Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура готельного підприємства.
Організаційною структурою готелю «Аларус», є лінійно-функціональна структура, характерна тим , що зв’язки між функціональними службами або керівниками не є зв’язками керівництва і підпорядкованості. Перевагами цієї структури є те, що будь-які покази, розпорядження обов’язкові для виконання, працівники одержують лише від безпосередніх лінійних керівників. Функції служби у межах своєї компетентності аналізують проблеми, консультують керівника, надають методичну допомогу виконавцям у їх діяльності. Недоліками слугує те, що потрібен час, поки сигнал про виникнення проблеми у первинній ланці системи дійде через підрозділи до керівника, який має повноваження вносити корективи. При цьому корегуючий вплив може запізнитись і незначні негаразди перетворяться на серйозну проблему.

Дивлячись насамперед на те, що всі керівники в готелі виконують управлінські функції, їхня діяльність має певні відмінності. Вищий рівень управління представлений його власником і генеральним директором, які приймають загальні рішення стратегічного характеру (визначають розмір готельного комплексу, вибір місця для його будівництва, архітектуру та інтер'єр, обладнання, підбір персоналу тощо). Власником готелю «Аларус», є приватна особа. До складу Правління входять керівники провідних структурних підрозділів, а їхні обов'язки випливають із функцій служб і відділів, якими вони керують.

 

 

Таблиця №1. Структура готелю «Аларус»

Власник готельного комплексу“Аларус”
Генеральний директор (керуючий)

 

                           
   
     
       
 
 
 
 
 


Адміністративно-господарська служба Служба безпеки Служба організації харчування Служба прийому та розміщення Інже нерно-техніч на служба Фінансова служба

Старша покоївка Керівник служби безпеки Адміністратор ресторану Менеджер готелю з бронювання Головний інженер Головний бухгалтер

Покоївки Охоронці Шеф – кухар; офіціанти Адміністратори Різноробочі Бухгалтер

 

Система організації готелю відповідає також принципу забезпечення контролю. Обов'язковими елементами тут мають бути внутрішній і зовнішній аудити. Підрозділи внутрішнього і зовнішнього аудиту покликані контролювати законність виконуваних заходів, їхню відповідність нормам та інструкціям.
Внутрішня упорядкованість, узгодженість внутрішніх підрозділів готелю забезпечується також за допомогою підпорядкування працівників правилам діяльності. Для реалізації даного принципу готель розробив певні розпорядження (статут, положення про відділи і служби, кваліфікаційні характеристики, посадові інструкції). Кожен співробітник повинний знати свої обов'язки, мати певні знання й уміння, виконувати правила, наведені в цих та інших документах.Посадові (робочі) інструкції зберігаються за місцем затвердження постійно - три роки після заміни новими.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал