Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання стажування на посаді інспектора відділу контролю за виконанням судових рішень СІЗО.
Вивчити:

- нормативно-правове регулювання, структуру, порядок організації діяльності та відділу контролю за виконанням судових рішень;

- функції відділу контролю за виконанням судових рішень СІЗО;

- порядок приймання осіб до СІЗО та оформлення документів;

- порядок ведення обліку, формування та зберігання особових справ осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО;

- порядок ведення персонального та кількісного обліку в СІЗО;

- порядок оформлення та ведення особової справи осіб, взятих під варту та засуджених в СІЗО;

- облік у СІЗО осіб, які тимчасово вибули;

- порядок оформлення на засуджених матеріалів щодо: умовно-дострокового звільнення від відбування покарання; заміни невідбутої частини покарання більш м’яким; встановлення адміністративного нагляду, переведення засуджених; помилування;

- порядок оформлення обліково-реєстраційних матеріалів;

- порядок організації та діяльності Регіональної комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі;

- порядок здійснення контролю за дотриманням строків тримання під вартою осіб, взятих під варту в СІЗО;

- порядок оформлення документів про звільнення з СІЗО;

- архівну роботу.

Набути практичних навиків у:

- контролі за дотриманням строків тримання під вартою стосовно осіб, які тримаються під вартою в СІЗО;

- прийнятті та реєстрації особових справ та попутних списків на осіб, взятих під вару та засуджених при прийманні їх до СІЗО;

- веденні персонального обліку засуджених: за особовою справою особи, взятої під варту, засудженої, за алфавітною карткою;

- веденні кількісного обліку: за добовими відомостями обліку доставлених осіб;

- заповненні алфавітних та облікових карток; складанні архівної картотеки;

- складанні контрольно-строкової картотеки;

- веденні відомості про наявність та пересування ув’язнених за добу;

- підготовці матеріалів для засідання Регіональної комісії з розподілу, направлення та переведення осіб, засуджених до позбавлення волі;

- підготовці документів до переміщення під вартою (конвоювання) ув'язнених та засуджених;

- веденні особових справ ув’язнених та засуджених;

- здійсненні контролю за своєчасним звільненням ув’язнених та засуджених, оформленням документів на звільнення;

- оформленні на засуджених обліково-реєстраційних матеріалів для направлення їх до Департаменту інформаційних технологій при МВС та відповідних управлінь (відділів) оперативної інформації при ГУМВС;

- підготовці питань про подання до суду – матеріалів щодо застосування до засуджених ст.ст. 81, 82 КК України, встановлення адміністративного нагляду;- контролі за дотриманням строків тримання під вартою, встановлених КПК України щодо осіб, які тримаються під вартою;

- оформлення документів про смерть ув’язнених та засуджених;

- підготовці особової справи до передання в архів;

- проведенні прийому ув’язнених та засуджених з особистих питань, наданні допомоги в оформленні документів;

- веденні обліку та зберігання наказів та вказівок ДПтСУ;

- ведення обліку та оформленні матеріалів на помилування засуджених;

- веденні та складанні звітності;

- оформлення документів в зв’язку з короткочасним виїздом засудженого за межі установи;

- розгляді скарг, заяв та листів з питань, віднесених до компетенції ВКВСР;

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

- зразок попутного списку;

- зразок добової відомості обліку доставлених осіб;

-зразок особової справи ув’язненого, засудженого;

- зразок облікової картки;

- зразок алфавітної картки;

- зразок контрольно-строкової картки;

- зразок матеріалів щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання;

- зразок матеріалів щодо заміни невідбутої частини покарання більш м’яким;

- зразок матеріалів щодо встановлення адміністративного нагляду;

- зразок матеріалів за клопотаннями про помилування;

- зразок довідки про звільнення;

- зразок акта звірки особових справ;

- зразок постанови про надання засудженому короткострокової відпустки або дозволу на виїзд в в’язку з винятковими обставинами.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал