Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Маркетинг і збут
 

План маркетингу потрібний для того, щоб вдало розроблена маркетингова стратегія була ефективним засобом просування товару на місцевому сегменті ринку. Як правило, такий план розробляється перед початком підприємницької діяльності на основі аналізу кон’юнктури ринку.

Сама стратегія маркетингу включає таки основні моменти:

Сегмент ринку обраний підприємством;

Особливості поводження на ньому;

Асортимент товарів та послуг;

Динаміка розширення пропозиції;

Реклама;

Ціноутворення;

Додатковий сервіс та інші супутні послуги.

 

Таблиця 4.1 - SWOT-аналіз виробничої діяльності

Переваги проекту Недоліки проекту
· Досвід роботи в аграрному бізнесі по переробці молока. · Спеціальна професійна освіта, що дає змогу ефективно використовувати виробниче обладнання для отримання сиру та молочних продуктів. · Досвід роботи з постачальниками та виробниками молока. · . Наявність відомостей щодо ринку потенційних споживачів, партнерів по бізнесу та конкурентів. · Наявність напрацьованої бази постійних клієнтів як фізичних так і юридичних осіб а також партнерів · Територіальна мобільність, гнучкість, відсутність прив’язки до постійних виробничих планів. · Робота з клієнтами за попередньою оплатою, що в значній ступені зменшує фінансові ризики. · Можливість виробництва в подальшому власної сировини на земельних пайах сільськогосподарського призначення та тваринницьких фермах. · Труднощі, пов’язані з початком виробничої діяльності, оформлення дозвільних документів та проектної документації, обмеженість первинного капіталу. · Високі банківські відсотки щодо кредитування фізичних та юридичних осіб (25...45% річних у гривні), що робить недоступність на нашому рівні бізнесу кредитування операції придбання нового сучасного спеціалізованого обладнання та технологічних ліній по виробництву сиру та молочних продуктів. · Відносно високий рівень додаткових незапланованих витрат на технічне обслуговування та здійснення непланових ремонтів транспортних засобів, що будуть використовуватись для перевезення сировини та готової продукції у зв’язку з незадовільним станом доріг в Україні. · Труднощі та суперечки щодо вимог чинного законодавства та нормативних актів України відносно здійснення виробничої діяльності в аграрному секторі. · Висока вартість енергетичних ресурсів: паливо, електроенергія.
· Розвиток виробництва широкого діапазону обладнання по переробці сільськогосподарської продукції на сир та молочні продукти. · Розширення пропозиції по спеціальному торгівельному обладнанню для виконання комплексних продажно-сервісних робіт з реалізації та постачання сиру та молочних продуктів. · Зростання рівня розвитку підприємств і добробуту громадян · Розвиток ринку комплексних банківських послуг · Високий ступінь залежності від політичної та економічної ситуації в Україні · Підвищення рівня конкуренції на даному сегменті ринка · Некерований вплив кліматичних умов щодо можливості здійснення регулярних поставок сировини, а також продукції цеху - сиру та молочних продуктів.

Планування фіксованої середньої ціни на сир та молочні продукти власного виробництва здійснюємо на рівні середньої оптової ціни, але з урахуванням прогнозованої інфляції. При цьому необхідно досягти максимально-можливої кількості клієнтів на даний вид продукції. 

Таблиця 4.2 - Заходи по адоптації ціни на сир та молочні продукти до умов ринкового середовища - план на 2012 – 2013рр. звітного періоду

Пропозиція Умови надання Розмір надбавки, скидки до ціни %
+ -
сир та молочні продукти власного виробництва Передоплата - - 2
Безготівкова форма оплати - - 1
Змішана форма оплати - - 1
Оплата з відстрочкою + 5 -

 

При здійснені цінової політики треба створити власну систему матеріального заохочення покупців, але не забувати у майбутньому враховувати інфляційний процес, надання клієнтам знижок та деяке підвищення цін. Це все встановлюється в переговорах з клієнтами. Дослідження та прогноз, щодо такого питання, на початковому етапі зводимо в таблицю 4.2.

Прогноз обсягів виробництва та продажу продукту у натуральних, т; та вартісних, грн., одиницях на 2012 – 2013 р.р. (плановий період) наведено в як результатом розрахунків технологічного розділу проекту. При розробці таких показників враховано, що специфіка споживання даного продукту дає змогу рівномірно завантажувати виробничі та торгівельні потужності на протязі року.Одним з методів просування послуг на ринок є вдала рекламна компанія. Розрахунки бюджету на рекламну компанію ми зведемо в таблицю 4.3.

Таблиця 4.3 - Бюджет на рекламну компанію на просування продукції грн., 2012-2013 звітний рік

Засоби розповсюдження реклами Місяці звітного періоду За рік
Газета - - - - - - -
Виготовлення візитних карток - - - - - - - - -
Щитова реклама - - - - - - - - - - -
Радіо - - - - - - -
Телебачення місцеве - - - - - - - - - -
Разом - -

Згідно прогнозу табл. 4.3 на початковому етапі роботи планування залучаємо як найбільше засобів реклами. В подальшому відбір засобів розповсюдження реклами буде проводитися враховуючи ефективність розміщення реклами в тому чи іншому засобі.

Додатковим ефективним методом просування на ринку є високий сервіс обслуговування. А також вигідна цінова політика, і мережа скидок.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал