Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ
Дніпропетровськ


Наведені рекомендації щодо виконання курсової роботи з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів напряму 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю»

 

Методичні вказівки

до написання курсових робіт з професійно-орієнтованих дисциплін

для студентів напряму 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю»

 

Укладач кандидат наук із соціальних комунікацій,

доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

А.В.Лященко

 

 

Рекомендовано до друку

Вченою радою факультету

систем і засобів масової комунікації

Дніпропетровського національного університету

імені Олеся Гончара

протокол №8 від26. 03.2014 р.

 

 

УДК 007:304.659

ЗМІСТ

сторінка

 

ВСТУП

 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

 

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ

ТЕМАТИКА І ПРИБЛИЗНИЙ ЗМІСТ ПЛАНУ РЕКЛАМНОЇ

КАМПАНІЇ

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ДОДАТКИ

 

ВСТУП

 

Сучасний досвід у сфері реклами та зв’язків з громадськістю дає можливість стверджувати, що ці напрямки комунікаційної діяльності створили особливу галузь знань, де є свої правила й закони. У цій науковій сфері застосовуються знання у галузі досліджень ринку, психології, соціології, дизайну для розв’язання інформаційно-комунікаційних проблем підприємств, установ, організацій невиробничої галузі. Ефективне застосування реклами та зв’язків з громадськістю в умовах трансформації економіки України можливе лише за умов глибокого вивчення й грамотного осмислення теоретичних та методологічних положень означеної галузі знань.

Одним із завдань комунікаційної діяльності є опанування психологією, методологією та механізмами дії реклами та зв’язків з громадськістю, засвоєння методів управління комунікаційним простором в умовах промислового підприємства, комерційної організації, посередника, окремого рекламного агентства тощо. Розробка рекламної кампанії для студентів напряму „Реклама та зв'язки з громадськістю” є оптимальним засобом комплексно перевірити одержані під час викладення лекційного матеріалу та виконання практичних робіт знання.

Тут наявна і можливість використання різних видів рекламних засобів, і застосування критеріїв вибору необхідних ЗМІ, і перевірка одержаних раніше теоретичних та практичних знань щодо механізмів рекламно-інформаційної діяльності, і обрання стратегій рекламування, і розроблення бюджету, і планування рекламної кампанії, а також оцінка її економічної ефективності.

Мета курсової роботи – закріплення теоретичних знань, уміння практично оцінювати ситуацію і робити висновки і пропозиції по розробці та удосконаленню рекламної кампанії.

Виконання курсової роботи – це перша спроба системної роботи з опанування теоретичного матеріалу та практичного втілення в діяльність обраних організацій.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал