Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання стажування на посаді начальника відділення соціально-психологічної служби СІЗО.


Вивчити:

- нормативно-правову базу, якою керується начальник відділення СПС;

- структуру, організацію діяльності та основні завдання відділення СПС УВП;

- функціональні обов’язки начальника відділення СПС;

- підстави та порядок залишення засуджених для роботи з господарського обслуговування СІЗО;

- чисельний, соціально-демографічний, кримінально-правовий та персональний склад засуджених відділення СПС;

- порядок планування роботи начальником відділення СПС та проведення звітних заходів;

- документацію, яку веде начальник відділення СПС;

- порядок складання та реалізації програм диференційованого виховного впливу на засуджених до позбавлення волі (ведення щоденника індивідуальної роботи із засудженим);

- роботу ради колективу та гуртків засуджених відділення СПС;

- права і обов’язки засуджених;

- порядок надання засудженим побачень, отримання посилок (передач), бандеролей, телефонних розмов; реалізації права купувати в магазині установи продукти харчування та предмети першої потреби; порядок листування засуджених;

- види, підстави та порядок застосування заходів заохочення та стягнення до засуджених;

- організацію загальноосвітнього та професійно-технічного навчання засуджених в УВП;

- основні напрямки, форми та методи соціально-виховної роботи із засудженими;

- порядок залучення засуджених до суспільно-корисної праці, умови та оплату праці;

- підстави та порядок застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, амністії та помилування;

- порядок організації та проведення обшуків та технічних оглядів приміщень СІЗО;

- порядок виявлення та постановки на профілактичний облік осіб, схильних до різних протиправних проявів та проведення профілактичної роботи з даною категорією;

- порядок виявлення, постановки на облік та проведення профілактичної роботи із засудженими схильними до самогубства;

- роботу начальника відділення СПС із малими неформальними групами в колективі засуджених;

- особливості виховної роботи із засудженими різної спрямованості;

- форми участі громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених;

- практику залучення до соціально-виховної роботи із засудженими їх родичів, а також шефів і представників громадських та релігійних організацій;

- підстави та порядок звільнення засуджених з СІЗО та переведення для подальшого відбування покарання до УВП.

Набути практичних навиків у:

- веденні документації начальника відділення СПС;

- забезпеченні виконання засудженими встановленого в установі розпорядку дня, дотримання режиму відбування покарання;- здійсненні обходів відділення з метою огляду технічного стану приміщень, виявлення предметів, виробів і речовин, зберігання яких засудженим заборонено, організації робіт з підтримання належних побутових умов у відділенні, дотримання чистоти і порядку у приміщеннях та на прилеглій території, збереження майна відділення;

- підборі засуджених до відділення господарчої обслуги СІЗО;

- спостереженні за поведінкою засуджених;

- візуальній діагностиці психоемоційного стану засуджених;

- виявлені порушень дисципліни та правопорядку серед засуджених та застосуванні заходів дисциплінарного впливу;

- виявленні та попередженні конфліктних ситуацій та протиправних дій засуджених;

- організації та проведенні поіменних перевірок наявності засуджених та огляду зовнішнього вигляду;

- виявленні засуджених, що потребують підвищеного контролю за їх поведінкою, та проведенні з ними індивідуально-профілактичної роботи;

- застосуванні до засуджених заходів заохочення та стягнення;

- роботі із особовою справою засудженого;

- підготовці матеріалів на поміщення засуджених до ДІЗО, переведення до ПКТ, бути присутнім при поміщенні (звільненні) з них, під час відбування стягнення проводити з ними індивідуально-виховну та профілактичну роботу;

- залученні засуджених до праці на виробництві УВП та здійсненні контролю;

- виведенні засуджених на роботу (знятті з роботи), підведенні підсумків роботи за зміну;

- веденні обліку відомостей про нарахування заробітку;

- вивченні особистості засуджених, аналізі ходу виконання індивідуальних програм соціально-психологічної та виховної роботи, здійсненні оцінки ступеню виправлення;- при надходженні до відділення новоприбулих засуджених ознайомлюватись з даними первинного вивчення їх особистості в період перебування в дільниці карантину, діагностики та розподілу і складати програму диференційованого виховного впливу на засуджених до позбавлення волі;

- проведенні ознайомчих, виховних та профілактичних бесід із засудженими;

- прийомі засуджених з особистих питань, вирішенні їх заяв та скарг, наданні допомоги в захисті їх законних прав та інтересів;

- контролі за дотриманням засудженими правил санітарії та гігієни, залученні їх до участі в реалізації Програми “Подолання алкогольної та наркотичної залежності”;

- організації та проведенні серед засуджених у рамках реалізації Програм “Правова просвіта”, “Духовне відродження”, “Творчість”, “Фізкультура і спорт” просвітницьких, культурно-масових, фізкультурно-оздоровчих та інших заходів, які забезпечують їх корисну зайнятість у вільний час;

- залученні засуджених до участі в реалізації Програми “Освіта”;

- складанні матеріалів на засуджених для вирішення питань зміни умов тримання в межах колонії та шляхом їх переведення до виправних колоній іншого рівня безпеки, заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, умовно-дострокового звільнення від покарання, застосування амністії або помилування та в інших необхідних випадках;

- роз’ясненні засудженим основних положень законодавства про зайнятість та соціальний захист населення, сприянні попередньому вирішенню питань їх побутового та працевлаштування після звільнення; сприянні відновленню та підтримці ними соціально-корисних зв'язків, що позитивно впливають на процес їх ресоціалізації в рамках реалізації Програми “Підготовка до звільнення”;

- оформленні наочної інформації у приміщеннях відділення.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

- зразок квартального плану роботи відділення СПС;

- зразок індивідуальної програми соціально-психологічної та виховної роботи із засудженим;

- зразок характеристики на засудженого;

- зразки документів для постановки і зняття засуджених з профілактичного обліку;

- зразок постанови про поміщення засуджених в ДІЗО, ПКТ (ОК);

- зразок постанови про переведення засудженого до іншої дільниці УВП;

- зразок постанови про накладення дисциплінарного стягнення на засудженого;

- зразок постанови про заохочення засудженого;

- зразок картки обліку побачень, видачі посилок (передач) та бандеролей;

- зразок протоколу вилучення заборонених предметів у засуджених;

- зразок заяви засудженого на придбання товарів у магазині установи;

- копію розпорядку дня для засуджених;

- зразок постанови про надання засудженому права на поліпшені умови тримання;

- зразок постанови про скасування поліпшених умов тримання;mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал