Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток Д. Критерії оцінювання дипломної роботи


  Критерії оцінювання Рейтинг. бал за 100-бал. шкалою Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за нац. шкалою
- роботу виконано самостійно, зміст повністю відповідає назві, поставленій меті і завданням; - робота оформлена з дотриманням усіх вимог і написана грамотно; - роботу захищено на “відмінно”. 90-100 А Відмінно
- роботу виконано самостійно, зміст відповідає назві, завдання виконані, мета досягнута; - робота оформлена з дотриманням усіх вимог, але містить незначні недоліки, зокрема, мовні та стилістичні; - роботу захищено на “добре”. 85-89 В     Добре
- роботу виконано самостійно, зміст загалом відповідає назві, завдання у цілому виконані, мета досягнута; - в оформленні роботи є недоліки, у тому числі мовні та стилістичні; - роботу захищено на “добре”. 84-75 С
- роботу виконано самостійно, але зміст розкрито недостатньо, завдання виконані частково, що позначилося на повноті досягнення мети; - недостатня кількість джерел та наукових робіт для розкриття теми; - в оформленні роботи є недоліки, мовні помилки; - роботу захищено на “задовільно”. 70-74 D     Задовільно    
- роботу виконано в основному самостійно, зміст розкрито недостатньо, завдання виконані частково, мету досягнуто лише частково; - недостатня кількість історичних джерел і застарілість бібліографії; - в оформленні роботи є недоліки, мовні помилки, суттєві порушення вимог до стилю викладення матеріалу; - роботу захищено на “задовільно”. 60-69 Е
- роботу списано або зміст не розкрито, студент не вміє користуватися науковим апаратом; - недостатня кількість історичних джерел і застарілість бібліографії; - роботу оформлено без дотримання вимог, велика кількість мовних помилок; - роботу захищено на “незадовільно”. 35-59 Незадовільно     Незадовільно з обов’язковим повторним курсом  
- робота не відповідає вимогам. 0-34 F

[1] Павловський О. Д. Центральна Рада: сторінки історії / О. Д. Павловський, В. М. Устименко [Текст] // До питання про розстановку політичних сил на Україні в 1917-1920 рр. – К.: Основи, 1988. – С.9.

[2] Мирные переговоры в Брест-Литовске [Текст] / Редактор-составитель А. О. Берестейко. – М.: Наука, 1970. – Т. 1. – С.52.

[3] Павловський О. Д. Вказ. праця. – С. 15.

[4] Історія Української РСР [Текст] / Гол. ред.А. Г. Шевелєв. – К.: Наука, 1977. – Т.5.– С. 479.

[5] Коваль В. С. Довкола радянсько-польської війни 1939 р. [Текст] / В. С. Коваль // Історичні зошити. – 1991. – №1. – С.58-61.

[6] Одесский листок. – 1917. – 24 ноября.

[7] ЦДАВО України. – Ф.2. – Оп.3. – Спр.255. – Арк.3, 12.

[8] Там само. – Ф.21. – Оп.2. – Спр.1815. – Арк.41.

[9] Седьмая сессия Верховного Совета СССР. 1-7 августа 1940 г.: Стенографический отчет [Текст]. – М.: Наука, 1940. – С.42-43.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.