Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Полярлық әдіс


Маркшейдерлік тірек торының пункттерінен тау кен жұмыстарының телімдерінің айтарлықтай алынуы кезінде тиімді әдіс болып түсірістің негізін құрайтын полярлық әдіс табылады, онда горизонталь бұрыштарын және көлбеу бұрыштарын теодолит арқылы өлшейді, ал көлбеу арақашықтығын – жарық қашықтық өлшеуішпен. Түсіріс торының нүктелеріне дейінгі арақашықтық 3 км аспау керек. Бұрыштарды екі алғашқы бағыттардан өлшейді. Анықталатын пунктке бағытталған дирекциондық бұрыштар мәнінің арасындағы айырмашылық 45// аспау керек. Арақашықтықты қателігі 0,1 м аспайтын жарық қашықтық өлшеуішпен өлшейді. Өлшенген арақашықтықтарға көлбеу үшін, референс-элипсоид бетіне келтіру үшін және Гаусс проекциясының жазықтығына редукциялау үшін түзетулер енгізіледі.

Сурет 3.8

 

Тордың жеке пунктінің орналасуын анықтау қателігі алғашқысына (полюске) байланысты β горизонталь бұрышының және жарық қашықтық өлшеуіш арқылы өлшенген қабырға ұзындының өлшеу қателігімен түсіндіріледі, яғни

 

,

мұндағы тβ – бұрышты өлшеудің орташа квадраттық қателігі;

тα – арақашықтықты өлшеудің орташа квадраттық қателігі;

тф – шағылдырғыштың және визирлік марканың орнатудың қателігі.

#mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал