Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття 6.


Практичне завдання 2. Розподіл премії виробничої бригади

Мета завдання: визначити розмір премії кожного робітника виробничої бригади шляхом використання коефіцієнту трудової участі (КТУ) та виконання умов преміювання.

Бригада робітників, яка працює на вугледобувній ділянці шахти виконала виробниче завдання з наступними показниками:

обсяг вугілля за місяць – 5200т., з них прийнято відділом ВТК – 4950 т., при плановому завданні – 4600 т. Вартість 1 т. – 0, 95 грн.

Використовуючи вихідні дані та дані табл. 4.1 та 4.2 треба визначити:

1. загальну суму премії робітників виробничої бригади;

2. суму премії кожного працівника бригади.

Методичні вказівки:

1. Загальна сума премії на бригаду розраховується в залежності від обсягу продукції, яка прийнята відділом ВТК з урахуванням відсотка виконання планового завдання та з дотриманням умов преміювання, які визначені у табл. 4.1.

 

Таблиця 4.1 – Умови преміювання працівників за здачу продукції з першої подачі

Здача продукції контролеру ВТК із першої подачі, % від обсягу виготовленої продукції 85-90 90-95 95-100  
Розмір премії, % відрядного заробітку бригади        

 

2. Для того, щоб визначити суму премії кожного працівника необхідно за даними табл.4.2 виконати наступні завдання:

а) розрахувати місячний заробіток кожного працівника з урахуванням часової тарифної ставки, тривалості робочої зміни, кількості відпрацьованих днів та КТУ (ст.7 табл. 4.2);

б) визначити питому вагу місячного заробітку кожного працівника в загальній сумі місячних заробітків всіх членів бригади (ст.8 табл. 4.2);

в) визначити суму премії кожного працівника, виходячи з загальної суми премії та питомої ваги місячного заробітку кожного працівника (ст.9 табл. 4.2).

 

Таблиця 4.2 – Розподіл колективної премії між працівниками виробничої бригади

ПІБ Тарифний розряд Часова тарифна ставка, грн. Тривалість робочої зміни, год. Кількість відпра-цьованих днів, дн. КТУ Місячний заробіток Розмір премії
  грн. Питома вага в сумі місячних заробітків, %   грн.
                 
1. Абакуш В.П.   1, 06     1, 0      
Продовження табл. 4.2
                 
2. Локтєв В.Т.   2, 1     1, 1      
3. Смірнов О.А.   1, 5     0, 7      
4. Солов’єв С.М.   2, 5     1, 5      
5. Лєтов П.Р.   1, 06     0, 8      
6. Лавров О.П.   1, 06     1, 2      
7. Доброволін М.О.   1, 5     1, 1      
ВСЬОГО                

 

Практичне заняття 6.

Тема: «Контроль і оцінка ефективної діяльності в системі мотивації праці»

Питання до розгляду:

1. Контроль і оцінка персоналу: сутність, види, функції, принципи.

2. Основні складові оцінки персоналу.

3. Поведінка працівників у процесі оцінки.

4. Комплексна оцінка персоналу на основі використання системи балів.

5. Оцінка за досягнення цілей.

6. Соціально-психологічна оцінка керівників і фахівців.

7. Необхідність проведення атестації працівників на підприємстві.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.