Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Трудове виховання дошкільників як педагогічна проблема сучасності (2 год).
План

1. Дати характеристику трудовому вихованню дітей дошкільного віку в період 20 – 80 рр. ХХст. Дослідження з даної проблеми.

2. Характеристика сучасних досліджень з питання трудового виховання 90-х рр..

3. Аналіз публікацій з проблем трудового виховання дошкільників.

Література:

1. Бєлєнька Г. В. Зростання дошкільника в праці / Ганна Бєлєнька. – К.: Шк. світ, 2010. – 112с. – (Бібліотека «Шкільного світу».

2. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка [Текст] / Т. І Поніманська. - - К.: Академвидав, 2004. – 456с.

3. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка [Текст] / Т. І Поніманська. - - К.: Вид-во «Ліра-К», 2013. - 464 с.

 

 

Практичне заняття № 2, 3

Тема: Зміст трудового виховання в програмах ДНЗ, Базовому компоненті дошкільної освіти (4 год.)

План

 

1. Програма «Дитина в дошкільні роки» про ознайомлення дошкільників з працею дорослих; формування умінь і навичок трудової діяльності.

2. Програма «Дитина» (2012) про трудове виховання дошкільників.

3. Порівняльна характеристика програм «Дитина» та «Малятко» щодо змісту трудового виховання дітей.

4. Базовий компонент дошкільної освіти про трудове виховання.

Література:

1. Бєлєнька Г. В. Зростання дошкільника в праці / Ганна Бєлєнька. – К.: Шк. світ, 2010. – 112с. – (Бібліотека «Шкільного світу».

2. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / В. О. Огнев’юк, К. І Волинець. 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім.Б. Грінченка, 2012. – 492с.

3. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка [Текст] / Т. І Поніманська. - - К.: Вид-во «Ліра-К», 2013. - 464 с.

4. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. - К.: Холе, 1999. – 386с.

5. Базовий компонент дошкільної освіти України. - К., 2012.-25с.

6. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей. – Запоріжжя: ЛІПС, 2006. – 268с.

 

 

Практичне заняття № 4

Тема: Праця крізь призму сучасних цінностей в суспільстві. (2 год.)

План

1.Охарактеризувати особливості праці дорослих і дитини.

2.Проблема гуманістичних цінностей в дошкільній освіті.

3.Охарактеризувати наповнення предметно-ігрового середовища для ознайомлення дітей з професіями дорослих.

4.Дати коротку характеристику методам ознайомлення з професіями дорослих.

Література:

1. Бєлєнька Г. В. Зростання дошкільника в праці / Ганна Бєлєнька. – К.: Шк. світ, 2010. – 112с.

2. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка [Текст] / Т. І Поніманська. - - К.: Академвидав, 2004. – 456с.

3. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка [Текст] / Т. І Поніманська. - - К.: Вид-во «Ліра-К», 2013. - 464 с. 

Практичне заняття №5.

Тема: Формування працелюбності дошкільника в процесі особистісно-орієнтованого навчання і виховання. (2 год.)

План

1. Етапи ознайомлення дітей з професіями.

2. Змістовий аспект методики ознайомлення з професіями дорослих.

Література:

1.Бєлєнька Г. В. Зростання дошкільника в праці / Ганна Бєлєнька. – К.: Шк. світ, 2010. – 112с. – (Бібліотека «Шкільного світу».

2. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка [Текст] / Т. І Поніманська. - - К.: Академвидав, 2004. – 456с.

3. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / В. О. Огнев’юк, К. І Волинець. 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім.Б. Грінченка, 2012. – 492с.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал