Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОЦІНКА АУДИТОРІІ ТА ОБСТАНОВКИ
Важливо оцінити склад майбутньої аудиторії, заздалегідь на­лаштуватися на своїх слухачів з огляду на такі фактори: освітній рівень, напрям освіти (гуманітарна, технічна), пізнавальні інтереси, стать, вік, ставлення до теми і до оратора. Необхідно також з’ясувати чисельність аудиторії. Великою кількістю слухачів складніше керу­вати. Чим більше аудиторія, тим простіше, наочніше, образніше слід говорити. Варто довідатися, у якій обстановці буде проходити виступ — у залі, кабінеті, чи є там кафедра, стіл, мікрофон...

 

Отже, промову слід готувати за певним алгоритмом, поступово переходячи від одного етапу до іншого:

— Визначення теми, мети, назви промови, оцінювання аудиторії.

— Складання попереднього плану промови.

— Збір, накопичення й систематизація теоретичного й практичного матеріалу.

— Складання остаточного плану промови.

— Робота над текстом промови.

— Підготовка до виголошення (репетиція).

— Виголошення промови.

— Відповіді на запитання.

— Ведення дискусії.

— Аналіз промови.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Назвіть відомі вам роди красномовства.

2. Наведіть приклади видів академічного красномовства.

3. Промова під час соборування відноситься до ………….. красномовства.

4. Назвіть основні етапи підготовки до промови.

5. Назвіть основні вимоги до теми промови.

6. Прочитайте афоризми і, обравши один з них за тему, експромтом підготуйте виступ на одну-дві хвилини. Запишіть його.

Чим старші стають люди, що живуть духовним життям, тим більше розширяється їхній розумовий кругозір, тим більше ясніє їхня свідомість; люди ж, що віддаються мирському життю, з ро­ками тупіють все більше і більше. (Талмуд) Життя духу вище за життя плоті і незалежне від неї. Часто в теплому тілі укладений закоцюблий дух і в жирному — дух злиденний і кволий. Що озна­чають для нас всі багатства світу, коли ми убогі духом? (М. Торб] Тіло знесилюється внаслідок посилених занять і надмірної втоми; дух, завдяки вправам, стає більш діяльним і жвавим. (Цицерон) Здоровий дух — у здоровому тілі. (Ювенал) Висока душа при най­меншій нагоді прагне добродійності; душа низька не інакше, як плазом, іде до своєї мети. (Конфуцій)

7. Прочитайте виразно вірш П. Глазового. Яке правило проігноруваввиступаючий? Як ви думаєте, чому? АПОСТЕРІОРІ

Виступав приїжджий лектор

На колгоспній сцені.

А слова були у нього

Мудрі все та вчені:

Адекватно — дедуктивно — Ерго — апріорі — Ірреальний —

консективний — Апостеріорі...

— Я гадаю,— подивився Він у зал питально,—

Ви сьогодні збагатились Інтелектуально?

-- Та спасибі, збагатились,— Зашуміли ззаду,

І гукнув дідок старенький З бокового ряду:

— Я найдужче збагатився, Бо при кожнім реченні

Почував себе неначе Чукча у Туреччині.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити теоретичний матеріал.

2. Підготувати виступ на тему «Я — оптиміст» або «Я — песиміст».

 

Лекція № 4. Підготовка до публічного виступу. Добір

матеріалу і його систематизація.

План

1. Збирання матеріалу.

2. Робота над конспектом.

3. План виступу, стиль мовлення.

4. План-конспект виступу.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал