Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Документування господарських операцій з руху готової продукції
Оприбуткування готової продукції з виробництва на склад відображається в різних документах – накладних, актах, відомостях випуску продукції. Працівник складу відображає дані про готову продукцію у картках складського обліку або Книзі в тому ж порядку, що й про виробничі запаси, після чого первинні документи передаються до бухгалтерії.

Для звірки даних складського обліку готової продукції з даними бухгалтерського обліку складається Книга залишків готової продукції, до якої переносяться залишки з карток чи Книг складського обліку. Працівник бухгалтерії проставляє облікові ціни (планові, договірні) та визначає залишки за кожним видом, сортом готової продукції у грошовому вимірнику. Деякі підприємства ведуть оборотні відомості руху майна.

Побудова обліку готової продукції можлива за разними варіантами. Продукція, яка має кількісні, якісні та вартісні характеристики, може бути здана на склад, звідки відбувається її відвантаження та реалізація.

Водночас можливий інший підхід (здебільшого на малих підприємствах, у фермерських господарствах тощо), коли готова продукція не передається на склад, а нагромаджується безпосередньо в цехах, звідки її відвантажують або передають покупцеві. У такому випадку оформлюються наступні документи в яких-використовуються бухгалтерські рахунки (рисунок 9.4).

 

 

Д-т 23”Виробництво” К-т Д-т 26”Готова продукція”К-т

 

а) щоденно

за обліковими цінами

б)раз на місяць

різниця (відхилення)

(“+”);(“-”)

 

       
 
Накладні на здачу готової продукції на склад
 
Розрахунок фактичної собівартості готової продукції (калькуляція)

 

 


Рисунок 9.4 - Облік випуску готової продукції,

що здається на склад і має кількісні

та якісні характеристики

Продукція, яка не має кількісних характеристик, - виконана робота, надана послуга (посередництво) або великогабаритні вироби – будинок, пароплав тощо, - безпосередньо передається з виробництва покупцеві (замовникові), і тому факт випуску відображається в бухгалтерському обліку наступним чином (рисунок 9.5).

Коли продукція є унікальною (пароплав, будинок тощо), то відповідний випуск (передача замовнику) оформлюється документами та відображається записом представленим на рисунку 9.6.

 

 

90 “Собівартість

Д-т23”Виробництво” К-т Д-т реалізації” К-т К-т

 

а) щоденно

за контрактними цінами

б)раз на місяць

різниця (відхилення)

(“+”);(“-”)

 

       
   
Розрахунок фактичної собівартості готової продукції (калькуляція)
 
Накладні на здачу готової продукції на склад
  

 


Рисунок 9.5 - Облік випуску готової продукції, що

не здається на склад і не має кількісних

та якісних характеристик

90 “Собівартість

Д-т23”Виробництво”К-т Д-т реалізації К-т

фактична собіварті

Акт виконання робіт

або здачі продукції

 

Рисунок 9.6 - Облік випуску готової продукції, яка

не здається на склад

 

Відпуск (відвантаження) продукції покупцю оформлюється видатковими накладними, приймально-здавальними актами із зазначенням номера накладної і дати оформлення, номера та дати договору, назви і реквізитів замовника, одиниць виміру, кількості, оптової ціни та вартості.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал