Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лекція №2. Параметри стану ідеального газу
 

При термодинамічних розрахунках використовують такі теплові властивості робочих тіл, як :

теплоємність С,кДж/кг·гр, кДж/нм3 гр, кДж/кмоль·гр;

теплота q,кДж/кг, ккал/кг;

робота l, кДж/кг, ккал/кг;

внутрішня енергія U,кДж/кг, ккал/кг;

ентальпія i,кДж/кг, ккал/кг;

ентропія S,кДж/кг гр, ккал/кг·гр;

теплота випаровування і конденсації r , кДж/кг, ккал/кг;

теплота згорання палива ,кДж/кг, кДж/нм3, ккал/кг, ккал/ нм3.

Усі вказані величини віднесені до 1 кг, або 1 м3 робочого тіла, і тому мають назву питомих характеристик.

Питома середня теплоємністьробочого тіла (РТ) – кількість теплоти, що необхідна для зміни температури 1кг (масова) Сm, або 1м3 (об’ємна) , робочого тіла на 1ºС від t1 до t2. Залежно від виду термодинамічного процесу, в якому відбувається зміна температури, в розрахунках використовують ізохорну Сmυ, ізобарну С і політропну Сmп теплоємності.

Теплоємність збільшується із підвищенням температури робочого тіла. У зв’язку з цим необхідно розрізняти середню Сm та істинну С теплоємність.

Якщо величину теплоємності визначають за довідковою літературою як середнє значення у діапазоні зміни температури РТ від t1 до t2, наприклад, згідно із залежністю

,

 

де a i b – довідкові сталі для заданого газу, то визначувана величина Сm є середньою питомою теплоємністю у діапазоні змін температури від t1 до t2.

Якщо ж теплоємність визначається при певному значенні температури t робочого тіла за умови, що Δt=t2– t1→0, відповідно до довідкових залежностей

C = a + bt + сt2,

то в якості С маємо істинну питому теплоємність. У теплотехнічних розрахунках нелінійні залежності теплоємності від температури з достатньою точністю можна замінити на лінійні виду С = a + b·t, що наведені у довідковій літературі ( додаток А).


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал