Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Склад суб‘єктів оподаткування за основними податковими платежами
 

Назва платежу Попередній рік Звітний рік Відхилення
тис. грн. частка, % тис. грн. частка, % тис. грн. частка, %
1.Податок на доходи фізичних осіб            
2.Податок на прибуток підприємства            
3.Податок на додану вартість            
4.Збір за першу реєстрацію транспортного засобу            
5.Акцизний податок            
6.Місцеві податки і збори            
Всього надходжень за видами доходів:            

 

3.Аналіз складу та структури податкових надходжень до Державної податкової адміністрації (інспекції)

При виконанні даного розділу студенту необхідно вивчити інформаційну базу проведення аналізу сплати податків (зборів, обов‘язкових платежів) підприємств; ознайомитися з методикою і результатами аналітичної роботи Державної податкової служби.

Інформація, що отримана студентом за даними Державної податкової служби узагальнюється і оформляється у вигляді наступної аналітичної таблиці 4.

Розділ повинен містити наступне: огляд сучасного податкового законодавчого забезпечення справляння прямих податків; визначення і характеристика основних елементів за прямими податками; аналіз складу і структури прямих податків; дослідження пільгового режиму; аналіз рівня і причин податкових змін у сфері прямого оподаткування.

Студент має виявити проблемні питання, які потребують негайного вирішення на сучасному етапі податкової політики країни.

Таблиця 4

Склад та структура надходження податків і платежів по Державній податковій адміністрації (інспекції)

Назва платежу Попередній рік Звітний рік Відхилення
тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, % тис. грн. питома вага, %
1.Податок на доходи фізичних осіб            
2.Податок на прибуток підприємства            
3.Збір за першу реєстрацію транспортного засобу            
4.Плата за спеціальне - використання води            
5.Плата - за землю            
6.Податок на додану вартість            
7.Акцизний податок            
8.Місцеві податки і збори            
9. Інші надходження            
Всього надходжень за видами доходів            

Таблиця 5Структура та склад надходжень прямих податків суб‘єктами оподаткування (за формами власності)

Найменування прямих податкових платежів Попередній рік Звітний рік Відхилення
тис. грн. частка, % тис. грн. частка, % тис. грн. частка, %
1.Податок на прибуток підприємства, в тому числі підприємства:            
-приватні            
-колективні            
-державні            
-комунальні            
-міжнародних організацій            
2.Податок на доходи фізичних осіб, в тому числі:            
-суб’єкти підприємницької діяльності            
3.Плата за землю            
-юридичні особи            
-фізичні особи            
4.Збір за першу реєстрацію транспортного засобу, в тому числі:            
-юридичні особи            
-фізичні особи            

Таблиця 6
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал