Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Модуль №1 13 страница
 

· НЕ.1.12 МЕКСИКА: МІЖ РЕВОЛЮЦІЄЮ І РАДИКАЛЬНИМИ РЕФОРМАМИ

1. Суспільно-політичне становище Мексики після революції 1910-1917.
2. Режим “революційного каудільїзму” і його крах (1920-1928).
3. Світова економічна криза 1929-1933 рр. та режим “максимату”.

1. Суспільно-економічний розвиток Мексики в 20-ті роки, соціальна, політична й ідеологічна боротьба в країні були тісно пов'язані з проблемою співвідношення реального і "ідеального" змісту результатів буржуазно-демократичної революції 1910-1917 р., принципів і постулатів Конституції 1917 р., меж їхньої практичної реалізації.
Розгромивши диктаторський режим Порфіріо Діаса, відсторонивши від влади поміщицько-буржуазну олігархію, тісно пов'язану з імперіалізмом США і Великобританії, революція не вирішила таких корінних задач, як ліквідація латифундизму і звільнення країни від засилля іноземного капіталу, - головних перешкод на шляху вільного розвитку національного капіталізму. Сама Конституція 1917 р. була і залишилася насамперед політичною декларацією, у кращому випадку - програмою дій, а не вищим юридичним документом, яка фіксує результати революції. Визнаючи базовий характер приватної власності, конституція в той же час чітко формулювала тезу про пріоритет держави стосовно приватної власності, яка могла бути обмежена, а у виняткових випадках вилучена за винагороду "в інтересах суспільної користі".
Мексиканська революція була глибоко народною за рушійними силами, та способами революційної дії, масам удалося накласти на її хід і підсумки відбиток своїх вимог, вплинути на атмосферу, в якій працювали Установчі збори в Керетаро, на розміщення сил у їх складі, і це визначило відображення в тексті конституції основних вимог селянства і робітничого класу. Втіленням цього стала й ст. 27 (в якій формулювалися принципи і процедура аграрної реформи, засновані на визнанні необхідності ліквідації латифундій і передачі селянам землі через общини -ехідос), а також ст. 123 - своєрідна "хартія прав" робітничого класу, яка містила основні положення трудового і соціального законодавства3.
Після революції і громадянської війни, які спричинили величезні руйнування продуктивних сил, Мексика виявилася в надзвичайно важкому економічному становищі. Чисельність населення країни в 1910-1921 р. зменшилася з 15 млн 160 тис. чоловік до 14 млн 334 тис., у тому числі сільського - з 11 млн 672 тис. до 10 млн 710 тис. осіб. У 1920 р. обсяг виробництва в обробній промисловості складав 77% від рівня 1910 р. Були дезорганізовані фінансова система і внутрішня торгівля4.
Уряд Венустіано Карранси, який виражав інтереси обуржуазнених поміщиків і частини великої буржуазії, не був зацікавлений в запровадженні в життя в повному обсязі основних положень конституції, у здійсненні аграрної реформи, прийнятті розвинутого трудового законодавства. За п'ять років з моменту прийняття аграрного закону в січні 1915 р. селянам було передано усього близько 250 тис. га землі, за період конституційного правління (травень 1917-травень 1920 р.) - 132,6 тис. га . У 1914-1920 р. трудове законодавство було прийнято лише в 8 з 28 штатів. Уряд не мав наміру федералізувати ст. 123, тобто прийняти регламентуючий закон, який вводив би його в дію на всій території країни. Головне завдання він бачив у забезпеченні "соціального порядку", вдаючись до репресій і політичного терору. Армія продовжувала бойові операції проти залишків Північної дивізії. Власті неодноразово використовували війська для придушення страйкового руху.
Соціально-економічна політика уряду викликала невдоволення дрібної і середньої буржуазії, інтелігенції, які у період громадянської війни підтримали буржуазно-ліберальну верхівку конституціоналізму проти революційного селянства. Ці соціальні прошарки були зацікавлені в більш енергійному проведенні в життя ст. 27 конституції з метою обмеження позицій латифундизму й іноземного капіталу, домагалися від держави захисних і заступницьких заходів стосовно дрібного підприємництва. Відіграючи в роки революції важливу військово-політичну роль у конституціоналіському русі, дрібнобуржуазні кола були незадоволені тим, що правляча група на чолі з В. Каррансою цілком усунула їх від політичної влади, прагнучи підірвати їх позиції на місцях. Лідером цих опозиційних сил став генерал Альваро Обрегон - колишній головнокомандуючий конституціоналіською армією, відправлений "першим вождем революції" у відставку.
Серйозний вплив на внутрішньополітичну обстановку в Мексиці чинили США, стосунки з якими знову загострилися. Адміністрація В. Вільсона так і не визнала де-юре уряд В. Карранси , що створювало атмосферу перманентного конфлікту між двома країнами.
1 липня 1919 р. А. Обрегон висунув свою кандидатуру на посаду президента і звернувся з маніфестом до нації, у якому обвинувачував В. Каррансу в "зраді ідеалів революції", відмові від здійснення принципів конституції й узурпації влади. Він закликав до досягнення єдності "революційних сил" для побудови "великої і процвітаючої Мексики" на основі "загального блага" і "соціальної справедливості" у рамках переходу країни до мирного, "конструктивному" етапу революції. Для політичної програми А. Обрегона були характерні націонал-реформістські тенденції, які в той час зароджувалися у Латинській Америці.
У ході виборчої кампанії А. Обрегон багато говорив про себе як про "кандидата народу", про "спільну боротьбу" з робітниками і селянами проти "реакції" у роки "насильницької фази" революції. Велика особиста популярність А. 06регона в сполученні з тим, що він рішуче виступив проти В. Карранси, забезпечувала йому симпатії і підтримку широких прошарків населення, у тому числі в робітничому русі. Із самого початку А. Обрегон орієнтувався на встановлення контактів з частиною профспілкових лідерів, які очолили створену в травні 1918 р. Мексиканську регіональну робочу конфедерацію (КРОМ) і які представляли течію, яка кооперувалася з представниками "конструктивного синдикалізму"", а також з деякими керівниками селянського руху.
На початку 1920 р. стало відомо про рішення В. Карранси підтримати кандидата на посаду президента слухняного йому І. Бонільяса - посла Мексики в США, якого за його симпатії до всього американського називали "містер Бонільяс". Цей крок Карранси підсилив і без того помітні настрої на користь А. Обрегона в армійській верхівці (тим більше що президент говорив про необхідність боротьби "сівілізму" проти мілітаризму).
В. Карранса спробував завдати упереджуючого удару по прихильниках А. Обрегона, політична штаб-квартира яких знаходилася в штаті Сонора, він направив туди вірні йому війська під приводом припинення страйку залізничників, який охопив ряд районів країни і нібито був спровокований обрегоністами в антиурядових цілях. Ця акція викликала адекватну реакцію. 23 квітня 1920 р. був опублікований "план Агуа Приета", який фактично містив заклик до збройного повстання проти В. Карранси і був підписаний так званим тріумвіратом Сонори, а саме - Адольфо де ла Уэртою, Плутарко Еліасом Кальєсом та А. Обрегоном.

2.Між прихильниками і супротивниками уряду спалахнули воєнні дії. А в ніч з 20 на 21 травня 1920 р. у штаті Пуэбла при не з'ясованих обставинах був убитий Венустіано Карранса. На початку червня Національний конгрес обрав тимчасовим президентом країни Адольфо де ла Уерту, губернатора штату Сонора. 5 вересня відбулися вибори, на яких тріумфально переміг Альваро Обрегон, військовий генерал, активний учасник революційних виступів та постреволюційних придушень селянських бунтів, приступив до виконання обов'язків президента 1 грудня 1920 р.
Фактично в квітні-травні 1920 р. у Мексиці відбувся військовий переворот, який призвів до встановлення так званого режиму "революційного каудільїзму", що проіснував до кінця 20-х років і уособлювався урядами Альваро Обрегона (1920-1924) і Плутарко Еліаса Кальєса (1924-1928). Це був справді каудільїський режим, хоча діяли політичні партії і функціонував Національний конгрес, який приймав, а іноді навіть відкидав законопроекти виконавчої влади. Необхідно зазначити, нагадати що “каудільїзм” в ЛА був і залишається соціальним феноменом, повязаний із висуненням на політчній арені “вождя” – каудільйо – сильної особистості, яка користувалася необмеженою владою чи то у військовому формуванні, чи регіоні, чи навіть в цілій державі.
Режим “революційного каудільїзму” відрізняла визначальна роль фігури президента, за висловом А. Обрегона, "каудільйо, що вийшов з революції", "верховного вождя нації", особистість і воля якого повинні бути вище всіх класових, групових інтересів і "асимілювати" їх у єдиному "інтересі нації". У цьому проявилося не тільки прагнення самого "революційного каудільйо" до особистої влади, але і традиція політичного життя Мексики, включаючи каудільїзм XIX ст., порфіристську диктатуру і революцію, наслідками чого були відсутність яких-небудь міцних підвалин буржуазної демократії, збереження політичного регіоналізму і неоформленість партійної системи, насамперед - відсутність "партії влади". На це накладалася ідея сильної держави з президентом, який володіє найширшими повноваженнями, закладена в Конституції 1917 р.
Однією з головних опор режиму "революційного каудильизма" була армія, яка, власне, стояла біля його витоків і дала йому обох президентів. Однак багато генералів вважали себе претендентами на владу. Тому А. Обрегон повів лінію на скорочення чисельності армії і бюджетних витрат на неї. Весь період його президентства - це ланцюг реальних чи уявних антиурядових змов і виступів у штатах, арештів і розстрілів місцевих армійських каудільйо.
Що стосується соціальної структури режиму, то при наявності на вершинах влади переважно вихідців із проміжних, дрібнобуржуазних прошарків він усе-таки не був специфічною формою правління дрібної буржуазії, а виражав інтереси буржуазії в цілому, яка ще знаходилася в стадії формування. Лідери правлячого режиму були безумовними прихильниками капіталістичного розвитку Мексики з опорою на національне підприємництво при посиленні регулюючої ролі держави. Вони в набагато більшому ступені, ніж буржуазно-ліберальне угруповання на чолі з В. Каррансою, відповідали як об'єктивним потребам національного капіталізму, так і контурам "революційної держави", обкресленим Конституцією 1917 р.
Примітною рисою методів і прийомів політики режиму "революційного каудільїзму" було лавірування правлячого угруповання, прагнення забезпечити "взаємну нейтралізацію" різних класових сил, що додавало йому бонапартистські риси. Ця обставина була обумовлена як нестійкістю соціальної бази режиму, так і перманентною соціально-політичною нестабільністю в країні, класовою боротьбою трудящих, з одного боку, і постійним тиском на владу поміщицько-буржуазних кіл за підтримкою іноземного імперіалізму - з іншої. При цьому режим прагнув не доводити протиріччя з тими й іншими до небезпечної межі, йдучи на компроміси заради самозбереження.
Режим "революційного каудільїзму" не мав намір проводити реформи, які могли б радикально змінити соціально-економічну структуру суспільства. Зберігалася система латифундизму. У 1923 р. 2700 чоловік володіли 50% усієї приватновласницької землі; 32 млн га знаходилося в руках іноземців і іноземних компаній. Відновлення економіки країни в 20-і роки протікало повільно і важко. Велика мексиканська буржуазія, що не відчувала особливої довіри до "революційного" режиму, а часто і просто вороже відносилася до нього, не поспішала вкладати кошти в розвиток виробництва, а дрібне і середнє національне підприємництво не могло "витягнути" економіку, тим більше що уряд не здійснив жодних спеціальних заходів для його підтримки. Держава ж не володіла достатніми фінансовими ресурсами.
В основі робітничої політики режиму лежало поступове розширення трудового законодавства і допущення у певних межах страйків з економічними вимогами, причому широко практикувався метод прямого втручання влади в трудові конфлікти для задоволення деяких вимог трудящих.
Велика воля дій була надана КРОМ, профлідери якої вміло підтримуючи вигляд цієї організації як радикальної, разом з тим виступали за відмову від "крайніх форм" класової боротьби, а головне, направляли енергію мас на підтримку уряду. В обмін на це при А. Обрегоні вони одержали ряд посад в урядовій адміністрації.
У той же час власті використовували силу, включаючи збройну, для придушення "незаконних" страйків, застосовували репресії проти професійних і політичних організацій трудящих, які відмовлялися від "взаємодії" з урядом.
Результатом такої комбінованої політики було поступове зниження кількості класових виступів мексиканського пролетаріату після підйому 1920-1921 р.
Аграрна політика уряду А. Обрегона будувалася на помітному розширенні розподілу землі, а також на розробці аграрного законодавства з метою послабити боротьбу за землю, направити її в легальне русло і залучити на свою сторону селянство. Показово, що наділення землею проводилося переважно в тих штатах, де селянський рух був найбільш інтенсивним і організованим, - у Веракрусі, Мічоакані, Морелосі і ряді інших. Поряд з цим аграрне законодавство не надавало прав на одержання землі ряду категорій сільських трудящих, у першу чергу "пеонес-акасильядос" - батракам з наділом. Практика аграрної реформи породжувала атмосферу конфліктів між різними групами сільського населення. У такій обстановці держава отримувала можливість виступати в ролі верховного арбітра. Створювалися перешкоди на шляху оформлення організованого селянського руху, його консолідації в національному масштабі. Однак правлячому режиму не удалося цілком поставити його під свій контроль і запобігти утворенню незалежних організацій - ліг аграрних громад у деяких штатах (Веракрус, Мічоакан, Морелос, Юкатан, Кампечі).
Прикметною рисою соціальної політики режиму "революційного каудільїзму" було протиставлення робітничого і селянського руху, для чого власті використовували політичні амбіції лідерів цих рухів, поволі стравлюючи їх.
Однієї зі складних задач, що довелося вирішувати уряду А. Обрегона, було врегулювання відносин з американським і англійським імперіалізмом, що передбачало визначення позиції у відношенні іноземного капіталу в Мексиці. Проблема, яка виникла ще при В. Каррансі, зводилася до того, що США і Великобританія як і раніше офіційно не визнавали мексиканський режим і разом з монополіями чинили на країну економічний і політичний тиск, домагаючись гарантій нерозповсюдження ст. 27 Конституції 1917 р. на іноземні концесії, отримані до її вступу в силу. Уряд А. Обрегона робив максимум зусиль, щоб домогтися нормалізації стосунків зі США, не відрікаючись від націоналістичних установок і вимоги визнання на державному рівні повної дієвості відповідних конституційних норм. У серпні 1923 р. в обмін на певні поступки в питанні про порядок застосування ст. 27 до американського капіталу він домігся повного дипломатичного визнання з боку США.
Ця обставина відіграла важливу роль у результаті найгострішої внутрішньополітичної кризи, з яким зіштовхнувся режим "революційного каудільїзму" літом 1923 р. Розпочавшись як розкол "тріумвірату Сонори" з питання про те, хто займе посаду президента після А. Обрегона – Плутарко . Кальєс, якого він підтримував, чи Адольфо де ла Уерта23, незабаром, конфлікт вилився на початку грудня 1923 р. в антиурядовий заколот, яким керували видні представники військової верхівки - генерали X. Гуадалупе Санчес і Э. Естрада, а нитки управління знаходилися в руках самого А. де ла Уэрты.
Де ла Уэрта, підтриманий рядом партій і політичних угруповань, звинуватив Обрегона і Кальеса в "порушенні демократії", прагненні до "неприривності влади" і нав'язуванні країні пропрезидентської кандидатури.
Сам А. де ла Уерта і його оточення маневрували, намагаючись залучити на свою сторону народні маси, обіцяючи провести аграрну реформу, федералізувати трудове законодавство, припинити переслідування робітничих організацій. Одночасно вони негативно оцінювали ехідо як "архаїчну систему", обіцяли надати гарантії національним і іноземним інтересам, яким ніби загрожувала політика нав'язувана Мексиці А. Обрегоном
Ударною силою "делауэртизму" стали реакційні кола військових, які зблизилися з латифундистами. Крім цього, частина генералітету виступила проти А. Обрегона внаслідок його лінії на виведення армії з політики. Уже перші дії заколотників у контрольованих ними районах: припинення роздачі поміщицької землі селянам, погроми профспілок, аграрних ліг і лівих партій, криваві репресії проти трудящих і їхніх керівників - показали їхні наміри.
Виявившись у дуже скрутному стані, правлячий режим не тільки мобілізував усі свої військові і політичні ресурси, але і звернувся за підтримкою до трудящих, пішовши навіть на створення збройних формувань з робітників і селян. Їхня активна участь у придушенні реакційного заколоту багато в чому забезпечила перемогу уряду. У той же час він одержав підтримку адміністрації США, яка ігнорувала всі звернення про допомогу емісарів А. де ла Уерти.
Події грудня 1923-березня 1924 р. (час заколоту і його придушення) означали, що режимові "революційного каудільїзму" вдалося не тільки перебороти саму серйозну за час його існування військово-політичну кризу, але і затвердитися при владі і забезпечити її мирний перехід на виборах у липні 1924 р., на яких переміг Плутарк Еліас Кальєс. Кальєс, генерал, активний учасник революції 1910-1917 рр. протягом 1918-1923 рр. обіймав посади міністра торгівлі, промисловості та внутрішніх справ.
Зміцнення внутрішньо- і зовнішньополітичних позицій правлячого режиму (серед іншого і встановлення Мексикою в серпні 1924 р. дипломатичних відносин зі СРСР) створило передумови для економічної стабілізації. У той же час економічні успіхи країни як і раніше залишалися дуже відносними, що багато в чому було пов'язано зі скороченням нафтовидобутку, яке продовжувалося, іноземними компаніями. Проте А. Обрегон, а потім П. Э. Кальєс домоглися помітного поліпшення фінансового положення. Дефіцит федерального бюджету, який наприкінці 1923 р. складав 58,6 млн песо, через рік зменшився до 40,8 млн песо, а до початку 1925 р. був ліквідований, хоча і ненадовго.
Будучи, як і А. Обрегон, переконаним прихильником капіталістичного розвитку країни, П. Э. Кальєс у ході передвиборчої кампанії звертався за підтримкою до "середнього класу", який за його словами, був "двигуном економічного й інтелектуального прогресу”. Його уряд здійснив ряд заходів для стимулювання мексиканського промислового і торгового капіталу, субсидіював буржуазну кооперацію, заохочував капіталістичне аграрне підприємництво. Одночасно були здійснені кроки із розвитку фінансової системи держави. Найважливішими серед них стали: заснування в 1925 р. державного емісійного Банку Мексики, у 1926 р. Національного банку аграрного кредиту, який кредитував головним чином приватних осіб; збільшення витрат бюджету по економічних статтях; фінансування дорожнього будівництва та ін.
Однак правляча верхівка, як і колись, не мала наміру використовувати радикальні засоби з метою ліквідації латифундизму і залежності від іноземного капіталу.
В роки президентства П. Е. Кальєса відбулося значне розширення масштабів наділення селян землею - особливо в першій половині його правління: 302,4 тис. эхідатаріїв одержали 3 млн 88 тис. га29, хоча переважна частина сільських трудівників залишалася безземельною чи малоземельною. З іншого боку, прослідковується очевидний намір президента Кальеса рухатися шляхом культивування "сільського середнього класу" і приватновласницького селянства шляхом парцелізації ехідо і передачі індивідуальних наділів у приватну власність їхнім членам (на підставі спеціального закону 1925 р., включеного потім в Аграрний кодекс). Була активізована аграрна колонізація за рахунок продажу земель з державного фонду і частково незасвоєних земель латифундій, які викуповувалися державою з метою домогтися капіталістичної трансформації латифундизму при заохоченні аграрної буржуазії.
П. Е. Кальєс широко використовував популістські прийоми, соціальну демагогію і псевдореволюційну фразеологію, особливо в перші два роки свого президентства. Ще в ході передвиборчої кампанії він іменував себе "соціалістом", кандидатом робітничого класу і всіх трудящих і привселюдно клявся у вірності "справі пролетарської революції". Ставши президентом, Кальєс оголосив робітничий клас своєю головною опорою в боротьбі з реакцією й у здійсненні програми створення "нової мексиканської нації".
КРОМ при Кальєсі стала фактично напівофіційною організацією, яка протиставлялася всім іншим профспілкам. Її верхівка остаточно сприйняла ідеологію "національної революції" і класового партнерства, одержала набагато більш широкі політичні можливості, а беззмінний глава КРОМ Л. Моронес був призначений міністром промисловості, торгівлі і праці. П. Э. Кальес на відміну від А. Обрегона спирався на профбюрократію, відмовившись від послуг керівників Національної аграристської партії. Президент не домагався встановлення прямого організаційно-політичного контролю над селянським рухом, розраховуючи, з одного боку, на ефект впливу своєї аграрної політики, а з іншого боку - на збереження роздробленості і протиборства селянських організацій різної орієнтації.
Уряд провів подальше скорочення військового бюджету, чисельність армії був знижений до 55 тис. чоловік. Під керівництвом військового міністра X. Амаро було вжито ряд заходів для посилення контролю за призначеннями і переміщеннями вищого командного складу, покладений початок професійній підготовці офіцерських кадрів і ін.
Відносна стабілізація соціально-політичного положення в країні дозволила режиму "революційного каудільїзму" устояти в ході серйозних конфліктів уряду П. Э. Кальєса зі США і католицькою церквою Мексики. Перший почався в зв'язку з прийняттям наприкінці 1925—початку 1926 р. нового нафтового й аграрного законодавства, яке регламентувало права іноземних вкладників капіталу і посилило порядок надання концесій і їхньої реєстрації. До цього додалося ще одне вогнище напруженості в американо-мексиканських стосунках, яке виникло у зв'язку з американською інтервенцією в Нікарагуа, де Мексика і США підтримували в громадянській війні конфронтуючі сторони. У цій обстановці агресивна позиція держсекретаря США Д. Келлога і затятого прихильника "твердої лінії" посла в Мексиці Д. Шеффилда породили гострий конфлікт у стосунках між двома країнами.
Тоді ж вибухнув так званий релігійний конфлікт, який затягнувся майже на 3,5 роки (лютий 1926-червень 1929 р.). Він виник внаслідок розробки і введення в силу урядом закону, який регламентувався статтею 130 конституції (про діяльність церкви і порядку відправлення релігійного культу) і фактично встановлював контроль держави за функціонуванням церковних інститутів. У відповідь на це духівництво оголосило про припинення з 1 серпня 1926 р. всіх актів богослужіння, призвало до проведення кампанії громадянської непокори, а найбільш непримиренні клерикальні кола до початку 1927 р. організували в ряді районів країни партизанський рух "кристерос". Конфлікт вийшов за національні кордони, оскільки мексиканську католицьку церкву активно підтримали Ватикан і католицька церква США.
У зіткненні держави і церкви остання виступила як авангард тих кіл, що прагнули підірвати позиції режиму "революційного каудільїзму" або щонайменше, змусити його відмовитися від політики, яка зачепає інтереси олігархії.
Але і кальїстський режим був зацікавлений у розв'язанні конфлікту з церквою, виряджаючись в тогу "борця з клерикальною реакцією", для дійсного ослаблення якої він реально нічого не вживав: це було необхідно лише для відволікання уваги широких прошарків населення від невирішених соціально-економічних проблем країни. "Антиклерикальний хрестовий похід" кальїзму, що наштовхнувся на опір (пасивний чи активний) значної частини населення, супроводжувався переслідуваннями духівництва і віруючих, образами їх релігійних почуттів, а після початку руху "кристерос" масовими репресіями і насильствами над селянами в зонах, охоплених ним.
На рубежі 1927-1928 р. у політиці режиму "революційного каудільїзму" відбувся поворот вправо. Правляча верхівка на чолі з П. Э. Кальєсом уже тяготилася своїм "радикалізмом", прагнула позбутися стосунків із профспілками й усталити своє положення ціною далекосяжних компромісів з великою буржуазією, латифундистами й іноземним капіталом.
Найбільш яскравим вираженням цієї тенденції стало підписання Кальєсом у січні 1928 р. після прийняття Верховним судом ряду рішень по позовах нафтових компаній остаточного варіанта нафтового закону, що визнавав "вічними" права іноземців на концесії, отримані до вступу в силу Конституції 1917 р.
Федеральні власті вже не настільки завзято стежили за дотриманням трудового законодавства і натискали на профспілки, щоб змусити їх відмовитися від проведення страйків. Користаючись цим, підприємці розгорнули наступ на права і завоювання робітників. З осені 1927 р. уряд фактично згорнув аграрну реформу.
Однак зближення режиму "революційного каудільїзму" і економічно пануючих класів не означало зняття гострих протиріч у питанні про політичну владу. Свідчення тому - невдала спроба протиставити А. Обрегону, який висунув знову свою кандидатуру на посаду президента , що означало б збереження режиму, двох видних у недавньому минулому військових діячів - генералів А. Гомеса і Ф. Серрано. У жовтні 1927 р. обоє вони були заарештовані і розстріляні без суду і слідства за обвинуваченням у підготовці антиурядового заколоту.
У ході виборчої кампанії А. Обрегон виступав у захист національного суверенітету, за ослаблення економічної залежності Мексики, засуджував підступ внутрішньої і зовнішньої "реакції", обіцяв проведення соціально-економічних реформ, у першу чергу — інтенсифікувати наділення землею селянства, яке він оголосив своєю головною опорою, розробити федеральне трудове законодавство, прийняти закон про соціальне забезпечення робітників і сприяти "очищенню" профспілкового руху від корупції і бюрократизації. Але 17 липня 1928 р., через два тижні після "перемоги" на виборах, де він виступив єдиним кандидатом, Обрегон був застрелений фанатиком-католиком.
В останньому щорічному звіті в Національному конгресі П. Е. Кальес оголосив про закінчення з загибеллю А. Обрегона "ери революційного каудильизма" і про перехід до епохи "конституційних інститутів і законів". До нових виборів він запропонував обрати тимчасовим президентом Е. Портеса Хіля, міністра внутрішніх справ, свого вірного прихильника.
У політичному розвитку Мексики 1928 рік став рубіжним: закінчився етап існування режиму "революційного каудільїзма", на зміну якому прийшов так званий режим "максимату", який датується 1928-1934/35 рр.
3. Основною характерною рисою режиму "максимату" було особливе місце в системі політичної влади Плутарко Кальеса, відзначеного з легкої руки одного з його соратників титулом "верховного вождя нації". При трьох президентах — Э. Портесе Хиле (1928-1930), Паскуале Ортиса Рубио (1930-1932) і Абелардо Родригесі (1932—1934), а також у період формування кабінету Ласаро Карденаса, який вступив на посаду президента 1 грудня 1934 р., Кальес відігравав визначальну роль у виробленні курсу правлячого угруповання; без його "остаточного слова" не приймалося жодне політичне рішення. Проте, навряд чи можна сприймати Кальєса всесильним і всемогутнім диктатором, як його часто представляли, хоча певні зовнішні ознаки цього є очевидними. Він був "сильною особистістю", вирішальний вплив якої визначався, з одного боку, здобутою раніше політичною вагою в сполученні з величезним політичним досвідом і чуттям, а з іншого боку - потребами самого правлячого угруповання, яке представляло собою конгломерат розбагатілих, збюрократілих політиків, генералів, вищих чиновників держапарату, які іменували себе "єдиною революційною родиною", у рядах якої П.Э. Кальес вміло регулював стосунки.
Важливе місце в рамках режиму зайняла Національно-революційна партія (НРП), утворена на початку березня 1929 р. вона була оголошена єдиною "справді національною партією", створеною "пролетарською більшістю націй", що спирається на робітників і селян, і домагається рішучого поліпшення положення мас. НРП стала інструментом досягнення консенсусу в рядах "революційної родини", збереження її контролю над владою й ідеологічного і політичного впливу на широкі прошарки населення в періоди виборчих кампаній.
Такий розвиток подій не влаштовував клерикально-поміщицьку реакцію, яка у момент створення НРП здійснила ще одну спробу насильницького усунення правлячої групи, знову зробивши ставку на частину армійської верхівки. 4 березня 1929 р. спалахнув так званий заколот 44-х генералів, що був подавлений до кінця квітня. Це був останній після революції виступ мексиканської армії як інституту проти федерального уряду.
Однак саме в цей час із всією очевидністю проявився фронтальний поворот до консерватизму в політиці правлячого режиму.
Відразу після придушення заколоту, у поразці якого важливу роль зіграли збройні селянські загони, власті звинуватили в "антиурядовій змові" деякі секції Національної селянської ліги. Армія провела чергову кампанію роззброювання аграристів, що супроводжувалося масовими репресіями.
Головним об'єктом переслідувань стали Комуністична партія Мексики і пов'язані з нею організації: створена з її ініціативи в січні 1929 р. Мексиканська унітарна профспілкова конфедерація мексиканські секції Антиімперіалістичної ліги Америк , Комітет "Руки геть від Нікарагуа!". У червні 1929 р. КПМ була заборонена, закритий її центральний орган газета "Ель Мачете". По країні прокотилася хвиля арештів і убивств активістів компартії.
Був урегульований "релігійний конфлікт". В обмін на згоду католицької ієрархії забезпечити припинення збройної боротьби "кристерос", а також дотримувати положення ст. 130 конституції і закону 1926 р. президент гарантував духівництву пом'якшення практики застосування релігійного законодавства. У червні 1929 р. у всіх церквах країни після майже трирічної перерви відновилася служба.
В зовнішньополітичному курсі правлячого угруповання проявилися реакційні тенденції. У січні 1930 р., звинувативши радянське посольство у втручанні у внутрішні справи країни, мексиканський уряд розірвав дипломатичні відносини зі СРСР.
У такій обстановці в листопаді 1929 р. відбулися президентські вибори, на яких перемогу одержав, зрозуміло, кандидат НРП міністр транспорту і зв'язку П. Ортіс Рубіо, до того практично як політик невідомий . Йому протистояв Хосе Васконселос - один з найбільших латиноамериканських філософів, історик, педагог, видний суспільний і державний діяч, який займав при А. Обрегоні посади ректора Національного автономного університету і міністра народної освіти. X. Васконселос, якого підтримували демократичні кола інтелігенції і студентства, обвинувачував правлячу верхівку в збагаченні і зраді цілям мексиканської революції, виступав за "моральне відновлення" країни. Однак в обстановці розгорнутій проти нього особисто цькування, переслідувань і убивств активістів його виборчої кампанії X. Васконселос, не чекаючи підсумків виборів, залишив Мексику.
Прихід до влади П. Ортіса Рубіо збігся зі світовою економічною кризою, яка обрушилася на Мексику. Катастрофічні наслідки її для країни були зв'язані з різким падінням на світовому ринку цін на продукцію гірничодобувної промисловості і сільськогосподарської сировини, що складали основу мексиканського експорту. Загострилося положення й у нафтовидобутку - іншому "приводному ремені" економіки Мексики. Криза в експортних галузях спричинила за собою скорочення купівельної спроможності зайнятих у них трудящих, що відбилося на стані обробної промисловості, викликавши і тут кризу надвиробництва.
Уряд П. Ортіса Рубіо намагався пристосуватися до ситуації економічної кризи, пережити його з найменшими втратами для держави і приватного капіталу. Він пішов на значне скорочення бюджетних витрат, підтримав згортання виробництва і масові звільнення в приватному секторі. За даними Генерального управління статистики, безробіття досягло 1 млн чоловік. Тяжке положення широких народних мас погіршилося із скороченням заробітної плати і ростом цін на основні продукти харчування, обсяг виробництва яких різко скоротився ще в 1929 р. у результаті стихійних лих (заморозки, посухи і повені), які вразили головні сільськогосподарські райони країни.
Усе це викликало опір трудящих, страйкові виступи в різних галузях промисловості й індустріальних центрів, хоча майже усі вони на підставі діючого трудового законодавства визнавалися владою незаконними. У 1929-1933 р. офіційно було зареєстровано 95 страйків з 8,7 тис. учасників. Набагато більш адекватне уявлення про рівень класової боротьби дає статистика трудових конфліктів у виді вимог трудящих і профспілок: 1929 р. -13,4 тис., 1930 р. - 20,7 тис., 1931 р. - 29,1 тис., 1932 р. - близько 36,8 тис.
Паралельно з наростанням виступів пролетаріату і важливих зрушень у робітничому русі підсилювалася і класова боротьба в селі, де нараховувалося 2 млн 332 тис. безземельних селян і пеонів. Відбувалися аграрні хвилювання і страйки сільськогосподарських робітників і батраків, що нерідко закінчувалися кривавими розправами поліції й армії над трудящими.
Широкі прошарки дрібної і середньої буржуазії домагалися прийняття захисних і заохочувальних заходів на користь національного капіталу, у підтримку купівельної спроможності населення, розвитку внутрішнього ринку. Однак уряд не тільки не робив жодних кроків у цьому напрямку, але і пішов на деякі фіскальні міри, що торкалися інтересів промисловців.
Тим часом Мексика в 1931-1932 р. жила в обстановці перманентної політичної кризи, викликаної прагненням кальїстського угруповання установити повний контроль над НРП, державною владою і громадським життям. Зокрема, для цього знову стала розігруватися "релігійна карта". У 1931-1932 р. посилилося застосування законодавства у відношенні прав церкви і духівництва, відновилися переслідування священнослужителів. Кульмінацією кризи стала несподівана відставка на початку вересня 1932 р. П. Ортиса Рубио, який у своїй заяві говорив про тиск на нього, про необхідність підтримки демократії і т.д. Тимчасовим президентом країни був обраний А. Родрігес - близький друг П.Э. Кальеса, генерал, що став великим банкіром.
Уряд А. Родригеса, щоб розрядити соціальну напруженість, пішов на деякі поступки трудящим. При ньому зросло число селян, що одержали землю (161,3 тис.) хоча її площа була значно менше, ніж при П. Ортисе Рубио, - близько 800 тис. га. У липні 1933 р. був виданий декрет, що скасував прийняті попереднім урядом акти, які обмежували земельний розподіл. У березні 1934 р. був затверджений Аграрний кодекс.
1 січня 1934 р. був введений у дію закон про мінімум заробітної плати. А в серпні того ж року відбувся скликаний з ініціативи президента I національний конгрес з промислового права, який повинен був розробити комплекс нормативних актів регулювання відносин між працею і капіталом. Але він завершився безрезультатно внаслідок обструкціоністської позиції делегатів від підприємницьких організацій, які відкидали вимоги і пропозиції профспілок по внесенню змін у трудове законодавство.
Мексика пройшла нижчу крапку економічної кризи в 1932 р. і почалося повільне відновлення економіки. Однак під впливом економічних, соціальних і політичних потрясінь кризових років у країні відбулися суттєві зміни в розміщенні і балансі соціально-політичних сил, що не могло не відбитися і на положенні в Національно-революційній партії.
З початку 30-х років помітно підсилюється активність і вплив у НРП її демократичного крила, представленого видними політичними і державними діячами, частина з яких одержали популярність ще в роки революції. Його найбільш яскравими фігурами були: генерал Франсіско Мухіка - депутат Установчих зборів у Керетаро, один з авторів 27-й і 123-й статей конституції; генерал Еріберто Хара, також депутат Установчих зборів, губернатор штату Веракрус у 1925-1927 р.; Нарсісо Бассольс - юрист і публіцист, який займав у 1931-1932 р. посаду міністра закордонних справ, а в 1932-1934 р. - міністра народної освіти; Марті Гомес, колишній міністр сільського господарства; генерал X. Маганья і ряд інших. Їх поєднувала більш-менш чітко сформульована точка зору, що мексиканська революція, здійснена головним чином народними масами, не виконала стосовно них своїх зобов'язань, зафіксованих у Конституції 1917 р. Відповідальність за це вони покладали на "революційні" уряди і безпосередньо на П.Э. Кальєса. Найбільш характерною рисою цього табору був "революційний аграризм" - вимога поновлення і розширення аграрних перетворень. Крім того, його представники виступали за вживання діючих заходів з поліпшення матеріального і соціального стану селян і робітників, за ефективний захист прав індіанців, підвищення суспільного статусу трудящих шляхом сприяння їхньої професійної організації, за максимальну допомогу держави народній освіті, у першу чергу сільській школі, а також за заохочення національного підприємництва й обмеження позицій іноземного капіталу як передумови зміцнення економічної незалежності і суверенітету країни. Для них були характерні радикальний націоналізм і антиімперіалізм. Радикальні демократи в НРП стали свого роду сполучною ланкою між широкими прошарками дрібної і середньої буржуазії, зацікавленими в здійсненні політики зміцнення основ національного капіталізму, і робітничо-селянськими масами.
У такій ситуації кандидатом № 1 від НРП на посаду президента став генерал Ласаро Карденас. В армії Карденас був відомий своїм демократизмом, вірністю військовому обовязку, порядністю і непідкупністю. Л. Карденас вважався вірним учнем П.Э. Кальеса, якому він був зобов'язаний військовою і політичною кар'єрою ще з 1915 р., хоча мало хто наважувався обвинуватити його в тім, що він поступався при цьому своїми поглядами і принципами.
Зазначені вище обставини визначили те, що Л. Карденас виявився найбільш прийнятним для самих різних сил у НРП як кандидата на посаду президента в обстановці суспільно-політичного підйому, загального відчуття необхідності перетворень у їх очікування. Це враховував і сам "верховний вождь", коли вирішив підтримати Карденаса як "радикала, якого можна контролювати".
Як програма діяльності майбутнього уряду на конференції НРП на початку грудня 1993 р. був затверджений "Шестирічний план", ініціатива розробки якого належала П.Э. Кальесу. При зовнішній детальності цей документ насправді не був програмою реальних дій, тому що для запровадження в життя зафіксованих у ньому економічних і соціальних позицій у Мексики просто не було фінансових і технічних можливостей. Це була свого роду декларація намірів і принципів.
Беззастережно прийнявши як програму свого уряду (у випадку обрання) "Шестирічний план" і демонструючи повну лояльність стосовно "верховного вождя", Л. Карденас із самого початку повівся зовсім самостійно. Його виборча кампанія придбала безпрецедентні масштаби і характер. У грудні 1933 - червні 1934 р. Л. Карденас об'їхав майже всю країну, добираючись (у тому числі верхи і пішки) до самих віддалених і важкодоступних місць. Зустрічаючись з різними соціальними групами, він явно віддавав перевагу селянам, робітникам і індіанцям. Важливе місце у виступах і бесідах Л. Карденас відводив питанням зміцнення національного суверенітету, будівництва незалежної економіки, захисту природних ресурсів Мексики, подолання її відсталості, підкреслюючи при цьому необхідність стимулювання державою національного підприємництва, особливо дрібного і середнього. Першочерговим завданням він вважав проведення аграрної реформи, що повинна надати землю всім нужденним селянам. Вибори 7 липня 1934 р. надали однозначну перевагу Л. Карденасу: 2 млн 255 тис. голосів против 41 тис. у трьох інших кандидатів.
20 липня 1934 р. "верховний вождь" Кальес виголосив промову, у якій закликав до непримиренної боротьби з релігійним фанатизмом і завоювання на цій основі розумів і сердець молодого покоління як засобу порятунку мексиканської революції від загрози з боку реакції. У жовтні Національний конгрес прийняв нову редакцію ст. 3 конституції, у якій проголошувалася виняткова відповідальність держави за розвиток системи освіти.
Продовжуючи в липні-листопаду 1934 р. ознайомлюючі поїздки по країні, Л. Карденас у загальній формі солідаризувався з ідеєю "соціалістичної освіти", однак акцент переносив на ідеали колективізму, які повинні були затвердитися в економічному і соціальному житті країни і забезпечити її перетворення. Головною ж метою держави він вважав розвиток системи освіти, щоб зробити її доступною для широких прошарків населення, у першу чергу сільського.
В інагураційній промові, виголошеній 30 листопада на Національному стадіоні в присутності 30 тис. чоловік, Л. Карденас у концентрованому вигляді підтвердив намір здійснювати програму реформ.
Період президентства Ласаро Карденаса став часом проведення радикальних реформ антиолігархічного та антиімперіалістичного характеру, часом зрушень в соціально-економічних та політичних структурах мексиканського суспільства. Ці перетворення стали здійсненням на практиці, хоча і в певних межах, того потенціалу, який був створений революцією 1910-1917 рр. і хоча був зафіксованим конституцією 1917 р., залишався невтіленим протягом майже наступних 20 років.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал