Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання стажування на посаді оперуповноваженого СІЗО.


Вивчити:

- нормативно-правове регулювання, структуру, порядок організації діяльності та завдання оперативного відділу СІЗО;

- функціональні обов’язки оперуповноваженого УВП;

- оперативну обстановку в слідчому ізоляторі, засвоїти засоби правильного її аналізу та оцінки, прийняття відповідного керівного (оперативно-тактичного) рішення;

- планування роботи як у межах поточного (щоденного, місячного) планування, так і за оперативно-розшуковими справами;

- роботу і оформлення документів різних категорій оперативного апарату;

- підстави та порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї;

- підстави і порядок застосування заходів забезпечення безпеки осіб, які тримаються в слідчих ізоляторах;

- порядок проведення роботи з особами, узятими під варту та засудженими, які тримаються в карцері;

- порядок розгляду скарг та заяв осіб, узятих під варту та засуджених, а також порядок проведення відповідних заходів для їх вирішення.

Набути практичних навичок у:

- виявленні, попередженні і припиненні злочинів серед осіб, взятих під варту та засуджених;

- веденні книги обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події;

- організації боротьби з проникненням до зони, що охороняється і вилучення у осіб, взятих під варту і засуджених спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин, грошей та інших заборонених предметів;

- профілактиці порушень режиму утримання шляхом застосування оперативно-розшукових засобів;

- організації надання підрозділам правоохоронних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, допомоги в розкритті, припиненні та попередженні злочинів;

- зборі та аналізі первинних матеріалів про вчинені злочини;

- використанні сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності у виявленні попередженні і припиненні злочинів, попередженні порушень режиму тримання;

- реалізації відповідних заходів відносно ведення оперативно-розшукових справ та картотек обліку;

- реалізації відповідних заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які тримаються в слідчих ізоляторах;

- організації і визначення тактики оперативної роботи;

- організації взаємодії з різними службами слідчого ізолятора та органів внутрішніх справ України, державними і громадськими організаціями;

- тактиці розшуку осіб, взятих під варту та засуджених, які вчинили втечу;

- використанні спеціальної і криміналістичної техніки в попередженні і припиненні злочинів;

- підготовці звітів та інформації до правоохоронних органів.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

- зразок постанови про поміщення осіб, взятих під варту та засуджених в карцер;- зразок протоколу вилучення заборонених предметів;

- зразок матеріалів, які складаються адміністрацією установи під час виявлення тілесних ушкоджень у осіб, взятих під варту та засуджених;

- зразки матеріалів службових розслідувань по фактам вилучення у осіб, узятих під варту та засуджених заборонених предметів;

- зразки матеріалів, які складаються по фактам попередження злочинів на території установи.

4.3. Завдання стажування в кримінально-виконавчій інспекції:

При проходженні стажування курсанти повинні ознайомитись з:

- функціональним призначенням кримінально-виконавчої інспекції (далі КВІ);

- нормативно-правовою базою, яка регламентує діяльність КВІ;

- структурою та чисельністю підрозділу КВІ;

- функціональними обов’язками співробітників КВІ;

- умовами роботи працівників КВІ;

- порядком організації взаємодії КВІ з державними та недержавними інституціями під час виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (органами внутрішніх справ, судом, прокуратурою, органами місцевого самоврядування, податковими інспекціями, центрами зайнятості, лікувальними установами, громадськими організаціями, органами та установами ДПтС).

Завдання стажування на посаді інспектора кримінально-виконавчої інспекції:

4.3.1. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю:

Вивчити:

- правову природу, порядок та умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основного та додаткового покарання;- функції, які здійснюють працівники інспекції та органи внутрішніх справ під час виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та обліковими документами;

- підстави та порядок прийняття вироку до виконання, особливості постановки на облік засуджених, їх права, обов’язки та порядок і умови відбування покарання;

- обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- обов'язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності;

- підстави та порядок притягнення до відповідальності за невиконання вироку суду осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- порядок організації та проведення розшуку осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, місце знаходження яких невідоме;

- порядок та підстави зняття з обліку осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Набути практичних навиків у:

- прийнятті вироку до виконання, реєстрації вироку суду та постановці на облік засудженого до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- оформленні особової справи засудженого до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та направленні відповідних повідомлень про прийняття вироку до виконання та постановку засудженого на облік;

- роз’ясненні засудженому порядку та умов відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- підготовці та направленні повідомлення та копії вироку суду власнику підприємства на якому працює засуджена особа з метою виконання вимог вироку суду та внесення запису до трудової книжки;

- підготовці та направленні повідомлення та копії вироку суду до органу, який має право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності засудженою особою;

- здійсненні контролю за виконанням вимог вироку суду засудженими особами та власником підприємства за місцем роботи засуджених осіб, а також органом, що має право анулювати дозвіл на зайняття відповідним видом діяльності, яка заборонена засудженим;

- проведенні розшукових заходів щодо осіб, засуджених до даного виду покарання, місце знаходження яких невідоме;

- знятті з обліку осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

- зразок особової справи особи, засудженої до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- зразок оформлення матеріалів першочергових розшукових заходів;

- зразок подання про здійснення приводу;

- зразок акту перевірки виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- зразок постанови про надання засудженій особі (відмові у наданні) дозволу на виїзд за межі України;

- зразок матеріалів до прокуратури про вирішення питання про притягнення до відповідальності особи засудженої до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

4.3.2. Виконання покарання у виді громадських робіт:

Вивчити:

- правову природу, порядок та умови відбування покарання у виді громадських робіт;

- підстави та порядок прийняття вироку до виконання, постановки на облік засуджених осіб, та облікову документацію;

- функції які здійснюють працівники інспекції, органи внутрішніх справ та місцевого самоврядування при виконанні покарання у виді громадських робіт;

- права та обов’язки засуджених до громадських робіт та відповідальність у разі їх невиконання;

- порядок погодження з органами місцевого самоврядування переліку об’єктів, на яких засуджені особи відбувають громадські роботи, та види робіт, що можуть ними виконуватись;

- обчислення строку покарання у виді громадських робіт;

- порядок здійснення контролю за додержанням умов відбування покарання засудженим та власником підприємства за місцем відбування громадських робіт;

- підстави та порядок притягнення засуджених до громадських робіт до кримінальної відповідальності відповідно до ч.2 ст. 389 КК України;

- порядок організації розшуку осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт, місцезнаходження яких невідоме;

- підстави та порядок направлення особової справи засудженого до громадських робіт для виконання по територіальності;

- підстави та порядок зняття з обліку осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт.

Набути практичних навиків у:

- постановці на облік осіб, засуджених до громадських робіт, оформленні та веденні облікової документації;

- роз’ясненні порядку та умов відбування покарання, прав та обов’язків засуджених до громадських робіт та відповідальності у разі їх невиконання;

- встановленні періодичності днів явки засуджених на реєстрацію та її проведенні;

- підготовці направлення на підприємство засудженого для відбування покарання у виді громадських робіт;

- здійсненні контролю за додержанням умов відбування покарання засудженим та власником підприємства за місцем відбування громадських робіт;

- веденні обліку відпрацьованого часу громадських робіт засудженим та оформленні облікових документів;

- проведенні контрольних перевірок за місцем відпрацювання засудженим громадських робіт та складанні акту перевірки;

- підготовці матеріалів до прокуратури щодо притягнення засуджених до громадських робіт до кримінальної відповідальності відповідно до ч.2 ст. 389 КК України;

- проведені розшукових заходів щодо осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт, місцезнаходження яких невідоме;

- направленні особових справ засуджених до громадських робіт для виконання по територіальності;

- знятті з обліку осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт;

- виконанні адміністративного стягнення у виді громадських робіт.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

- зразок особової справи особи, засудженої до покарання у виді громадських робіт;

- зразок постанови про встановлення днів явки на реєстрацію;

- зразок облікової картки засудженого до громадських робіт;

- зразок направлення на підприємство для відбування громадських робіт;

- зразок графіку відпрацювання громадських робіт;

- зразок табеля виходу на роботу засудженого до громадських робіт;

- зразок обліку відпрацьованих годин засудженим;

- зразок акту перевірки виконання покарання у виді громадських робіт;

- зразок оформлення матеріалів першочергових розшукових заходів;

- зразок подання про здійснення приводу;

- зразок подання до прокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності особи засудженої до покарання у виді громадських робіт.

4.3.3. Виконання покарання у виді виправних робіт:

Вивчити:

- правову природу, підстави та порядок виконання покарання у виді виправних робіт, основні засоби виправлення;

- функції, які здійснюють працівники інспекції під час виконання виправних робіт;

- порядок організації взаємодії підрозділів КВІ із територіальними центрами зайнятості та органами внутрішніх справ в процесі виконання покарання у виді виправних робіт;

- обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді виправних робіт;

- обчислення строку покарання у виді виправних робіт та порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт;

- порядок виконання покарання у виді виправних робіт щодо осіб, які не мають офіційного місця роботи;

- підстави та порядок застосування заходів заохочення та стягнення;

- підстави та порядок звільнення від відбування покарання у виді виправних робіт.

Набути практичних навиків у:

- прийнятті до виконання вироків суду стосовно осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт;

- оформленні документів персонального обліку осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт, направленні відповідних повідомлень про прийняття вироку до виконання та постановку на облік засудженої особи;

- постановці на облік засуджених до покарання у виді виправних робіт, роз’ясненні їх прав та обов’язків;

- підготовці та направленні на підприємство де працює засуджена особа копії вироку суду та повідомлення про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утримуваної суми в дохід держави;

- обчисленні строку відбування покарання у виді виправних робіт та здійсненні контролю за проведенням відрахувань із заробітків засудженого;

- проведенні виховної роботи із особами, засудженими до виправних робіт;

- здійсненні контрольних перевірок за місцем роботи осіб, засуджених до виправних робіт та складанні відповідних актів;

- направленні матеріалів до прокуратури для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від відбування покарання у виді виправних робіт;

- організації взаємодії підрозділів кримінально-виконавчих інспекцій із територіальними центрами зайнятості та органами внутрішніх справ в процесі виконання покарання у виді виправних робіт;

- застосуванні заходів заохочення і стягнення до осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт;

- застосуванні до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у виді виправних робіт та взяти участь у підготовці відповідних матеріалів;

- знятті з обліку осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт;

- виконанні адміністративного стягнення у виді виправних робіт.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

- зразок особової справи особи, засудженої до покарання у виді виправних робіт;

- зразок постанови про встановлення днів явки на реєстрацію;

- зразок облікової картки засудженого до виправних робіт;

- зразок повідомлення на підприємство про щомісячне відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утримуваної суми в дохід держави;

- зразок розрахункових даних про відрахування визначеної судом частини заробітної плати і перерахування утримуваної суми в дохід держави;

- зразок оформлення матеріалів першочергових розшукових заходів;

- зразок подання про здійснення приводу;

- зразок акту перевірки виконання покарання у виді виправних робіт;

- зразок матеріалів до прокуратури про вирішення питання про притягнення до відповідальності особи засудженої до покарання у виді виправних робіт;

- зразок постанови про надання (відмову у наданні) дозволу на звільнення за власним бажанням особи, засудженої до виправних робіт;

- зразок постанови про зарахування часу щорічної відпустки до строку відбування покарання у виді виправних робіт;

- зразок матеріалів про умовно-дострокове звільнення засуджених до виправних робіт.

4.3.4. Здійснення контролю за поведінкою осіб звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років:

Вивчити:

- зміст контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

- функції, які здійснюють працівники інспекції та органи внутрішніх справ стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

- порядок прийняття до виконання вироку суду та постановки на облік осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

- заходи щодо контролю за виконанням обов’язків покладених вироком суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

- порядок організації та проведення розшуку осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, місцезнаходження яких невідоме;

- рівень, стан, динаміку вчинення повторних злочинів серед осіб, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції;

- підстави та порядок зняття з обліку осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

Набути практичних навиків у:

- прийнятті до виконання вироків суду, постановці на облік, оформленні та веденні особових справ щодо осіб звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

- роз’ясненні особам, звільненим від відбування покарання з випробуванням їх правового статусу, порядку та умов відбування іспитового строку, відповідальності у разі невиконання обов’язків покладених вироком суду;

- здійсненні контролю за виконанням обов’язків покладених вироком суду особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням;

- підготовці та направленні до суду подання про звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням / скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направленням для відбування призначеного судом покарання;

- прийнятті участі у судових засіданнях з приводу звільнення від відбування покарання з випробуванням, або направлення для подальшого відбування покарання в місця позбавлення волі;

- спільних з дільничним інспектором міліції перевірках засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням за місцем проживання;

- підготовці запитів до державних та недержавних інституцій з приводу виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та відповідей на запити з різних інстанцій;

- проведенні розшукових заходів щодо осіб звільнених від відбування покарання з випробуванням та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років місцезнаходження яких невідоме;

- знятті з обліку осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

- зразок особової справи особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком;

- зразок матеріалів постановки на облік (анкета, підписка, пояснення, постанова про встановлення днів явки на реєстрацію, листок реєстрації, направлення до центру зайнятості, направлення до центру соціальної служби для дітей сім’ї та молоді);

- зразок оформлення матеріалів першочергових розшукових заходів;

- зразок подання про здійснення приводу;

- зразок попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням та направлення для відбування покарання;

- зразок матеріалів про притягнення до адміністративної відповідальності;

- зразок подання про звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням / скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного судом покарання.

4.3.5. Направлення осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі, які на час винесення вироку суду не перебували під вартою, до кримінально-виконавчих установ відкритого типу:

Вивчити:

- підстави та порядок направлення засудженої особи до місця відбування покарання у виді обмеження волі;

- порядок постановки на облік особи, засудженої до обмеження волі та вручення їй припису про виїзд до місця відбування покарання;

- дії працівників інспекції у разі невиїзду особи, засудженої до обмеження волі без поважних причин до місця відбування покарання, або ухилення від одержання припису;

- підстави та порядок зняття з обліку осіб, засуджених до обмеження волі.

Набути практичних навиків у:

- постановці на облік особи, засудженої до обмеження волі, оформленні матеріалів особової справи;

- підготовці та врученні припису про виїзд до місця відбування покарання;

- здійсненні контролю за прибуттям особи, засудженої до обмеження волі до виправного центру та передачі особової справи за місцем відбування покарання засудженою особою;

- проведенні першочергових розшукових заходів з метою встановлення причин невиїзду особи, засудженої до обмеження волі до місця відбування покарання, або ухилення від одержання припису;

- підготовці подання про передачу матеріалів до органів внутрішніх справ для затримання особи, яка ухиляється від одержання припису, або не виїхала до місця відбування покарання;

- підготовці подання до суду про направлення особи, засудженої до обмеження волі в порядку встановленому для осіб, засуджених до позбавлення волі;

- знятті з обліку осіб, засуджених до покарання у виді обмеження волі.

Зібрати копії документів та матеріалів до звіту:

-зразок особової справи особи, засудженої до обмеження волі;

- зразок матеріалів постановки на облік;

- зразок припису про виїзд до місця відбування покарання;

- зразок оформлення матеріалів першочергових розшукових заходів;

- зразок подання про здійснення приводу;

- зразок подання про передачу матеріалів до органів внутрішніх справ;

- зразок подання до суду про направлення особи, засудженої до обмеження волі в порядку встановленому для осіб, засуджених до позбавлення волі.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.025 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал