Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика рахунків для обліку витрат виробництва
Для узагальнення інформації про витрати підприємства за елементами, здійснені протягом звітного періоду, призначені рахунки класу 8 "Витрати за елементами"..

У підприємств, які здійснюють облік витрат тільки із застосуванням рахунків класу 8 "Витрати за елементами", витрати операційної діяльності збираються на рахунках 80-84, а всі витрати, пов'язані з інвестиційною і фінансовою діяльностями, а також витрати, які виникли за надзвичайних подій – на рахунку 85 "Інші затрати". Прямі витрати операційної діяльності за елементами списуються на рахунок 23 "Виробництво", а всі інші витрати, в тому числі з кредиту рахунку 85 "Інші затрати", списуються на рахунок 79 "Фінансові результати".

Використовувати тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами" мають право суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності. Разом з тим, вести облік витрат лише на рахунках класу 8 доцільно за невеликої кількості господарських операцій і за відсутності декількох напрямів діяльності.

Суб'єкти малого підприємництва, незалежно від видів діяльності, можуть використовувати спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань і господарських операцій СМП. У спрощеному Плані рахунків для відображення витрат за елементами призначено два рахунки (див. рис. 8.1).

Синтетичні рахунки витрат за елементами спрощеного Плану рахунків Синтетичні рахунки витрат за елементами повного рахунків Плану рахунків
Рахунок 84 «Витрати операційної діяльності»   Рахунок 80 «Матеріальні витрати»
Рахунок 81 «Витрати на оплату праці»
Рахунок 82 «Відрахування на соціальні заходи»
Рахунок 83 «Амортизація»
Рахунок 84 «Інші операційні витрати»
Рахунок 85 «Інші затрати» Рахунок 85 «Інші затрати»

Рис. 8.1 - Порівняння рахунків класу 8 «Витрати за

елементами» повного та спрощеного

Плану рахунків.

Для відображення інформації про витрати діяльності призначені рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

Підприємство має вибір використовувати лише рахунки класу 8 "Витрати за елементами" або класу 9 "Витрати діяльності", чи рахунки двох класів одночасно. На практиці помічена тенденція використання одночасно рахунків 8-го і 9-го класів великими підприємствами при автоматизації облікового процесу для накопичення інформації про витрати і за елементами, і за статтями. При цьому може бути застосована наступна схема: витрати відносяться спочатку на рахунки витрат класу 8, а потім списуються на рахунки класу 9 для обліку витрат за функціональними ознаками й на рахунок 23 "Виробництво". Підсумкові обороти за рахунками класу 8 будуть надавати інформацію для заповнення другого розділу Звіту про фінансові результати.Приклад обліку витрат з одночасним використанням рахунків класу 8 "Витрати за елементами" і 9 "Витрати діяльності" та лише класу 8 наведено у таблиці 8.3.

Таблиця 8.3 - Відображення операційних витрат на рахунках

бухгалтерського обліку з одночасним

рахунків класу 8 і 9 та лише класу 8

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Лише клас 8 8 і 9 класи
Дебет Кредит Дебет Кредит

 

Продовження таблиці 8.3

Списано матеріали на виготовлення продукції 80«Матеріальні витрати» 20«Виробничі запаси» 80«Матеріальні витрати» 20«Виробничі запаси»
23«Виробництво» 80«Матеріальні витрати» 23«Виробництво» 80«Матеріальні витрати»
Списано матеріали на ремонт офісу 80«Матеріальні витрати» 20«Виробничі запаси» 80«Матеріальні витрати» 20«Виробничі запаси»
79«Фінансові результати» 80«Матеріальні витрати» 92«Адміністративні витрати» 80«Матеріальні витрати»
Нараховано заробітну плату бухгалтеру підприємства 81 «Витрати на оплату праці» 81 «Витрати на оплату праці» 92«Адміністративні витрати» 81 «Витрати на оплату праці»
79 «Фінансові результати» 65«Розрахунки за страхуванням» 82«Відрахування на соціальні заходи» 65«Розрахунки за страхуванням»
Здійснено відрахування від заробітної плати бухгалтера 82«Відрахування на соціальні заходи» 65«Розрахунки за страхуванням» 82«Відрахування на соціальні заходи» 65«Розрахунки за страхуванням»
79 «Фінансові результати» 82«Відрахування на соціальні заходи» 92«Адміністративні витрати» 82«Відрахування на соціальні заходи»
Нараховано суму зносу будівлі офісу 83«Амортизація» 13«Знос (амортизація) необоротних активів» 83«Амортизація» 13«Знос (амортизація) необоротних активів»
79 «Фінансові результати» 83«Амортизація» 92«Адміністративні витрати» 83«Амортизація»

 Продовження таблиці 8.3

Нараховано обов’язкові загальнодержавні податки і збори 84«Інші операційні витрати» 64 «Розрахунки за податками і платежами» 84 «Інші операційні витрати» 64 «Розрахунки за податками і платежами»
79 «Фінансові результати» 84«Інші операційні витрати» 92«Адміністративні витрати» 84«Інші операційні витрати»
Відображено витрати від знецінення запасів 84«Інші операційні витрати» 20 «Виробничі запаси» 84 «Інші операційні витрати» 20 «Виробничі запаси»
79 «Фінансові результати» 84«Інші операційні витрати» 946 «Втрати від знецінення запасів» 84«Інші операційні витрати»
Списано собівартість виробничих запасів, використаних при ліквідації наслідків надзвичайних подій 85«Інші затрати» 20 «Виробничі запаси» 99 «Надзвичайні витрати» 20 «Виробничі запаси»
79 «Фінансові результати» 85«Інші затрати» 79 «Фінансові результати» 99 «Надзвичайні витрати»
Списано залишкову вартість реалізованих основних засобів 85«Інші затрати» 10 «Основні засоби» 972 «Собівартістреалізованих необоротних активів» 10 «Основні засоби»
79 «Фінансові результати» 85«Інші затрати» 79 «Фінансові результати» 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»

.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал