Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Маркетинговий логістичний підхід при організації збуту товарів
Організація розповсюдження в системі маркетингу найтіснішим чином пов’язана з логістикою.

Процеси фізичного переміщення і в цілому управління матеріальними та інформаційними потоками у логістичних цілях, які ідентифікують маркетингові канали розповсюдження, дають змогу підприємству реалізувати себе як суб’єкта ринкових відносин. Якщо не налагоджене прийняте транспортно-експедиційне обслуговування споживачів, то всі маркетингові дослідження і подальша робота

маркетологів щодо розповсюдження на ринок товарної продукції, а також виробників щодо її виготовлення можуть виявитися марними.

Більше того – неякісне виконання договірних зобов’язань щодо постачань може притягти за собою різноманітні штрафні санкції, які погіршать економічне становище підприємства. Водночас маркетинг допомагає визначити рамки і параметри сервісного обслуговування, простежити структуру і динаміку мотивацій і потреб споживачів, прогнозувати розвиток кон’юнктури попиту тощо.

Логістика (фр.) – військовий термін, що означає мистецтво перевезення, постачання та розміщення військових підрозділів.

В економіці логістика – це мистецтво управління матеріалопотоками та потоком продукції від джерела їх створення до споживача, тобто комбінування різноманітних видів діяльності різних установ, організацій та служб, що пов’язані з розповсюдженням, матеріальним забезпеченням, плануванням виробництва та управління ним.

Словник з логістики визначає логістику (logistics) як науку про планування, контроль та управління транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними та нематеріальними операціями, що здійснюють в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничих підприємств; внутрішньозаводської переробки сировини,

напівфабрикатів; доведення готових виробів до споживачів у відповідності до інтересів та вимог останніх та потоків інформації, що відносяться до них.

Комерційна логістика пов’язана з проблемами забезпечення процесу виробництва матеріальними ресурсами.

Учасниками логістичних операцій можуть бути такі організації та підприємства:

підприємства-виробники;

комерційно-посередницькі організації;

транспортні організації;

підприємства оптової та роздрібної торгівлі.

При побудові логістичної системи необхідно керуватись чотирма основними принципами:

узгодженість дій;

націленість на інтегральну ефективність;

функціональність взаємодії;

синергічний ефект.

Контрольні питання

1. Назвіть функції оптової торгівлі та її форми.

2. Які маркетингові рішення слід приймати в оптовій торгівлі?

3. Назвіть функції роздрібної торгівлі.

4. Які маркетингові рішення слід приймати в роздрібній торгівлі?

5. Дайте поняття маркетингової логістики.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал