Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Боротьба з корупцією


Принцип 10: Ділові кола повинні боротися з усіма проявами корупції, включаючи вимагання й хабарництво.

 

Розрізняють зовнішню та внутрішню компоненти соціальної відповідальності.

Зовнішня соціальна відповідальність:

До зовнішньої соціальної відповідальності віднесені такі напрямки діяльності:

· спонсорство й корпоративна добродійність;

· сприяння охороні навколишнього середовища;

· взаємодія з місцевим співтовариством і місцевою владою по розвитку території;

· готовність брати участь у запобіганні кризових ситуаціях території;

· відповідальність перед споживачами товарів, випуску якісної продукції.

Внутрішня соціальна відповідальність:

До внутрішньої соціальної відповідальності відноситься:

· охорона праці і умови праці персоналу;

· забезпечення стабільності заробітної плати, її своєчасну виплату, а також індексацію;

· додаткове медичне і соціальне страхування працівників і членів їхніх родин;

· навчальні програми й програми підготовки й підвищення кваліфікації;

· надання допомоги працівникам в критичних ситуаціях, підтримка ветеранів, що вийшли на пенсію.

1.2.2. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність»

Компанії мають можливість добровільно впроваджувати Міжнародний стандарт SAI SA8000®: 2001 «Соціальна відповідальність» (SAI - SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL - Міжнародна неурядова організація «Соціальна відповідальність», заснована в 1987 р.)

Цей стандарт визначає вимоги із соціального захисту, що дозволяють компанії розробляти, підтримувати та впроваджувати політику й методи управління питаннями соціального захисту, які компанія може контролювати, а також демонструвати це зацікавленим сторонам.

Стандарт «Соціальна відповідальність» застосовує такі визначення.

& Компанія ‑ організація або економічний об'єкт, що несе відповідальність за виконання вимог даного стандарту, включаючи весь персонал (наприклад, директор, керівники, адміністрація, персонал, що працює за наймом, за контрактом або іншим способом представляє компанію).

& Компенсація ‑ Дія, спрямована на відшкодування збитку працівникові або колишньому працівникові, заподіяного попереднім порушенням прав працівника, передбачених стандартом SA 8000.

& Зацікавлена сторона ‑ Особа або група, зацікавлені в тім, як виконується компанією соціальна політика.

& Примусова праця ‑ Робота, яка виконується людиною під погрозою покарання, а не по власній волі, або яку вимагають від неї для погашення боргу.

Компанія повинна взяти на себе обов’язок дотримуватися національного законодавства, а також виконувати інші вимоги, у відношенні яких вона бере на себе зобов'язання із соціальної відповідальності. Коли яке-небудь питання регулюється національним законодавством, іншими вимогами чи даним стандартом, компанія повинна застосовувати найбільш строге положення.

Компанія, яка підтримує вимоги стандарту SA 8000 «Соціальна відповідальність», також повинна поважати принципи наступних міжнародних документів:

· Конвенції МОП 29 й 105 (примусова праця);

· Конвенція МОП 87 (свобода об'єднань);

· Конвенція МОП 98 (право на колективний договір);

· Конвенції МОП 100 та 111 (рівна оплата чоловікам і жінкам за рівноцінну роботу);

· Конвенція МОП 135 (представники трудящих);

· Конвенція МОП 138 і Рекомендація 146 (мінімальний вік);

· Конвенція МОП 155 і Рекомендація 164 (охорона праці);

· Конвенція МОП 159 (відновлення професійної працездатності і непрацездатність);

· Конвенція МОП 177 (надомна робота);

· Конвенція МОП 182 (найгірші форми дитячої праці);

· Конвенція МОП 187 (про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці);

· Всесвітня декларація прав людини;

· Конвенція ООН про права дитини;

· Конвенція ООН про усунення всіх форм дискримінації жінок.

Цей стандарт SA 8000встановлює вимоги соціальної відповідальності компанії по таким напрямкам соціального захисту:

· Дитяча праця

· Примусова праця

· Охорона праці

· Свобода об'єднань і право на колективний договір

· Дискримінація

· Дисциплінарні заходи

· Робочий час

· Заробітна платня

· Системи управління


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.