Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Служба організації харчування.
Підрозділ служби харчування - це невід'ємна частина готельного бізнесу. Готельний ресторан– це престиж та основне джерело прибутку (приблизно 1/3 доходів готельного комплексу).

· До цієї служби у готелі «Аларус» входять:

- Шеф – повар,

- Офіціанти.

Повар діє в інтересах готелю «Аларус». Дотримується правил та норм охорони праці і техніки безпеки, контролює строки реалізації продукції. Також проводить планові інвентаризації. Повинен вміти користуватися будь-яким обладнанням кухні та слідкувати за його збереженням. Додатково до обов’язків кухаря відноситься – складання меню на всі урочисті святкування. (Додаток №18 )

В організації обслуговування ресторану готелю «Аларус» пропонуються види харчування: сніданки (з 7:00 до 13:00). Сніданки не входять в вартість номеру.

Ресторан- надає гостям різноманітний асортимент блюд, напоїв, кондитерських виробів, у тому числі фірмові і складні страви. Високий рівень обслуговування в ресторані забезпечується кваліфікованим кухарем, офіціантами. У ресторані організовують обслуговування урочистих і офіційних прийомів, нарад, конференцій, конгресів, Дні народження, Новий рік, весілля і т.д.

(Додаток №19)

Кухня знаходиться у віданні шеф-кухаря, який підпорядковується директору готелю. Шеф-кухар має помічників – офіціантів. Кухня є основним виробничим центром ресторанного господарства.

Інженерно-технічна служба

Інженерна (технічна) служба створює умови для функціонування систем кондиціонуванмя, теплопостачання. санітарно-технічного обладнання, електротехнічних установ, служб ремонту і будівництва, систем телебачення і зв'язку.

· Склад служби:

- головний інженер,

- робітники.

До обовязків головного інженера входять: забезпечення постійного підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво продукції, робіт (послуг), їх високу якість, довговічність згідно з державними стандартами, технічними умовами і вимогами конструювання, раціональне використання виробничих фондів і всіх видів ресурсів; керування розробкою перспективних планів розвитку підприємства, реконструкції та модернізації, заходів щодо запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливого використання природних ресурсів, створення сприятливих і безпечних умов праці і високої культури виробництва; здійснення контролю за додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, вимог органів державного нагляду за охороною праці, природоохоронних, санітарних та інших органів; забезпечення своєчасної підготовки технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт); укладання з науково-дослідними, проектними, конструкторськими та технологічними установами, вищими навчальними закладами договорів щодо розроблення нової техніки та технології виробництва.· Інженерно-технічна служба покликана забезпечити:

- надійне та ефективне функціонування номерного і підсобного фонду готелю, об'єктів зовнішнього благоустрою, озеленення та інших приналежних готелю об'єктів;

- оперативний контроль технічного стану та експлуатації готелю, підготовки його до роботи.

- участь у розробці генерального плану розвитку готелю у своїй сфері діяльності, планів реконструкції і утримання готелю;

- забезпечення безперебійної роботи всіх технічних пристроїв та споруд готелю, що перераховані вище;

- визначення потреби в засобах на фінансування необхідних робіт з інженерно-технічного забезпечення готелю;

- взаємодія з державними органами з питань, що належать до компетенції інженерно-технічної служби.

Управління інженерно-технічною службою здійснюється на принципі єдино -начальності. Інженерно-технічну службу очолює головний інженер готелю, який призначається і звільняється з посади генеральним директором готелю.

Головний інженер готелю несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань і здійснення нею своїх функцій.

У функції інженерно-технічної служби входить: регулярне, відповідно до затвердженого графіка, проведення обстеження санітарного і технічного стану готелю, території, що прилягає до готелю, об'єктів комунального призначення і зовнішнього благоустрою, що обслуговуються інженерно-технічною службою, оцінка якості виконання проведених службою робіт і надання послуг, складання за результатами обстеження і перевірок актів.Інженерно-технічна служба несе відповідальність за збереженість об'єктів, що обслуговуються, наданих службових приміщень та іншого майна.

· Інженерно-технічна служба готелю повинна:

- мати список всіх об'єктів, що обслуговуються нею;

- мати дані про території, що прилягають до готелю;

- мати акти технічного стану готелю і території, що прилягає до готелю;

- мати перелік, періодичність і обсяги робіт з утримання і ремонту готельного фонду, граничні терміни виконання заявок готельних служб;

- мати графік (періодичність) проведення обстежень якості утримання і ремонту об'єктів готельного фонду;

- складати річний кошторис і калькуляцію собівартості робіт з утримання і ремонту об'єктів готельного фонду;

- проводити огляд технічного і санітарного стану об'єктів готельного фонду, санітарно-технічного та іншого обладнання;

- виконувати необхідні ремонтні роботи, а також ліквідовувати аварії;

- взаємодіяти з представниками органів державного нагляду і контролю, пожежної охорони.

- здійснювати під час опалювального сезону опалення номерного фонду.

Розвиток інженерно-технічної служби в діяльності готелю має розглядатися як одне з його найважливіших стратегічних завдань. Загальна спрямованість інженерно-технічної служби пов'язана з вирішенням комплексу питань ремонтно-технічного обслуговування, модернізації і реконструкції обладнання готелю.

· Основними цілями інженерно-технічної служби готелю є:

- забезпечення умов проживання, що відповідають стандартам якості;

- зниження витрат готелю і, відповідно, тарифів при підтримці стандартів якості наданих послуг. Основними способами досягнення зазначених цілей є удосконалення інженерно-технічної служби і санітарного і технічного обладнання готелю.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал