Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне завдання 2. Оцінка ділових якостей менеджера виробничого підприємства


Мета завдання: оцінити ділові якості менеджера виробничого підприємства шляхом розрахунку інтегрального показника ділових якостей.

Для оцінки потенційних або реальних управлінських здібностей менеджерів соціологи підприємства розробили спеціальну модель, яка включає такі якості особистості:

1) ділові (освіта, знання та досвід діяльності);

2) здібність (організаційний талант, здатність виконувати даний вид роботи);

3) культура, освіченість та ерудиція, чесність і порядність;

4) характер (воля, активність, самостійність, обов'язковість, оперативність, піклування про підлеглих, вміння сприймати критику, визнавати свої помилки);

5) темперамент (меланхолік, сангвінік, флегматик, холерик);

6) спрямованість власних інтересів (матеріальна, соціальна, духовна);

7) віковий ценз (молодий, середній, похилий вік);

8) здоров'я (добре, задовільне, погане).

Кожна якість особистості оцінюється за п'ятибальною системою за таких умов:

- 1 бал – якість відсутня;

- 2 бали – якість виявляється дуже рідко;

- 3 бали – якість виявляється не сильно і не слабко;

- 4 бали – якість виявляється часто;

- 5 балів – якість виявляється систематично.

Визначення бальної оцінки ділових якостей менеджера та коефіцієнта вагомості кожної відокремленої якості проведено експертним методом. Результати представлено у табл. 6.2, за якими слід виконати наступне:

1. визначити інтегральний показник ділових якостей менеджера виробничого підприємства;

2. зробити висновок щодо ділових якостей менеджера, враховуючи, що за вагомістю якостей мінімальне значення інтегрального показника дорівнює 49, середнє –147 і максимальне – 245 балів.

 

Таблиця 6.2 – Експертна оцінка ділових якостей менеджера підприємства за п’ятибальною системою

Експерт Порядковий номер ділових якостей менеджера, бали
               
                 
1-й                
2-й                
3-й                
4-й                
Продовження табл. 6.1
                 
5-й                
Вагомість якості                

 

Методичні вказівки:

1. Інтегральний показник значення ділових якостей менеджера розраховується за формулою:

, (6.2)

де i =1, 2….. n – чисельність залучених експертів;

j =1, 2….8 – кількість оцінюваних якостей менеджера;

– коефіцієнт вагомості j -тої якості, що визначається для кожної групи працівників за десятибальною системою;

– оцінка i -тим експертом j -тої якості менеджера за п’ятибальною системою.

2. Оцінити рівень ділових якостей менеджера виробничого підрозділу шляхом співвіднесення отриманого інтегрального показника з:

- мінімальним рівнем– = 49 балів;

- середнім рівнем– = 147 балів;

- максимальним рівнем– = 245 балів.

На підставі такого порівняння зробити висновок щодо виявленого рівня ділових якостей оцінюваного працівника та внести пропозиції з удосконалення визначених якостей менеджера.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.