Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості здійснення реальних інвестицій
Основу інвестиційної діяльності підприємства складає реальне інвестування. На більшості українських підприємств це інвестування є єдиним напрямом інвестиційної діяльності.

Здійснення реальних інвестицій має ряд особливостей:

1. Реальне інвестування є головною формою реалізації стратегії економичного розвитку підприємства. Розвиток забезпечується здійсненням високоефективних інвестиційних проектів, а сам процес стратегічного розвитку підприємства представляє собою ні що інше, як сукупність інвестиційних проектів, що реалізуються у часі. Саме ця форма інвестування дозволяє підприємству успішно проникати на нові товарні і регіональні ринки, забезпечити ріст своєї ринкової вартості.

2. Реальне інвестування знаходиться у тісному зв’язку з операційною діяльностю підприємства. Завдання збільшення обсягу виробництва продукції, розширювання асортименту виробів, які вироблюються, та підвищення їх якості, знижки поточних витрат вирішуються, зазвичай, у результаті реального інвестування. У свою чергу, від реалізованих підприємством реальних інвестиційних проектів здебільшого залежать майбутні операційні процеси, потенціал росту операційної діяльності.

3. Реальні інвестиції забезпечують, зазвичай, більш високий рівень рентабельності порівнянно з фінансовими інвестиціями. Ця здатність генерувати більшу норму прибутку є одним із спонукальних мотивів до підприємницької діяльності у реальному секторі економики.

4. Реалізовані реальні інвестиції забезпечують підприємству стійкий грошовий потік. Цей чистий грошовий потік формується за рахунок амортизаційних відрахувань від основних засобів і нематеріальних активів навіть у ті періоди, коли експлуатація реалізованих інвестиційних проектів не приносить прибутку.

5. Реальні інвестиції схильні до високого рівня ризику морального старіння. Цей ризик супроводжує інвестиційну діяльність, як на стадії реалізації реальних інвестиційних проектів, так і на стадії постінвестиційної експлуатації. Стрімкий технічний прогрес сформував тенденцію до збільшення рівня цього ризику у процесі реального інвестування.

6. Реальні інвестиції мають високу ступінь протиінфляційного захисту. Досвід показує, що в умовах інфляційної економіки темпи росту цін на численні об’єкти рельного інвестування не тільки відповідають, але во багатьох випадках навіть випереджають темпи росту інфляції, реалізуючи ажіотажний попит підприємців на матеріалізовані об’єкти підприємницької діяльності.

7. Реальні інвестиції є найменьш ліквідні. Це пов’язано з вузькоцільовою спрямованістю більшості таких інвестицій, практично не маючих у незавершеному виді альтернативного господарського застосування. У зв’язку з цим компенсувати у фінансовому відношенні невірні управлінські рішення, які пов’язані з початком здійснення реальних інвестицій, досить складно.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал