Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторне завдання. 1. Ознайомитись з лабораторним стендом та допоміжними пристроями.


1. Ознайомитись з лабораторним стендом та допоміжними пристроями.

Примітка. Осцилограф, що входить до складу лабораторного стенду, виконує функції як вимірювального пристрою, так й функцію відеоконтрольного пристрою (ВКП). Під час дослідження формування телевізійного растру необхідно перевести осцилограф в режим ВКП натисканням кнопки " ВХІД X". В той самий час пилкоподібне коливання відхиляючої напруги за кадром/полем та рядком має бути подане до ВХІД Y" та " ВХІД СИНХРОНІЗАЦІЇ" відповідно.

2. Дослідження часових співвідношень між характеристиками відхиляючої напруги та параметрами розкладання зображення.

Встановіть прогресивну розгортку та максимальну частоту тактового генератора (Г). Проведіть вимірювання періоду сигналу відхиляючої напруги під час передавання рядка та кадру. За результатами розрахувати кількість рядків z в кадрі зображення, що формують в лабораторному стенді.

Повторити експеримент при черезрядковій розгортці. Результати експерименту та відповідні висновки занести в протокол.

3. Дослідження процесу формування телевізійного растру.

Дослідить формування растру (прямих та зворотних ходів в растрі) на екрані ВКП для прогресивної та черезрядкової розгортки за формату кадру 4/3. Для комфортного спостерігання рекомендується включити мультиплекатор та встановити мінімальну швидкість мультиплікації. Результати спостерігання занести в протокол.

4. Дослідження залежності умов спостерігання телевізійного зображення з урахуванням характеристик людського ока.

Визначити мінімальну відстань спостереження, на якій не помітна рядкова структура растру. Для цього необхідно відступити від екрану ВКП на відстань більш ніж 2 метри, а потім поступово наближатись назад до екрану до тих пір, доки ще не помітна рядкова структура растру. На основі результатів вимірювання та розмірів растру (одна клітина масштабної сітки осцилографа відповідає 6 мм) розрахувати роздільну здатність ока.

На основі результатів вимірювання та розрахунків, зроблених в цьому пункті, визначити максимальну висоту растра за кількості рядків, що відповідає мовленнєвому стандарту. Зробить висновки щодо оптимальної відстані розглядання для телевізійного зображення.

5. Дослідження принципу вибору частоти зміни зображень в ТВ системах.

Змінюючи частоту тактового генератору, визначте критичну частоту мигтінь при різних значеннях яскравості растру за прогресивної розгортки (частоту можливо виміряти за допомогою осцилографа шляхом вимірювання періоду відхиляючої напруги). Результати розрахунків та відповідні висновки занести у протокол.

Встановіть величину частоти сигналу розгортки нижче критичного значення за прогресивної розгортки. Порівняйте видимість мигтінь на різних відстанях спостерігання за прогресивної та черезрядкової розгорток. Результати спостереження, а також можливі причини ефектів, що спостерігались (зниження або збільшення видимості мигтінь), занести в протокол. Розрахуйте мінімальну кількість кадрів/ полів, яку необхідно забезпечувати для зображення в лабораторному макеті щоб мигтіння не були помітні.

6. Дослідження частотних властивостей сигналу зображення.

Розрахувати максимальне значення частоти сигналу зображення при черезрядковій розгортці для кількості рядків, що використовують в лабораторному стенді, та за частоти кадрів, що її розраховано в п. 6. Включіть генератор сигналів на зображення, що відповідає максимальній частоті сигналу зображення. Виміряйте період сигналу за допомогою осцилографу, визначте частоту та порівняйте з результатами розрахунку. Результати порівняння та відповідні висновки внесіть в протокол.

7. Дослідження часових співвідношень між сигналом зображення та відхиляючими напругами.

Подайте з генератора сигналів на ВКП сигнал смуг та коригуванням частоти генератору сигналу зображення отримайте на екрані пари чорних та білих смуг. Занесіть в протокол зображення та відповідні йому сигнали. Визначте співвідношення між частотами сигналу та відповідними сигналами за черезрядкової та прогресивної розгорток.

8. Дослідження геометричних спотворень зображення в аналогових системах телебачення, поява яких пов'язана з процесом формування відеосигналу.

Дослідіть геометричні спотворення зображення шахового поля, а також спотворення, викликані видимістю зворотного ходу променя розгортальної системи. Результати спостереження занести в протокол.

9. Дослідження спотворень зображення в аналогових системах телебачення, поява яких пов'язана з виникненням спотворень сигналу синхронізації телевізійних розгорток

Спостерігайте на ВКП різні зображення за ввімкненої та вимкненої синхронізації. Результати спостереження спотворень зображення занесіть в
протокол.

Спостерігайте за напрямом переміщення зображення смуг за неточного співвідношення частот сигналів та відхиляючих напруг під час вимкненої синхронізації. Поясність результати спостережень та занесіть їх у протокол.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.