Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема. Методика навчання грамоти. Добукварний період.


Мета: ознайомитися з методами початкового навчання читати й писати, з науковими основами сучасної методики навчання грамоти, прийомами звукового аналізу й синтезу, розвитку фонетичного слуху, методикою проведення звукового аналізу, моделювання складової, звукової будови слова, будови простого речення; методикою роботи з розвитку мовлення у добукварний період, із різними видами наочності, дидактичними матеріалами, що використовуються в цей період.

План

1. Аналіз програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи (К., „Початкова школа", 2006).

2. Наукові основи методики навчання грамоти.

3. Методи навчання грамоти. Характеристика сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти.

4. Основні завдання добукварного періоду. Обсяг знань, умінь і навичок.

5. Методика формування в учнів початкових уявлень про слово, речення, висловлювання.

6. Методика ознайомлення учнів із фонетичними поняттями: звуки мовлення, голосний звук,
приголосний звук, твердий, м'який приголосний звук, склад, наголос, наголошений склад, звук.

Література 1. Вашуленко М.С. Навчання грамоти у 1 класі. — К., 1986.

2. Вашуленко М.С. Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1—4 класах. Науково-теоретичні засади та методичні рекомендації. — К.: Рад. школа, 1991. — 110 с.

3. Вашуленко М.С, Вашуленко В. Ф. Супутник Букваря. Навч. посібник для 1 класу. — К.: Освіта, 1997.-79 с.

4. Вашуленко М.С, Скрипченко Н. Ф. Буквар. — К.: Освіта, 1998.

5. Вашуленко М. С Скрипченко Н. Ф., Прищепа О. Ю. Навчання в 1 класі чотирирічної початкової школи. Навчання грамоти. Навчання письма. Обучение русскому языку. Робота з дитячою книгою. Посібник для вчителя. — К.: Рад. школа, 1991. — 493 с

6. Каніщенко А. П. Розвиток зв'язного мовлення першокласників: Методичні рекомендації для учнів педучилищ та студентів педінститутів— К. MHO України, 1991. — 59 с

7. Каніщенко А. П. Будова слова та матеріали для проведення підготовчої роботи в
букварний період (ілюстровані методично-теоретичні матеріали). — К., 1989.— 58 с

8. Кондратенко Л.О. Весела грамота. — К7/1994. — 144 с

9. Методика викладання української мови. Навчальний посібник. За ред. докт. філол. наук, проф. С. І. Дорошенка. — К.: Вища школа, 1992. — 398 с

10. Савченко О. Я. Урок у початкових класах. Навчально-методичний посібник. — К.: Освіта, 1993. —224 с.

Практичні завдання

1. Опишіть артикуляцію двох звуків (голосний, приголосний) у формі доступній для сприйняття першокласниками.

2. Запишіть приклади прийомів на звуковий синтез і аналіз.

 

3. Опишіть методику проведення бесіди за сюжетним малюнком „Букваря" (автори, сторінка, запитання для бесіди).

4. На прикладі слів (дім. ґедзь, якір, щастя) проведіть звуко-складовий аналіз слів, імітуючи взірцеву монологічну відповідь учня 1 класу.


 

 


Практичне заняття № 2


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.