дайындау мақсаты мен сабқ тақырыбы.

8) Аналық және перинатальды өлім факторын бағалау.

9) антенатальды нәрестені қорғаужа әйелдер консультациясының ролі.

11)Жоғары қауіп тобындағы жүкті әйелдерді диспансерлік бақылау және зерттеу көлемі.

12)Әйелдер консультациясында жүкті әйелдерге емдік-профилактикалық көмектің мақсаты, диспансерлік бақылау

13) Әйелдер консультациясында жүкті әйелдерді зерттеу әдістері.

5. Үйрету және сабақ беру әдістері:

1) Алғашқы білім деңгейін бақылау (Алғашқы білім деңгейін тестілеу )

2) Теориялық материалды талдау.

3) Қорытынды білім деңгейін бақылау (сұрақтар, тесттер, ситуационды есептер).

6. Әдебиет:

Негізгі:

1. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – с.14-25.

2. Савельева Г.М. Акушерство: Учебник. / М.: Медицина, 2000. – с.779-781, 785-790.

3. Радзинский В.Е. Женская консультация (2-ое издание, переработанное и дополненное). 2007.

Қосымша:

1. Айламазян Э.К. Акушерство: Учебник для медицинских вузов. 4-е изд., доп./ Э.К. Айламазян. - Спб.: СпецЛит, 2003. – с.22-26.

 

7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, ситуационды есептер)

Сұрақтар.

1. Әйелдер кеңесінің анықтамасы.

2. Әйелдер кеңесінің мақсаты.

3. Әйелдер кеңесінің құрылымы.

4. Әйелдер кеңесінің жұмысын ұйымдастыру мақсаты. Әйелдер кеңесінің жұмыс кестесі.

5. Әйелдер кеңесінде қолданатын медициналық құжат.

6.Жүкті әйелдерді диспансерлік бақылау әдісі.

7. Әйелдер кеңесі жұмысының негізгі сапалы көрсеткіші.

8. Аналық өлім, перинатальды өлім есебі.

9. ҚР аналық және перинатальды өлім.

10. Аналық және перинатальды өлім факторын бағалау.

11. Жүкті әйелдерді прихопрофилактикалык босануға дайындау мақсаты және сабақ мазмұны.

12. Нәрестені антенатальды қорғаудағы әйелдер кеңесінің ролі.

13.Нәрестеге жағымсыз әсер ететін әйелдің экстрагенитальды аурулары.

14. Гравидограмма.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал