Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Загальні принципи побудови та основні параметри систем та мереж телебачення і радіомовлення

Тема 1.Мовлення як складова частина радіозв’язку. Основні напрямки розвитку. Діапазони хвиль, що використовуються для систем радіомовлення. Фізичні основи і принципи звукового мовлення та звукового супроводу ТВ мовлення. Загальні принципи побудова системи мовлення, її основні параметри.

Тема 2. Принцип телевізійного розкладу зображення Вибір числа рядків і числа кадрів у секунду систем ТБ різних рівнів. Формування прогресивного і черезрядкового растрів. Узагальнені структурні схеми відеотрактів та аудіотрактів систем монохромного, кольорового, стереоскопічного телебачення, моно- та стереозвукового мовлення. Класифікація ТВ систем. Класифікація систем звукового мовлення

Змістовий модуль 2. Сигнали телевізійного та звукового мовлення

Тема 3. Сигнали моно- та стереозвукового мовлення. Сигнали системи звукового оточення

Тема 4. Формування ТВ сигналу, Рівні ТВ сигналу. Загальна структурна схема формування повного ТВ сигналу. Відеосигнали основних кольорів. Лінійні й гамма-кореговані сигнали. Сигнал яскравості і кольорорізницеві сигнали. Сигнали в системах стереоскопічного ТБ. Цифрове кодування сигналів ТБ і РМ. Спектри ТВ сигналів.

Тема 5. Радіосигнали ТВ і звукового мовлення.

Змістовий модуль 3. Сприйняття та якість відтворюваної аудіовізуальної інформації в мовленнєвих системах

Тема 6. Моделі й характеристики зорового та слухового сприйняття аудіовізуальної інформації. Елементи оптики та колориметрії відеосистем. Колориметричні системи RGB, XYZ. Моделі кольоросприйняття. Рівноконтрастні системи колірних координат.

Тема 7. Показники якості відтворюваних зображень та звуку. Об’єктивна і суб’єктивна оцінка якості відтворюваної аудіовізуальної інформації.

Змістовий модуль 4. Системи аналогового телебачення та звукового
мовлення

Тема 8. Система монофонічного звукового мовлення та звукового супроводу телебачення. Системи стереофонічного звукового мовлення та звукового оточення та звукового супроводу телебачення

Тема 9. Системи аналогового телебачення SECAM, PAL, NTSC.

Змістовий модуль 5. Системи цифрового телебачення та звукового
мовлення

Тема 10. Використання методів стиснення і завадостійкого кодування аудіовізуальної інформації. Формування мовленнєвого цифрового потоку. Цифровий формат відеосигналів та аудіосигналів. Кодування джерела на базі стандартів JPEG, MPEG-2 та MPEG-4, MPEG-7, MPEG-21.

Тема 11. Передавання мовленнєвого цифрового потоку. Кадрова організація цифрового потоку в системах передавання. Завадостійке кодування. Ієрархічний спосіб передавання мовленнєвих сигналів.

Тема 12. Використання методів цифрової модуляції КАМ, ФМ-4, COFDM. Організація прямого і зворотного інтерактивних каналів в системах інтерактивного мовлення.

Змістовий модуль 6. Мережі розподілу програм телевізійного та звукового мовлення

Тема 13. Радіомовленнєві та телевізійні передавачі зображення та звуку. Радіомовленнєві та телевізійні приймачі.

Тема 14. Мережі розподілу програм телевізійного та звукового мовлення принципи частотно-теріторіального планування синхронних і несинхронних мереж наземного мовлення (MFN, SFN). Наземне цифрове телевізійне мовлення Особливості впровадження систем цифрового наземного телевізійного мовлення в стандарті DVB-T й DVB-T2. Системи наземного цифрового мовлення T-DAB/ DAB+ та DRM/ DRM+.

Тема 15. Кабельне цифрове мовлення. Принципи побудови мереж кабельного ТВ мовлення. DVB-С/С2.

Тема 16.Загальні принципи безпосереднього супутникового ТВ мовлення Супутникове цифрове мовлення другого покоління DVB-S2. Супутниковий збір новин в стандарті DVB-DSNG

Тема 17. Мікрохвильові системи розподілу MMDS. LMDS, MVDS.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.