Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Роль соціології в суспільстві,функції,завдання


Соціологія як самостійна галузь знань реалізує всі властиві суспільній науці функції теоретико-пізнавальну,критичну,описову,прогностичну,інформаційну,світоглядницьку.Соц.ф-ї розкривають шляхи і способи їх оптимізації.Оскільки соціологія дає вихідні уявлення про сусп-во як цілісну сис-му,частина її пізнав.ф-й має характер методології.Соц.дослідження впливають ідеологічно,привертають увагу до реальних супересностей,активізують діяльність,сприяють формуванню соц.мислення,свідомості.Теоретико-пізнав.,критична ф-ї:полягає в тому,що соціологія нагромаджує знання,систематизує їх,прагне сформувати найновішу картину відносин і процесів в сучасному світі.До неї належать обєктивні знання про основні соц.проблеми розвитку сучасного сусп-ва.Критична-соц. диференційовано підходить до дійсності,з одного боку, показує,що можна і треба зберегти,зміцнити,розвинути-адже не все треба зміцнювати, перебудовувати.З другого боку виявляє те,що справді вимагає радикальних перетворень.Описова і інформ.-діагностична-це систематизація інформації,опис досліджень у вигляді аналітичних записок,різноманітних наукових звітів,статей,книжок…В них є спроби відтворити ідеальну картину соц.обєкту,його дії,взаємозвязки.Соціологія не лише пізнає світ,а й дозволяє людині внести в пізнаний,усвідомлений світ свої корективи.Прогностична:формування соц.прогнозів.Соц.дослідження завершуються створенням короткострокового або довготривалого прогнозу для розвитку того чи іншого обєкту,що досліджується.Коли соціолог вивчає реальну проблему і прагне виявити оптимальні шляхи її вирішення,природно,охоплений бажанням показати перспективу і кінцевий результат,що стоїть за нею.Отже,так чи інакше прогнозується розв.соц.процесу.Перетворююча:Висновки,рекомендації,пропозиції соціолога,його оцінки стану соціологічного обєкту служать основою для вироблення і прийняття певних рішень.Світоглядна:обєктивно бере участь в соц.-політ.житті сусп-ва і своїми дослідженнями сприяє прогресу сусп-ва.Виявляється у використанні справді конкретних вивірених кількісних даних,фактів,що тільки здатні в чомусь переконати сучасну людину.Ідеологія-це сис-ма поглядів,ідей,що виражають та захищають інтереси соц.спільностей,верств,дають уявлення про сусп-во через призму соц.інтересів.Отже,основні ф-ї соц.визначають не тільки завдання,мету,а й місце соц.в системі суспільних наук.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал