Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне завдання. «Управління за цілями» як інструмент мотивації персоналу


Мета завдання: провести оцінку персоналу шляхом визначення оцінки виконання базових цілей та визначити розмір премії керівника структурного підрозділу, табл. 9.1.

 

Таблиця 9.1 – Результати виконання цілей згідно системи «управління за цілями (УЗЦ)» керівника підрозділу

Ціль Вагомість, % План Факт Відсоток пере- виконання, %
1.Прибуток підприємства, грн.       ?
2.Обсяг продажів підприємства, грн.       ?
3. Кількість клієнтів, осіб       ?
4.Кредиторська заборгованість, грн.       ?
5.Обсяг продажів підлеглих, грн.       ?
Разом  

 

Методичні вказівки. Система «управління за цілями» (УЗЦ, management by objectives – MBO) – є одним з мотиваційних методів управління ефективністю підприємством, тому що постановка цілей та оцінка їх досягнення є основою щодо винагороди персоналу. Оцінку результатів виконання цілей згідно системи «управління за цілями» керівника підрозділу необхідно провести у наступній послідовності:

1. визначити відсоток перевиконання визначених цілей, шляхом розрахунку співвідношення фактичного та планового показника виконання кожної цілі;

2. розрахувати інтегральний показник виконання цілей за формулою:

, (9.1)

де – інтегральний показник виконання цілей;

i = 1….n – кількість цілей, які поставлені для працівника;

– вагомість кожної i -тої цілі для досягнення визначеної стратегії працівника;

– відсоток перевиконання i -тої цілі.

 

3. визначити розмір премії керівника структурного підрозділу згідно отриманого інтегрального показника виконання цілей та даних шкали преміювання, табл. 9.2.

 

Таблиця 9.2 – Умови преміювання керівника підрозділу

Значення інтегрального показника виконання цілей, 10-25 25-50 50-75 75-100
Розмір премії, % до посадового окладу        

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.