Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Реклама. Етапи здійснення рекламної діяльності
Реклама - це мистецтво ХХІ століття, наука, форма бізнесу, функція маркетингу, елемент маркетинг-мікс, засіб та функція просування-мікс, поетична форма споживання. Рекламу можна розглядати як функцію комунікації, яка намагається перекласти якість товарів і послуг, а також ідей на мову потреб і запитів споживачів.

Мета реклами - підвищити попит на товар, втримати або збільшити частку ринку і забезпечити ефективну роботу підприємства, а також сформувати позитивний імідж товарів і фірми.

Реклама повинна вирішувати наступні задачі:

· встановити зв'язок з потенційним покупцем, представити йому товар і запропонувати його купити;

· створити образ товару;

· створити образ підприємства;

· реклама покликана почати і завершити торгову операцію;

· здійснити позиціювання товару;

· забезпечити вихід нового товару на ринок;

· забезпечити вихід підприємства на новий ринок або на нові сегменти ринку;

· розширити уявлення споживачів про цілі і способи можливого використання товарів.

Реклама виконує наступні функції: інформаційну; комунікативну, стимулюючу і таку, що спонукає до певної дії, пропагандистську.

Для дослідження реклами студентам необхідно здійснити її класифікацію за певними ознаками (таблиця 1).

 

Таблиця 1– Класифікація реклами

Ознаки класифікації Види реклами
1. Предмет реклами 1.1. Реклама товарів: 1.1.1. товарна реклама; 1.1.2. конкурентна реклама; 1.1.3. порівняльна реклама. 1.2. Реклама підприємства: 1.2.1. престижна (інституційна); 1.2.2. пропагандистська реклама.
2. Об'єкт реклами 2.1. реклама для широкої публіки; 2.2. реклама для покупців - професіоналів; 2.3. реклама для типів потенційних покупців, що використовують певні види товарів.
3. Способи рекламного впливу 3.1. раціональна реклама; 3.2. емоційна реклама (асоціативна); 3.3. комбінаційна (3.1. і 3.2.).
4. Спосіб вираження 4.1. жорстка реклама; 4.2. м'яка реклама.
5. Джерела коштів на фінансування реклами 5.1. загальнонаціональна реклама; 5.2. місцева; 5.3. кооперативна.
6. Задачі, що вирішуються рекламою 6.1. інформативна, 6.2. умовляюча; 6.3. нагадуюча, 6.4. підкріплююча.
7. Форма здійснення реклами 7.1. відкрита (пряма) реклама, 7.2. прихована (непряма) реклама, 7.3. комбінована (7.1 і 7.2).

 

Реклама як процес включає 4 елементи:

v 1 елемент. Рекламодавці (виробники, посередники, некомерційні організації, державні організації, приватні особи, політичні діячі).

v 2 елемент. Рекламні агентства - посередники, що пропонують послуги рекламодавцям з розробки, підготовки і розміщення рекламиv 3 елемент. Засоби реклами - носії, канали, що доставляють рекламні звернення аудиторії. В залежності від засобів реклами виділяють:

ü Пряму рекламу: реклама поштою (директ мейл), рекламні матеріали, що особисто вручаються, листівки, інформаційні листи.

ü Рекламу в пресі,

ü Друковану рекламу (проспекти, каталоги, буклети, плакати, листівки, календарі),

ü Екранну рекламу (реклама на телебаченні, в кіно, на відео, на дисплеї),

ü Зовнішню рекламу (щити, вітрини).

ü Рекламу на радіо,

ü Рекламу на транспорті, у транспорті, на талонах міського електротранспорту,

ü Рекламу не місці продажу,

ü Рекламу на землі, на підлозі,

ü Сувенірну рекламу,

ü Рекламу в Інтернет.

v 4 елемент. Споживачі реклами

В Україні у 2003 році прийнято Закон "Про рекламу". Він визначає основні принципи рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, які виникають в процесі створення, поширення і використання реклами.

Розділи Закону "Про рекламу":

1. Загальні положення.

2. Загальні вимоги до реклами.

3. Особливості рекламування деяких видів товарів.

4. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу і відповідальність за порушення законодавства.

5. Заключні положення.

Розробляючи програму рекламної діяльності, необхідно прийняти

ряд важливих рішень. Найважливіші рішення: це визначення цілей реклами, затвердити, розробити стратегію реклами та оцінити її ефективність.

Цілі реклами повинні базуватися на прийнятих рішеннях про цільовий ринок, позиціювання товару та складових маркетингового комплексу, які визначають основні напрямки рекламної діяльності.Цілі реклами можна класифікувати на підставі того, на що спрямована реклама: проінформувати, переконати чи нагадати або створити певний імідж.

Після визначення рекламних цілей фірма може приступати до планування рекламного бюджету. Для розробки бюджету найчастіше використовують методи аналогічні методам розрахунку бюджетупросування, а саме:

від наявних коштів;

у відсотках від суми продажу;

конкурентного паритету;

на основі цілей та завдань.

Наступне рішення – це розробка рекламної стратегії, яка складається з двох головних елементів – створення рекламних звернень та вибору засобів розповсюдження реклами.

Рекламне звернення – це елемент рекламної комунікації який є носієм інформаційного та емоційного впливу на споживача.

Обираючи канали розповсюдження реклами товарів і послуг, фахівці звертають увагу, насамперед, на показники широти охоплення, частоту повторення, силу впливу і вартість.

Результативність рекламних заходів оцінюють тим, наскільки повно вдалося досягнути поставлених фірмою цілей. Останні пов’язані із створенням у споживачів певного уявлення про фірму та її товар, а також із змінами обсягу продажу.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал