Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика типів посередників
Типи посередників Характеристика посередників
Торговець за договором або дистриб'ютор Посередник, якому підприємство-виробник надає право продажу своїх товарів на певній території протягом узгодженого терміну.
Дилер Торговий посередник, який по відношенню до підприємства-виробника виступає як покупець, що купує товари на основі договору купівлі-продажу і стає його власником після оплати поставки.
Агенти Фізичні, юридичні особи, які виступають від імені і за рахунок принципала (особа, від імені і за рахунок якої агент укладає угоди або здійснює посередництво), самі укладають угоди від імені і за рахунок принципала, або тільки є посередником при укладанні угоди. Для агентів характерним є представництво на тривалий термін і тісний контакт з принципалом. Юридично агенти завжди зберігають повну незалежність від принципала.
Комісіонери Посередники, одна з сторін, що беруть участь в договорі комісії, яким комісіонери дістають право знаходити партнерів і підписувати з ними контракти за винагороду від свого імені, але в інтересах і за рахунок комітента (продавця або покупця). Комісіонери виконують разові доручення підприємства-виробника з продажу товарів на ринку і отримують від нього комісійну винагороду; відповідають за своєчасне постачання товарів покупцеві, транспортування, фінансування і документальне оформлення операції, організують зберігання товарів, сприяють проведенню маркетингових досліджень, плануванню товароруху.
Фектори Торгові посередники, що виконують широке коло посередницьких обов'язків від імені підприємства-виробника текстильних товарів, шкіри, лісу.
Консигнатори Посередники, одна з сторін договору консигнації, за яким виробник (консигнант) постачає товар на склад консигнатора для реалізації на ринку протягом певного терміну.
Брокер Фізична, юридична особа, яка сприяє укладенню угод між зацікавленими сторонами від імені, за дорученням і за рахунок клієнтів (але можуть діяти і від свого імені, однак за рахунок клієнта).
Джобери Посередники, які скуповують невеликі оптові партії товару для швидкого перепродажу.
Торгові представники Юридичні особи, що укладають угоди і ведуть справи кількох підприємств-виробників.
Торговий синдикат Організується шляхом виведення відділу збуту із структури підприємств-виробників.
Торговий дім Велика оптово-роздрібна фірма, яка займається торговельно-посередницькою діяльністю, інвестуванням капіталу у виробництво, здійснюючи складування, страхування товарів, організує оптову і роздрібну торгівлю.

Контрольні питання 

1. Дайте визначення розподілу в маркетингу. Назвіть цілі розподілу.

2. На яких принципах базується система розподілу? Хто є учасниками розподілу?

3. Дайте поняття каналу розподілу і його типи.

4. Що собою являє рівень каналу розподілу, і які з них отримали найбільше розповсюдження?

5. Які Вам відомі маркетингові системи розподілу?

6. Назвіть типи і види вертикальних маркетингових систем, розкрийте їх сутність.

7. Розкрийте сутність горизонтальної та багатоканальної маркетингових систем.

8. Охарактеризуйте основні типи посередницьких підприємств.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал