Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Термінологічний словник. Макросоціологія сім’ї– галузь соціології, яка вивчає сім’ю як соціальний інститут з точки зору ефективності виконання нею функцій щодо суспільства.
Макросоціологія сім’ї– галузь соціології, яка вивчає сім’ю як соціальний інститут з точки зору ефективності виконання нею функцій щодо суспільства.

Мікросоціологія сім’ї – вивчає сім’ю як малу соціальну групу, інтеракції між членами сім’ї та її структуру.

Патріархальна теорія сім’ї – теорія, що розглядає сім’ю як таку, що відповідає природі людини і є вихідною коміркою суспільства, володіє наступними ознаками: провідна роль чоловіка, авторитарність, владність, субординація.

Інституційно-історична парадигма вивчення сім’ї– сукупність теоретичних уявлень, які відкидають догмати теологічної антропології про божественне походження сім’ї, моногамію як єдино можливу та незмінну форму сімейних стосунків, розглядає її як історичну категорію та виділяє кілька форм шлюбно-сімейних стосунків.

Соціобіологічна парадигма вивчення сім’ї – сукупність теоретичних уявлень, які надають особливого значення впливу біологічних факторів (наприклад, інстинкту продовження роду) на соціальну (в тому числі і сімейну) поведінку людини та визнають, що необхідність сімейного існування закладена в біологічній сутності людини і зумовлена потребою відтворення.

Функціональна парадигма вивчення сім’ї – сукупність теоретичних уявлень про сім’ю як стабільний елемент суспільства, що пов’язаний із ним своїми функціямита відповідає соціальним потребам.

Конфліктологічна теорія вивчення сім’ї – сукупність теоретичних уявлень про сім’ю як мікрокосм, що відображає суспільні конфлікти та є ареною конфліктів між членами сім’ї через розподіл матеріальних благ, ведення домашнього господарства та виховання дітей.

Феміністична теорія – теорія, що виступає за перегляд соціальних ролей, усунення підпорядкування жінок чоловікам.

Символічний інтеракціонізм – теорія, згідно з якою, сукупність процесів міжособистісних взаємодій породжує суспільство, зрозуміти яке можна лише через осягнення смислу цих взаємодій в їх символічному значенні; наше відношення до людей визначається не тим, ким вони є насправді, а тим, ким вони є в наших уявленнях про них.

Теорія обміну– теорія, що базується на моделі взаємодії, відповідно до якої основою нормативного порядку в суспільстві є взаємна вигода, корисність для людей, що одержуються в результату обміну між собою різного роду благами (не тільки матеріальними).

Етнометодологія – напрям соціології, що займається вивченням повсякденності, буденних норм, правил, мови в соціальних взаємодіях.

Психоаналітична теорія – теорія, що конструює соціальну реальність, виходячи з вирішального значення дитячого досвіду сімейної соціалізації.

Парний шлюб– рання форма єдиношлюбності, яка відрізняється від моногамії тим, що не є економічною коміркою, через що є нестійкою.Полігамія– шлюб між однією особою та кількома партнерами протилежної статі одночасно.

Полігінія – шлюб одного чоловіка з кількома жінками одночасно.

Поліандрія– шлюб однієї жінки з кількома чоловіками одночасно.

Бігамія – форма шлюбу чоловіка з двома жінками чи жінки із двома чоловіками.

Братська поліандрія – форма полігамії, при якій жінка має одночасно кілька чоловіків, що є братами.

Сорорат – форма полігамії, при якій чоловік має одночасно кілька жінок, що є сестрами.

Проміскуїтет – можлива стадія нічим не обмежених стосунків між статями, що передувала становленню певних норм шлюбу та формуванню сім’ї.

Матріархат (гінекократія) – одна із форм суспільного устрою, ознаками якого є домінуюче становище жінки в суспільстві, успадкування власності та статусів від матері, матрілокальність чи дислокальність шлюбного проживання.

Патріархат – одна із форм суспільного устрою, що характеризується домінуючою роллю чоловіка в сімейних та суспільних справах, обмеженням діяльності жінки лише сімейними обов’язками, патрілокальністю та виникненням (багатопоколінних) патріархальних сімей.

Матрілокальність– проживання в сім’ї батьків дружини.

Патрілокальність – проживання в сім’ї батьків чоловіка.

Дислокальність – проживання окремо від батьків обох членів подружжя.

Інфантицид – дітовбивство; вбивство дитини віком до 1 року.

Екзогамія – заборона шлюбних стосунків між членами роду та необхідність статевих контактів поза ним.

Ендогамія – звичай, що приписував вступ у шлюб в межах певної соціальної групи: племені, касти, роду та ін.Агамне табу – абсолютна заборона статевих контактів.

Інцест– статевий зв’язок між близькими кровними родичами.

Завдання і вправи для самостійної роботи

1. Як розумілася „нормальна сім’я” в різних культурно-історичних епохах?

2. В чому полягає соціальний зміст різних девіацій сімейних відносин?

3. Які з цих девіацій піддавалися/піддаються більшому/меншому осуду та чому?

4. Поясніть в чому полягають сучасні ґендерні підходи до визначення чоловічих та жіночих ролей у суспільстві?

5. Наведіть приклади жіночих та чоловічих ролей у сім’ї. Які з них є стереотипними?

6. Складіть кросворд, використавши основні терміни теми.

7. Опрацюйте частину праці Ю. Новоженова „Роль моногамной семьи в эволюции человека” (Новоженов Ю. Филетическая эволюция человека / Ю.Новоженов. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2005. – С. 15-21.) та дайте відповідь на наступні питання:

А) до якого підходу у вивченні сім’ї та шлюбу належить Ю. Новоженов?

Б) який напрям дослідження презентує автор?

В) які біологічні переваги моногамної сім’ї?

Г) яка роль заміни інстинктивної статевої поведінки на усвідомлену?

Ґ) як Ви ставитеся до твердження, що усвідомлена статева поведінка зумовила формування здатності людини сприймати символи і створення культури?

Д) чим зумовлена поява кохання (любові) згідно з автором?

Е) які функції виконує полігамна сім’я?

Є) чому моногамна сім’я виявилася більш адаптивною в ході розвитку людського виду?

Ж) яка головна функція моногамної сім’ї?

З) які ролі в моногамній сім’ї виконує чоловік та жінка?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал