Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Учитель___ Клас_____ Школа_____ Дата_____


І. Цілеспрямованість уроку:

1)визначити тему уроку, його тип;

2) визначити практичну, освітню, розвиваючу, виховну цілі уроку;

3) встановити відповідність цілей уроку його місцю в ситуативно-тематичному циклі, типу уроку та ступеню навчання.

ІІ. Структура і зміст уроку:

1) Назвати етапи уроку;

2) Співвіднести їх послідовність і розподіл часу з поставленими цілями та віковими особливостями учнів і конкретними умовами навчання;

3) Дати повну характеристику зафіксованим етапам уроку.

А. Початок уроку:

- визначити форму проведення, оцінити мотиваційний потенціал та відповідність віковим особливостям і рівню мовної підготовки учнів;

- сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв'язок з цільовою установкою уроку;

- обґрунтувати відповідність використаних прийомів поставленим цілям; оцінити ефективність використаних засобів навчання;

- охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя.

Б. основна частина уроку (з урахуванням конкретних етапів уроку):

а) подача нового мовного матеріалу:

- визначити адекватність прийомів навчання етапам формування мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учнів;

- оцінити вмотивованість та мовленнєву спрямованість подачі мовного матеріалу, забезпеченість мовленнєвої та розумової активності учнів;

- назвати застосовані прийоми поточного контролю, оцінити їх адекватність поставленим цілям;

- визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

б) активізація дій учнів з метою використання мовного матеріалу:

- встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовність вправ етапам формування мовленнєвих навичок;

- визначити співвідношення мовних та умовно-мовленнєвих вправ, оцінити його раціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу;

- обгрунтувати вмотивованість і мовленнєву спрямованість тренування;

- визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити їх ефективність з урахуванням вікових особливостей учнів;

- встановити зв'язок тренувальних вправ уроку з виконаним домашнім завданням, оцінити ефективність форми його перевірки;

- назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити їх ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки;

- визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим завданням;

- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

в) практика учнів у спілкуванні:

- оцінити вмотивованість та ситуативну забезпеченість іншомовного спілкування учнів;

- визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих вмінь;

- назвати прийоми активізації роботи всіх учнів;

- визначити адекватність прийомів контролю його об'єктам;

- встановити зв'язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити ефективність форм його перевірки;

- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя.

В. Завершення уроку:

- оцінити своєчасність та чіткість пояснення домашнього завдання, підготовленість до нього завдяки роботі на проведеному уроці;

- аргументувати факти усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою;

- оцінити об'єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний та виховний потенціал.

ІІІ. Результативність уроку:

1)визначити ступінь успішності виконання плану уроку;

2) встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям.

ІV. Рекомендації щодо вдосконалення уроку.

Залежно від результатів уроку сформулюйте конкретні поради щодо:

- поліпшення вибору методичних прийомів навчання;

- забезпечення вмотивованості і мовленнєвої спрямованості вправ;

- вдосконалення організаційних форм уроку;

- раціональності використання допоміжних засобів навчання;

- поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя.

 

 

Схема сценарію позакласного заходу англійською мовою

Тема: _____________________________________________________________

Цілі: _____________________________________________________________

Клас, в якому проводиться позакласний захід________________________

Час і місце проведення: ____________________________________________

Кількість учасників: _______________________________________________

Оформлення приміщення, сцени, де має відбуватися захід_____________

Оснащення, необхідне для проведення заходу (реквізит, аудіо-, відеотехніка, роздатковий матеріал тощо)____________________________

Хід позакласного заходу

І етап. Організаційний. Вступне слово ведучого. Повідомлення цілей заходу.

ІІ етап. Основний.

1.

2.

3.

……

ІІІ етап. Заключний. Підбиття підсумків позакласного заходу.

Оцінка: Вчитель-методист: (підпис)

Схема аналізу позакласного заходу


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.