Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне завдання 8.


«Методи дослідження мотивації працівників»

Мета завдання: дослідження рівня ціннісно-орієнтаційної єдності трудового колективу виробничого підрозділу.

Для вивчення та подальшого застосування морально ділових якостей у будь-якій виробничій та іншій діяльності людини, що здебільшого має колективний характер, достатньо вагомого значення набуває дослідження рівня ціннісно-орієнтаційної єдності трудового колективу. Найбільш поширеним методом такого дослідження є анкетне опитування, яке було проведено на одному з потоків швейного цеху АТЗТ ВТП «Донбас» з метою визначення значущіх морально-ділових характеристик робітників. Серед можливої сукупності цих характеристик відокремлено такі:

1) вимогливість;

2) готовність до взаємодопомоги;

3) грамотність;

4) доброзичливість;

5) енергійність;

6) ретельність;

7) самостійність;

8) скромність;

9) справедливість;

10) сумлінність;

11) щирість.

Одержані результати анкетного опитування робітників швейного цеху АТЗТ ВТП «Донбас» наведено в табл. 8.1.

На підставі результатів анкетного опитування необхідно:

1. розрахувати загальну і середню суму місць за кожною морально-діловою характеристикою робітників потоку швейного цеху;

2. визначити морально-ділові характеристики, що мають за даними анкетного опитування, три перші та три останні місця, тобто відповідно перше, друге і третє та дев’яте, десяте і одинадцяте місця;

3. розрахувати коефіцієнт ціннісно-орієнтаційної єдності трудового колективу і порівняти його з прийнятим (мінімально потрібним) рівнем, що перевищує 0, 5.

 

Таблиця 8.1 – Результати анкетного опитування робітників швейного цеху АТЗТ ВТП «Донбас»

Поряд-ковий номер робіт-ників Місце морально-ділової характеристики за результатами анкетного опитування
вимогливість готовність до взаємодопо-моги грамотність доброзичли-вість енергійність ретельність самостійність скромність справедли-вість сумлінність щирість
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Продовження табл. 8.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Методичні вказівки: аналіз результатів виконати у наступній послідовності:

1. Визначення загальної суми місць за кожною морально-діловою характеристикою та середньої суми місць, як частки від ділення загальної їх суми на чисельність опитуваних робітників.

2. За величиною коефіцієнта середньої суми місць виявлення тих морально-ділових характеристик, що внаслідок анкетного опитування посіли перші та останні місця.

3. Підсумок чисельності робітників, які поставили відповідну морально-ділову характеристику на три перші (1, 2, 3) і три останні місця (n-2, n-1, n).

4. Шляхом додавання визначення загальної чисельності робітників, які поставили відповідну морально-ділову характеристику на три перші і три останні місця.

5. Визначення кількості можливих попадань у першу та останню трійку на основі множення чисельності опитуваних робітників на 6 (кількість перших і останніх місць).

6. Розрахунок коефіцієнту рівня ціннісно-орієнтаційної єдності трудового колективу як співвідношення величин, що визначені у 4 і 5 етапах аналізу.

7. Порівняння отриманого значення розрахункового коефіцієнту з рекомендованим його значенням, що має перевищувати 0, 5 і формулювання висновку щодо досягнутого рівня ціннісно-орієнтаційної єдності трудового колективу підприємства.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.