Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність, види, функції
Тема Комплекс маркетингових комунікацій

План

1.Комплекс маркетингових комунікацій (просування-мікс): сутність, види, функції

2.Реклама. Етапи здійснення рекламної діяльності

3.Пропаганда

4.Стимулювання збуту

5.Персональний продаж

Комплекс маркетингових комунікацій (просування-мікс):

сутність, види, функції

 

Просування – це створення і підтримування постійних зв’язків між підприємством і ринком з метою активізації продажу товарів і формування позитивного іміджу шляхом інформування, переконування та нагадування про свою діяльність.

Маркетингова політика комунікацій (просування) – це перспективні дії підприємства, що спрямовані на забезпечення взаємодії з усіма об’єктами маркетингової системи з метою задоволення потреб споживачів і отримання прибутку.

Просування виконує наступні функції:

· створює іміджпідприємства, його товарів і послуг;

· інформує покупців про основні параметри існуючих товарів і послуг, створює і зберігає їх популярність;

· породжує пізнавання нових товарів,

· інформує покупців про місце, час придбання, а також про розпродажі товарів;

· обґрунтовує ціни товарів і послуг;

· створює зацікавленість учасників каналів розподілу в успішній реалізації товарів;

· забезпечує вибір оптимального каналу розподілу і післяпродажне обслуговування споживачів.

Для реалізації цих функцій підприємство може використовувати один або комплекс видів просування (комплекс маркетингових комунікацій, просування-мікс, промоушн-мікс).

Комплекс просування товару – це поєднання класичних (основних) та сучасних (синтетичних) засобів маркетингових комунікацій.

До класичного комплексу маркетингових комунікацій входять:

Ø Реклама - це будь-яка форма неособистого подання і просування товарів, послуг, ідей певним спонсором.

Ø Стимулювання збуту (СТИЗ) - це короткочасні спонукальні заходи, які спрямовані на покупців, посередників, торговий персонал для заохочення купівлі і продажу товару або послуги.

Ø Паблік рилейшнз – це зв’язки з громадськістю, пресою, виборними органами.

Ø Пропаганда (паблісіті) - неособисте і неоплачуване спонсором стимулювання попиту на товари, послуги або діяльність за допомогою поширення про них комерційно - важливих відомостей у пресі, шляхом презентацій по радіо, телебаченню, зі сцени.

Ø Особистий (персональний) продаж - усне подання товару в бесіді з потенційними покупцями з метою його продажу.

Ø Прямий маркетинг – це інтерактивна маркетингова система, в якій для одержання певного відгуку та / або здійснення угоди у будь-якому регіоні використовується один або декілька засобів комунікації.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал